Danh sách ca khúc nhạc pop quán quân năm 2010 (Brazil)

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách những đĩa đơn nhạc pop đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Brasil Hot Pop trong năm 2010. Xin lưu ý rằng bảng xếp hạng được tạp chí Billboard công bố hàng tháng.

Lịch sử bảng xếp hạng sửa

Ngày phát hành Ca khúc Nghệ sĩ
Tháng 1 "I Want to Know What Love Is" Mariah Carey
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7 "Baby" Justin Bieber
Tháng 8 "Alejandro" Lady Gaga
Tháng 9
Tháng 10 "Teenage Dream" Katy Perry

Xem thêm sửa