Danh sách người đứng đầu chính phủ Nga

bài viết danh sách Wikimedia

Kể từ thế kỷ XVIIINga xảy ra giải phóng mặt bằng hành chính công hiện đại, bao gồm cả sự hình thành của các cơ quan có quyền lực đang dần tiếp cận quyền hạn được ghi nhận trong thời điểm Chính phủ Nga là người điều hành cao nhất và hành chính cơ quan quyền lực nhà nước. Trong một số trường hợp, các tổ chức như vậy có tên khác nhau (ví dụ: Hội đồng Cơ mật Tối cao, Hội nghị tại Tòa án Tối cao), nhưng gần với thẩm quyền của họ đối với chính phủ hiện đại. Hoặc ngược lại, họ có một cái tên tương tự như một cái hiện đại, như Ủy ban Bộ trưởng, nhưng các chức năng của cơ quan này trong hệ thống quản lý nhà nước bị hạn chế nghiêm trọng và chủ tịch của nó là trang trí.

Mikhaïl Michoustine, là người đứng đầu chính phủ ở thời điểm hiện tại

Nói chung, kiểu chính phủ hiện đại ở Nga xuất hiện sau khi thành lập Hội đồng Bộ trưởng của Đế quốc Nga vào ngày 19 tháng 10 (1 tháng 11), 1905, để quản lý và kết hợp các hành động của người đứng đầu các bộ phận về các chủ đề của cả pháp luật và chính quyền cấp cao được tuyên bố là một phần của chính quyền nhà nước thống nhất, các bộ trưởng không còn là quan chức riêng biệt, mỗi bộ phận chỉ chịu trách nhiệm về hành động và mệnh lệnh của họ. Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Bộ trưởng vào ngày 24 tháng 10 (ngày 6 tháng 11), năm 1905 là Bá tước Sergei Witte.

Hiện tại, tình trạng và trật tự hoạt động của Chính phủ Liên bang Nga được quy định theo Chương 6 của Hiến pháp Liên bang Nga và các quy định của Luật Hiến pháp Liên bang về Chính phủ Liên bang Nga, ngày 17 tháng 12 năm 1997.

Chủ tịch hiện tại của Chính phủ Liên bang Nga là Dmitry Anatolyevich Medvedev.

Đế quốc Nga (1726–1905)Sửa đổi

Từ thế kỷ 18, một hệ thống hành chính công hiện đại sẽ được tạo ra ở Nga, bao gồm cả việc hình thành các cơ quan có quyền lực tương tự như quyền lực của hiện đại Chính phủ Nga. Trong giai đoạn từ 1726 đến 1905, không có chức danh chính thức nào cho người lãnh đạo chính phủ. Các bộ trưởng (bộ trưởng cao cấp) nhất định Hoàng đế Nga dù sao đã lãnh đạo chính phủ de facto, nhưng de jure người đứng đầu chính phủ là một vị vua.[1]


Hình ảnh Tên
(Sinh–Mất)
Tại chức Hoàng đế
Thành viên Hội đồng Cơ mật tối cao của Đế quốc Nga (1726–1730)


  Bá tướcHoàng tử Aleksandr Danilovich Menshikov
(1673–1729)
8 tháng 2 năm
1726
8 tháng 9 năm
1727
Yekaterina I
 
(1725–1727)
Pyotr II
 
(1727–1730)
Anna
 
(1730–1740)


  Bá tước Fyodor Matveyevich Apraksin
(1661–1728)
8 tháng 2 năm
1726
10 tháng 11 năm
1728


  Bá tước Gavriil Ivanovich Golovkin
(1660–1734)
8 tháng 2 năm
1726
6 tháng 5 năm
1727


  Bá tước Andrey Ivanovich Osterman
(1686–1747)
8 tháng 2 năm
1726
6 tháng 5 năm
1727


  Hoàng tử Dmitry Mikhaylovich Golitsyn
(1665–1737)
8 tháng 2 năm
1726
6 tháng 5 năm
1727


  Bá tước Pyotr Andreyevich Tolstoy
(1645–1729)
8 tháng 2 năm
1726
6 tháng 5 năm
1727


  Bá tước Karl Fridrikh Golshteyn-Gottorpsky
(1700–1739)
8 tháng 2 năm
1726
(or tháng 3 năm 1726)[2]
25 tháng 7 năm
1727


  Hoàng tử Alexey Grigoryevich Dolgorukov
(?–1734)
3 tháng 2 năm
1728
4 tháng 3 năm
1730


  Hoàng tử Vasily Lukich Dolgorukov
(1670–1739)
6 tháng 4 năm
1729
4 tháng 3 năm
1730


  Hoàng tử Vasily Vladimirovich Dolgorukov
(1667–1746)
19 tháng 1 năm
1730
4 tháng 3 năm
1730


  Hoàng tử Mikhail Mikhailovich Golitsyn
(1675–1730)
19 tháng 1 năm
1730
4 tháng 3 năm
1730
Bộ trưởng Nội các của Đế quốc Nga (1731–1741)


  Bá tước Gavriil Ivanovich Golovkin
(1660–1734)
10 tháng 11 năm
1731
20 tháng 1 năm
1734
Anna
 
(1730–1740)
Ivan VI
 
(1740–1741)


  Bá tước Andrey Ivanovich Osterman
(1686–1747)
20 tháng 1 năm
1734
10 tháng 11 năm
1740


  Bá tước Khristofor Antonovich Minikh
(1683–1767)
10 tháng 11 năm
1740
3 tháng 3 năm
1741


  Bá tước Andrey Ivanovich Osterman
(1686–1747)
(2nd time)
3 tháng 3 năm
1741
25 tháng 11 năm
1741
Các bộ trưởng hội nghị tại Tòa án tối cao của Đế quốc Nga (1756–1762)


  Stepan Fyodorovich Apraksin
(1702–1758)
14 tháng 3 năm
1756
1 tháng 10 năm
1757
Elizaveta
 
(1741–1762)
Pyotr III
 
(1762)


  Bá tước Mikhail Petrovich Bestuzhev-Ryumin
(1688–1760)
14 tháng 3 năm
1756
2 tháng 10 năm
1757


  Hoàng tử Mikhail Mikhailovich Golitsyn
(1684–1764)
14 tháng 3 năm
1756
17 tháng 12 năm
1757


  Bá tước Alexey Petrovich Bestuzhev-Ryumin
(1693–1768)
14 tháng 3 năm
1756
14 tháng 2 năm
1758


  Bá tước Aleksandr Borisovich Buturlin
(1694–1767)
14 tháng 3 năm
1756
17 tháng 10 năm
1760


  Bá tước Pyotr Ivanovich Shuvalov
(1711–1762)
14 tháng 3 năm
1756
4 tháng 1 năm
1762


  Bá tước Mikhail Illarionovich Vorontsov
(1714–1767)
14 tháng 3 năm
1756
20 tháng 1 năm
1762


  Hoàng tử Nikita Yuryevich Trubetskoy
(1699–1767)
14 tháng 3 năm
1756
20 tháng 1 năm
1762


  Bá tước Aleksandr Ivanovich Shuvalov
(1710–1771)
14 tháng 3 năm
1756
20 tháng 1 năm
1762


  Đại Công tước Pyotr Fyodorovich Romanov
(sau đó đến Hoàng đế Pyotr III)
(1728–1762)
14 tháng 3 năm
1756
28 tháng 1 năm
1762


  Hoàng tử Yakov Petrovich Shakhovsky
(1705–1777)
16 tháng 9 năm
1760
25 tháng 12 năm
1761


  Ivan Ivanovich Neplyuev
(1693–1773)
16 tháng 9 năm
1760
20 tháng 1 năm
1762


  Bá tước Roman Illarionovich Vorontsov
(1707–1783)
28 tháng 12 năm
1761
20 tháng 1 năm
1762
Thành viên của Hội đồng Hoàng gia Đế quốc Nga (1762)


  Hoàng tử Georg Ludwig von Holstein-Gottorp
(1719–1763)
28 tháng 1 năm
1762
28 tháng 6 năm
1762
Pyotr III
 
(1762)


  Bá tước Pyotr Avgust Fridrikh Golshteyn-Beksky
(1696–1775)
28 tháng 1 năm
1762
28 tháng 6 năm
1762


  Bá tước Khristofor Antonovich Minikh
(1683–1767)
28 tháng 1 năm
1762
28 tháng 6 năm
1762


  Hoàng tử Nikita Yuryevich Trubetskoy
(1699–1767)
28 tháng 1 năm
1762
28 tháng 6 năm
1762


  Bá tước Mikhail Illarionovich Vorontsov
(1714–1767)
28 tháng 1 năm
1762
28 tháng 6 năm
1762


  Aleksandr Nikitich Vilbua
(1713–1788)
28 tháng 1 năm
1762
28 tháng 6 năm
1762


  Hoàng tử Mikhail Nikitich Volkonsky
(1713–1788)
28 tháng 1 năm
1762
28 tháng 6 năm
1762


  Aleksey Petrovich Melgunov
(1722–1788)
28 tháng 1 năm
1762
28 tháng 6 năm
1762
Người đứng đầu các vấn đề của Hội đồng tại Tòa án tối cao (Hội đồng cao nhất) của Đế quốc Nga (1768–1801)


  Stepan Fyodorovich Strekalov
(1728–1805)
17 tháng 11 năm
1768
1776 Ekaterina II
 
(1762–1796)


  Bá tước Aleksandr Nikolayevich Samoylov
(1744–1814)
1776 1787


  Ivan Andreyevich Veydemeyer
(1752–1820)
1787 18 tháng 11 năm
1796


  Gavriil Romanovich Derzhavin
(1743–1816)
18 tháng 11 năm
1796
22 tháng 11 năm
1796
Pavel I
 
(1796–1801)


  Ivan Andreyevich Veydemeyer
(1752–1820)
(2nd time)
18 tháng 11 năm
1796
26 tháng 3 năm
1801
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng của Đế quốc Nga (1810–1903)


  Bá tước Nikolay Petrovich Rumyantsev[note 1]
(1754–1826)
1810 1812 Aleksandr I
 
(1801–1825)


  Bá tước and Hoàng tử Nikolay Ivanovich Saltykov
(1736–1816)
29 tháng 3 năm
1812[3]
9 tháng 9 năm
1812 (disputed)[note 2]
16 tháng 5 năm
1816


  Bá tước Sergey Kuzmich Vyazmitinov (disputed)[note 3]
(1744–1819)
9 tháng 9 năm
1812
15 tháng 10 năm
1816


  Hoàng tử Pyotr Vasilyevich Lopukhin
(1753–1827)
25 tháng 5 năm
1816[4]
6 tháng 4 năm
1827
Nikolai I
 
(1825–1855)


  Hoàng tử Viktor Pavlovich Kochubey
(1768–1834)
29 tháng 4 năm
1827[5]
3 tháng 6 năm
1834


  Bá tước Nikolay Nikolayevich Novosiltsev
(1761–1838)
11 tháng 7 năm
1834[6]
8 tháng 4 năm
1838


  Hoàng tử Illarion Vasilyevich Vasilchikov
(1776–1847)
9 tháng 4 năm
1838[7]
21 tháng 2 năm
1847


  Bá tước Vasily Vasilyevich Levashov
(1783–1848)
31 tháng 12 năm
1847[8]
23 tháng 9 năm
1848


  Hoàng tử Aleksandr Ivanovich Chernyshyov
(1785–1857)
1 tháng 12 năm
1848[9]
5 tháng 4 năm
1856[9]
Aleksandr II
 
(1855–1881)


  Hoàng tử Alexey Fyodorovich Orlov
(1787–1862)
tháng 5 năm
1857[10]
tháng 1 năm
1861[11]


  Bá tước Dmitry Nikolayevich Bludov
(1785–1864)
12 tháng 11 năm
1861
19 tháng 2 năm
1864


  Hoàng tử Pavel Pavlovich Gagarin
(1789–1872)
24 tháng 2 năm
1864[12]
21 tháng 2 năm
1872


  Bá tước Pavel Nikolayevich Ignatyev
(1797–1879)
21 tháng 2 năm
1872[13]
20 tháng 12 năm
1879[13]


  Bá tước Pyotr Aleksandrovich Valuyev
(1815–1890)
25 tháng 12 năm
1879[14]
4 tháng 10 năm
1881[14]
Aleksandr III
 
(1881–1894)


  Bá tước Mikhail Khristoforovich Reytern
(1820–1890)
4 tháng 10 năm
1881[15]
30 tháng 12 năm
1886[15]


  Nikolay Khristianovich Bunge
(1823–1895)
1 tháng 1 năm
1887[16]
3 tháng 6 năm
1895[16]
Nikolai II
 
(1894–1917)


  Ivan Nikolayevich Durnovo
(1834–1903)
15 tháng 10 năm
1895[17]
29 tháng 5 năm
1903
  Bá tước Sergei Yulyevich Witte
(1849–1915)
16 tháng 8 năm
1903[18]
22 tháng 4 năm
1906[18]

Đế quốc Nga (1905–1917)Sửa đổi

Kiểu chính phủ hiện đại ở Nga xuất hiện sau khi thành lập Hội đồng Bộ trưởng vào ngày 1 tháng 11 năm 1905, được tạo ra cho "trưởng ban quản lý và hành động công đoàn của các bộ về các chủ đề như luật pháp và hành chính công cao cấp", và được mô phỏng theo các tổ chức có liên quan trong các quốc gia lập hiến, khi tất cả các bộ và ban giám đốc đã được tuyên bố là một phần của quản lý nhà nước thống nhất.[cần giải thích] Thủ tướng đầu tiên là Bá tước Sergei Witte, người được bổ nhiệm vào ngày 6 tháng 11 năm 1905.[19]

Hình ảnh Tên
(Sinh–Mất)
Tại chức Đảng phái Lập pháp
(Bầu cử)
Hoàng đế
1   Bá tước
Sergey Yulyevich Witte
(1849–1915)
6 tháng 11 năm 1905 5 tháng 5 năm 1906 Độc lập Không NIkolai II
 
(1894–1917)
2   Ivan Logginovich Goremykin
(1839–1917)
1 5 tháng 5 năm 1906 21 tháng 7 năm 1906 Độc lập I
(1906)
3   Pyotr Arkadyevich Stolypin
(1862–1911)
21 tháng 7 năm 1906 18 tháng 9 năm 1911
(Mất tại chức)
Độc lập II
(1–1907)
III
(10–1907)
4   Bá tước
Vladimir Nikolayevich Kokovtsov
(1853–1943)
22 tháng 9 năm 1911 12 tháng 2 năm 1914 Độc lập
IV
(1912)
(2)   Ivan Logginovich Goremykin
(1839–1917)
2 12 tháng 2 năm 1914 2 tháng 2 năm 1916 Độc lập
5   Baron
Boris Vladimirovich Shtyurmer
(1848–1917)
2 tháng 2 năm 1916 23 tháng 11 năm 1916 Độc lập
6   Aleksandr Fyodorovich Trepov
(1862-1928)
23 tháng 11 năm 1916 20 tháng 1 năm 1917 Độc lập
7   Hoàng tử
Nikolai Dmitriyevich Golitsyn
(1850-1925)
20 tháng 1 năm 1917 12 tháng 3 năm 1917 Độc lập

Chính phủ lâm thời/Cộng hòa Nga (1917)Sửa đổi

Sau khi bị cáo buộc thoái vị Nikolai II từ ngai vàng ủng hộ anh trai Mikhail, Mikhail cũng thoái vị, trước khi triệu tập Quốc hội Lập hiến Nga. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1917, Nga được tuyên bố là nước cộng hòa. Vào thời kỳ này, một chính phủ lâm thời được thành lập, Thủ tướng là nguyên thủ quốc gia.

Hình ảnh Tên
(Sinh–Mất)
Nhiệm kỳ Đảng phái
8   Hoàng tử
Georgy Yevgenyevich Lvov
(1861–1925)
15 tháng 3 năm 1917 20 tháng 7 năm 1917 Đảng Dân chủ lập hiến
9   Aleksandr Fyodorovich Kerensky
(1881–1970)
1 21 tháng 7 năm 1917 1 tháng 9 năm 1917 Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa
2 1 tháng 9 năm 1917 7 tháng 11 năm 1917

Chính phủ Bạch vệ (1918–1924)Sửa đổi

Người đứng đầu chính phủ Bạch vệ trong thời gian Nội chiếnde facto thủ tướng lưu vong.

Hình ảnh Tên
(Sinh–Mất)
Nhiệm kỳ Đảng phái Head of State
style="background:Bản mẫu:Socialist-Revolutionary Party/meta/color; color:white" |   Vladimir Kazimirovich Volsky
(1877–1937)
8 tháng 6 năm 1918 23 tháng 9 năm 1918 Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa style="background:Bản mẫu:Socialist-Revolutionary Party/meta/color; color:white" | Vladimir Volsky
 
(1918)
style="background:Bản mẫu:Socialist-Revolutionary Party/meta/color; color:white" |   Nikolai Dimitrovich Avksentiev
(1878–1943)
23 tháng 9 năm 1918 18 tháng 11 năm 1918 Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa style="background:Bản mẫu:Socialist-Revolutionary Party/meta/color; color:white" | Nikolai Avksentiev
 
(1918)
style="background:Bản mẫu:Socialist-Revolutionary Party/meta/color; color:white" |   Pyotr Vasilyevich Vologodsky
(1863–1925)
18 tháng 11 năm 1918 22 tháng 11 năm 1919 Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Aleksandr Kolchak
 
(1918 — 1920)
align="center" style="background: Bản mẫu:Constitutional Democratic Party/meta/color;" |   Viktor Nikolayevich Pepelyayev
(1885-1920)
22 tháng 11 năm 1919 4 tháng 1 năm 1920 Đảng Dân chủ lập hiến
  Aleksandr Vasilyevich Krivoshein
(1857-1921)
11 tháng 4 năm 1920 11 tháng 11 năm 1920 Độc lập Pyotr Wrangel
 
(1920 — 1924)
  Pyotr Nikolayevich Wrangel
(1878-1928)
5 tháng 4 năm 1921 tháng 11 năm 1924 Độc lập

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga (1917–1991)Sửa đổi

Thủ tướng Nga xô viết.

Hình ảnh Tên
(Sinh–Mất)
Nhiệm kỳ Đảng phái Lập pháp
(Bầu cử)
Người đúng đầu nhà nước
10   Vladimir Ilyich Ulyanov ("Lenin")
(1870–1924)
8 tháng 11 năm 1917 21 tháng 1 năm 1924
(Mất tại chức)
Đảng Cộng sản ARCEC Lev Kamenev
 
(1917)
Yakov Sverdlov
 
(1917 — 1919)
Mikhail Vladimirsky
 
(1919)
Mikhail Kalinin

(1919 — 1938)
11   Alexey Ivanovich Rykov
(1881–1938)
2 tháng 2 năm 1924 18 tháng 5 năm 1929 Đảng Cộng sản
12   Sergey Ivanovich Syrtsov
(1883–1937)
18 tháng 5 năm 1929 3 tháng 11 năm 1930 Đảng Cộng sản
13   Daniil Yegorovich Sulimov
(1890–1937)
3 tháng 11 năm 1930 27 tháng 7 năm 1937 Đảng Cộng sản
14   Nikolay Alexandrovich Bulganin
(1895–1975)
1 27 tháng 7 năm 1937 1938 Đảng Cộng sản
2 1938 17 tháng 9 năm 1938 I
(1938)
Aleksei Badayev
 
(1938 — 1944)
15   Vasily Vasilyevich Vakhrushev
(1902–1947)
29 tháng 7 năm 1939 2 tháng 6 năm 1940 Đảng Cộng sản
16   Ivan Sergeyevich Khokhlov
(1895–1973)
2 tháng 6 năm 1940 5 tháng 5 năm 1942 Đảng Cộng sản
17   Alexey Nikolayevich Kosygin
(1904–1980)
2 tháng 5 năm 1943 23 tháng 3 năm 1946 Đảng Cộng sản
Nikolay Shvernik
 
(1944 — 1946)
18   Mikhail Ivanovich Rodionov
(1907–1950)
1 23 tháng 3 năm 1946 1947 Đảng Cộng sản
2 1947 9 tháng 3 năm 1949 II
(1947)
Ivan Vlasov
 
(1946 — 1950)
19   Boris Nikolayevich Chernousov
(1908–1978)
1 9 tháng 3 năm 1949 1951 Đảng Cộng sản
2 1951 20 tháng 10 năm 1952 III
(1951)
Mikhail Tarasov
 
(1950 — 1959)
20   Aleksandr Mikhailovich Puzanov
(1906–1998)
1 20 tháng 10 năm 1952 1955 Đảng Cộng sản
2 1955 24 tháng 1 năm 1956 IV
(1955)
21   Mikhail Alexeyevich Yasnov
(1906–1991)
24 tháng 1 năm 1956 19 tháng 12 năm 1957 Đảng Cộng sản
22   Frol Romanovich Kozlov
(1908–1965)
19 tháng 12 năm 1957 31 tháng 3 năm 1958 Đảng Cộng sản
23   Dmitry Stepanovich Polyansky
(1917–2001)
1 31 tháng 3 năm 1958 1959 Đảng Cộng sản
Nikolay Ignatov
 
(1959)
2 1959 23 tháng 11 năm 1962 V
(1959)
Nikolay Organov
 
(1959 – 1962)
24   Gennady Ivanovich Voronov
(1910–1994)
1 23 tháng 11 năm 1962 1963 Đảng Cộng sản
Nikolay Ignatov
 
(1962 – 1966)
2 1963 1967 VI
(1963)
Mikhail Yasnov
 
(1966 – 1985)
3 1967 23 tháng 7 năm 1971 VII
(1967)
25   Mikhail Sergeyevich Solomentsev
(1913–2008)
1 28 tháng 7 năm 1971 1975 Đảng Cộng sản VIII
(1971)
2 1975 1980 IX
(1975)
3 1980 24 tháng 6 năm 1983 X
(1980)
26   Vitaly Ivanovich Vorotnikov
(1926–2012)
1 24 tháng 6 năm 1983 1985 Đảng Cộng sản
2 1985 3 tháng 10 năm 1988 XI
(1985)
Vladimir Orlov
 
(1985 – 1988)
27   Aleksandr Vladimirovich Vlasov
(1932–2002)
3 tháng 10 năm 1988 15 tháng 6 năm 1990 Đảng Cộng sản Vitaly Vorotnikov
 
(1988 – 1990)
Boris Yeltsin
 
(1990 – 1991)
28   Ivan Stepanovich Silayev
(1930–)
1 15 tháng 6 năm 1990 11 tháng 7 năm 1991 Đảng Cộng sản XII
(1990)
2 12 tháng 7 năm 1991 26 tháng 9 năm 1991
P
[note 4]
  Boris Nikolayevich Yeltsin
(1931–2007)
6 tháng 11 năm 1991 25 tháng 12 năm 1991 Độc lập

Liên bang Nga (từ 1991)Sửa đổi

Người đứng đầu Chính phủ Nga sau Liên Xô tan rã. Người đứng đầu chính phủ đầu tiên của nước Nga thời hậu Xô viết là Viktor Chernomyrdin.

Hình ảnh Tên
(Sinh–Mất)
Nhiệm kỳ Đảng phái Lập pháp
(Bầu cử)
Tổng thống
P   Boris Nikolayevich Yeltsin
(1931–2007)
25 tháng 12 năm 1991 15 tháng 6 năm 1992 Độc lập XII
(1990)
Boris Yeltsin
 
(1991–1999)
rowspan="4" align="center" style="background: Bản mẫu:Our Home is Russia/meta/color;" |29   Viktor Stepanovich Chernomyrdin
(1938–2010)
1 14 tháng 12 năm 1992 9 tháng 8 năm 1996 Đảng của chúng ta – Nga
I
(1993)
II
(1995)
2 10 tháng 8 năm 1996 23 tháng 3 năm 1998
30   Sergey Vladilenovich Kiriyenko
(1962–)
24 tháng 4 năm 1998 23 tháng 8 năm 1998 Độc lập
31   Yevgeny Maximovich Primakov
(1929–2015)
11 tháng 9 năm 1998 12 tháng 5 năm 1999 Tổ quốc – Toàn nước Nga
32   Sergey Vadimovich Stepashin
(1952–)
19 tháng 5 năm 1999 9 tháng 8 năm 1999 Độc lập
rowspan="2" align="center" style="background: Bản mẫu:Unity (political party, Russia)/meta/color;" |33   Vladimir Vladimirovich Putin
(1952–)
1 16 tháng 8 năm 1999 7 tháng 5 năm 2000 Đoàn kết
III
(1999)
Vladimir Putin
 
(2000–2008)
[note 5]
34   Mikhail Mikhailovich Kasyanov
(1957–)
17 tháng 5 năm 2000 24 tháng 2 năm 2004 Độc lập
IV
(2003)
35   Mikhail Yefimovich Fradkov
(1950–)
1 5 tháng 3 năm 2004 7 tháng 5 năm 2004 Độc lập
2 12 tháng 5 năm 2004 14 tháng 9 năm 2007
36   Viktor Alexeyevich Zubkov
(1941–)
14 tháng 9 năm 2007 7 tháng 5 năm 2008 Nước Nga thống nhất
V
(2007)
(33)   Vladimir Vladimirovich Putin
(1952–)
2 8 tháng 5 năm 2008 7 tháng 5 năm 2012 Nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev
 
(2008–2012)
VI
(2011)
37 Dmitry Anatolyevich Medvedev
(1965–)
1 8 tháng 5 năm 2012 7 tháng 5 năm 2018 Nước Nga thống nhất Vladimir Putin
 
(2012–)
VII
(2016)
2 8 tháng 5 năm 2018 Đương nhiệm

Thời gian biểu các giai đoạn thủ tướngSửa đổi

Dmitry MedvedevViktor ZubkovMikhail FradkovViktor KhristenkoMikhail KasyanovVladimir PutinSergei StepashinYevgeny PrimakovSergei KiriyenkoViktor ChernomyrdinYegor GaidarBoris YeltsinOleg LobovIvan SilayevAlexander Vlasov (politician)Vitaly VorotnikovMikhail SolomentsevGennady VoronovDmitry PolyanskyFrol KozlovMikhail YasnovAlexander PuzanovBoris ChernousovMikhail Rodionov (politician)Alexey KosyginKonstantin PamfilovIvan KhokhlovVasiliy VakhrushevNikolai BulganinDaniil SulimovSergey Syrtsov (politician)Alexei RykovVladimir LeninAlexander KerenskyGeorgy LvovNikolay Dmitriyevich GolitsynAlexander Fyodorovich TrepovBoris Vladimirovich ShtyurmerVladimir Nikolayevich KokovtsovPyotr Arkadyevich StolypinIvan Logginovich GoremykinSergei Yulyevich WitteIvan Nikolayevich DurnovoNikolay Khristianovich BungeMikhail Khristoforovich ReyternPyotr Aleksandrovich ValuyevPavel Nikolayevich IgnatyevPavel Pavlovich GagarinDmitry Nikolayevich BludovAlexey Fyodorovich OrlovAlexander Ivanovich ChernyshyovVasily Vasilyevich LevashovIllarion Vasilyevich VasilchikovNikolay Nikolayevich NovosiltsevViktor Pavlovich KochubeyPyotr Vasilyevich LopukhinNikolay Ivanovich SaltykovNikolay Petrovich RumyantsevGavriil Romanovich DerzhavinIvan Andreyevich VeydemeyerAlexander Nikolayevich SamoylovAleksey Petrovich MelgunovMikhail Nikitich VolkonskyAleksandr Nikitich VilbuaPeter August, Duke of Schleswig-Holstein-Sonderburg-BeckPrince Georg Ludwig of Holstein-GottorpRoman Illarionovich VorontsovIvan Ivanovich NepluyevYakov Petrovich ShakhovskyPeter III of RussiaAlexander Ivanovich ShuvalovNikita Yuryevich TrubetskoyMikhail Illarionovich VorontsovPeter Ivanovich ShuvalovAlexander Borisovich ButurlinAlexey Petrovich Bestuzhev-RyuminMikhail Mikhailovich GolitsynMikhail Petrovich Bestuzhev-RyuminStepan Fyodorovich ApraksinBurkhard Christoph von MünnichMikhail Mikhaylovich GolitsynVasily Vladimirovich DolgorukovVasily Lukich DolgorukovAleksey Grigoryevich DolgorukovCharles Frederick, Duke of Holstein-GottorpPyotr Andreyvich TolstoyDmitry Mikhaylovich GolitsynAndrey Ivanovich OstermanGavriil Ivanovich GolovkinFyodor Matveyvich ApraksinAlexander Danilovich Menshikov

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi


Tham khảoSửa đổi

 1. ^ 7 царских председателей Совета министров
 2. ^ Bản mẫu:ВТ-ЭСБЕ
 3. ^ Салтыков, князь Николай Иванович [Prince Nikolay Ivanovich Saltykov] (bằng tiếng Nga). Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2014.
 4. ^ Неизвестная Фемида: документы, события, люди [The Unknown Themis: Documents, Events, People] (bằng tiếng Nga). ОЛМА Медиа Групп. 2003. tr. 93. ISBN 978-5-224-04224-1.
 5. ^ Кочубей, князь Виктор Павлович [Prince Viktor Pavlovich Kochubey] (bằng tiếng Nga). Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2014.
 6. ^ B. V. Ananych biên tập (2008). Управленческая элита Российской империи: история министерств, 1802–1917 [Ruling Elite of the Russian Empire: History of Ministries, 1802–1917] (bằng tiếng Nga). "Лики России".Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 7. ^ Васильчиков Илларион Васильевич — Биографический указатель [Illarion Vasilyevich Vasilchikov – Biography] (bằng tiếng Nga). Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2014.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 8. ^ Vladimir Nikolayevich Balyazin; Voldemar Nikolayevich Balyazin (2008). Царский декамерон: От Николая I до Николая II. Исторические книги В.Н. Балязина (Historical Books by V. N. Balyazin) (bằng tiếng Nga). 2. ОЛМА Медиа Групп. tr. 49. ISBN 978-5-373-01976-7.
 9. ^ a b Александр Иванович Чернышев — Биографический указатель [Aleksandr Ivanovich Chernyshov] (bằng tiếng Nga). Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2014.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 10. ^ Землевладельцы Панинского района. Князь Орлов Алексей Фёдорович [Landowners of the Panin Rayon. Prince Alexey Fyodorovich Orlov] (bằng tiếng Nga). Truy cập ngày 9 tháng 4 năm 2014.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 11. ^ Орлов князь Алексей Федорович [Prince Aleksey Fyodorovich Orlov] (bằng tiếng Nga). Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2014.
 12. ^ Павел Павлович Гагарин [Pavel Pavlovich Gagarin] (bằng tiếng Nga). Russian Empire. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2014.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 13. ^ a b Игнатьев Павел Николаевич [Pavel Nikolayevich Ignatyev] (bằng tiếng Nga). Russian Empire. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2014.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 14. ^ a b Валуев Петр Александрович [Pyotr Aleksandrovich Valuyev] (bằng tiếng Nga). Russian Empire. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2014.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 15. ^ a b Рейтерн Михаил Христофорович [Mikhail Khristoforovich Reytern] (bằng tiếng Nga). Russian Empire. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2014.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 16. ^ a b Бунге Николай Христианович [Nikolay Khristianovich Bunge] (bằng tiếng Nga). Russian Empire. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2014.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 17. ^ Дурново Иван Николаевич [Ivan Nikolayevich Durnovo] (bằng tiếng Nga). Russian Empire. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2014.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 18. ^ a b “Витте Сергей Юлиевич (sic!)” [Sergey Yuliyevich (sic!) Witte] (bằng tiếng Nga). Russian Empire. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2014.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 19. ^ Преобразован Совет министров Российской империи

Liên kết ngoàiSửa đổi


Lỗi chú thích: Đã tìm thấy thẻ <ref> với tên nhóm “note”, nhưng không tìm thấy thẻ tương ứng <references group="note"/> tương ứng, hoặc thẻ đóng </ref> bị thiếu