Danh sách đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 2010 (Brazil)

Dưới đây là danh sách những đĩa đơn đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Brazil Hot 100 trong năm 2010. Xin lưu ý rằng bảng xếp hạng được tạp chí Billboard công bố hàng tháng.

Lịch sử bảng xếp hạng sửa

Ngày phát hành Ca khúc Nghệ sĩ
Tháng 1 "I Want to Know What Love Is" Mariah Carey
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6 "Tapa na Cara" Zezé Di Camargo e Luciano
Tháng 7
Tháng 8 "Amo Noite e Dia" Jorge và Mateus
Tháng 9
Tháng 10 "Tá Vendo Aquela Lua" Exaltasamba

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa