Danh sách hiệu kỳ tại Liên Xô

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các loại cờ từng được dùng làm hiệu kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội cấp quốc gia tại Liên Xô, được các tài liệu độc lập và có uy tín ghi nhận:

USSR animated flag.gif

Quốc kỳSửa đổi

Cờ Thời điểm Sử dụng Mô tả
  1922 - 1923 Quốc kỳ Nền đỏ, có quốc huy Liên Xô ở giữa
  1923 - 1924 Quốc kỳ Có viền vàng quanh búa liềm
  1924 - 1936 Quốc kỳ Không có viền vàng
  1936 - 1955 Quốc kỳ Sử dụng búa và lưỡi liềm khác
  1955 - 1980 Quốc kỳ Búa liềm thay đổi hình dạng và nhỏ hơn
  1980 - 1991 Quốc kỳ Màu đỏ nhạt hơn màu đỏ của phiên bản cờ 1955 - 1980.

Hiệu kỳ chính phủSửa đổi


 [cần dẫn nguồn]
Hiệu kỳ Tổng thống Liên Xô

Quân kỳSửa đổi


 [cần dẫn nguồn]
Hồng quân Liên Xô

 [cần dẫn nguồn]
Không quân Liên Xô

 [cần dẫn nguồn]
Hải quân Liên Xô

 [cần dẫn nguồn]
Hải quân Liên Xô

Quốc kỳ các nước Cộng hòaSửa đổi


 [cần dẫn nguồn]
Armenia

 [cần dẫn nguồn]
Azerbaijan

 [cần dẫn nguồn]
Byelorussia

 [cần dẫn nguồn]
Estonia

 [cần dẫn nguồn]
Gruzia

 [cần dẫn nguồn]
Kazakhstan

 [cần dẫn nguồn]
Kirghizia

 [cần dẫn nguồn]
Latvia

 [cần dẫn nguồn]
Litva

 [cần dẫn nguồn]
Moldavia

 [cần dẫn nguồn]
Nga

 [cần dẫn nguồn]
Tajikistan

 [cần dẫn nguồn]
Turkmenia

 [cần dẫn nguồn]
Ukraina

 [cần dẫn nguồn]
Uzbekistan

Hiệu kỳ các tổ chức phi chính trịSửa đổi


 [cần dẫn nguồn]
Dobroflot

 [cần dẫn nguồn]
Aeroflot

Một số lá cờ từng xuất hiện trong lịch sửSửa đổi


 [cần dẫn nguồn]
Cờ Cách mạng Tháng Mười

 [cần dẫn nguồn]
Cờ chiến thắng

 [cần dẫn nguồn]
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga (1918 - 1937)

 [cần dẫn nguồn]
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Abkhazia (1921 - 1931)

 [cần dẫn nguồn]
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz (1922 - 1936)

 [cần dẫn nguồn]
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Karelia-Phần Lan (1940 - 1956)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi