Danh sách phần mềm nguồn mở

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách Phần mềm mã nguồn mở: là phần mềm máy tính được cấp phép giấy phép mã nguồn mở. Bài viết này không có tham vọng liệt kê tất cả những phần mềm mã nguồn mở mà chỉ mong rằng nó sẽ là nguồn tài liệu tham khảo đáng kể trong việc sử dụng phần mềm khi mà ngày nay vấn đề bản quyền đang được đặt lên hàng đầu.

Lĩnh vực ứng dụng sửa

CAx Phần mềm thiết kế trên máy tính sửa

 • BRL-CAD — Thiết kế, mô phỏng mô hình 3D & nhiều ứng dụng hơn nữa, …
 • Open CASCADE

Thiết kế điện tử tự động hóa (EDA) sửa

Tài chính sửa

Hệ thống thư viện tích hợp sửa

Toán học sửa

Mô hình hóa & mô phỏng sửa

 • PDQ (Pretty Damn Quick); a queue-theoretic analytic modeling package in C, Java, Python, Perl. and PHP
 • SimPy; queue-theoretic event-based simulator written in Python

Khoa học sửa

Hệ thống thông tin địa lý sửa

Vẽ sơ đồ sửa

Quét thăm dò bằng kính hiển vi sửa

 • Gwyddion — Scientific data analysis
 • Gxsm — Gnome X Scanning Microscopy – dsp supported scanning probe acquisition

Xử lý hình ảnh chụp bằng kính hiển vi sửa

Hiển thị phân tử sửa

Thông tin sinh học sửa

Hóa học sửa

Thống kê sửa

Công nghệ trợ giúp con người sửa

Giọng nói (Tổng hợp giọng nói, Nhận dạng giọng nói) sửa

Các công nghệ trợ giúp khác sửa

 • Dasher — Phần mềm nhập text đơn nhất
 • Gnopernicus — bộ AT cho GNOME 2
 • PowerTalk — Automatic Text narration of presentations
 • pVoice — Application for Augmentative and Alternative Communication (AAC)
 • Virtual Magnifying Glass – a free, open source, multiplatform, screen magnification tool.

Quản lý & lưu trữ dữ liệu sửa

Phần mềm sao lưu sửa

Lưu trữ tài liệu sửa

 • Zmanda Internet Backup – File Archiver to Amazon S3 Storage
 • 7-Zip – chương trình nén thông dụng nhất hiện hành.
 • arj
 • bzip2
 • DAR (Disk Archiver)
 • GRZipII
 • gzip
 • ha — (historical ppm-based archiver) – Lưu trữ dựa trên lịch sử ppm-based
 • rzip

Tập tin hệ thống sửa

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (including administration) sửa

Khai phá dữ liệu sửa

 • Weka – khai thác dữ liệu phần mềm viết bằng Java có tính năng vận hành máy tính học tập để phân loại, hồi quy, và phân nhóm.
 • RapidMiner – khai thác dữ liệu phần mềm viết bằng Java có tính năng vận hành máy tính học tập để phân loại, hồi quy, và phân nhóm, etc.
 • Scriptella ETLETL (Extract-Transform-Load) and script execution tool. Supports integration with J2EE and Spring. Provides connectors to CSV, LDAP, XML, JDBC/ODBC and other data sources.
 • Java Machine Learning Library – thư viện học máy nhằm mục đích phát triển phần mềm.

Máy tìm kiếm cho doanh nghiệp sửa

Ứng dụng biên tập tài liệu sửa

Văn phòng sửa

Xử lý văn bản sửa

Ghi chép sửa

PDF sửa

LaTeX sửa

Bảng tính sửa

 • Gnumeric — Một phần của dự án Gnome, nhưng có các phiên bản cho nhiều nền tảng khác nhau.
 • KSpread — Một phần của bộ KOffice.
 • OpenOffice.org Calc — Một phần của bộ Openoffice, cũng có các phiên bản cho nhiều nền tảng khác nhau.

Soạn thảo văn bản đơn giản – Text sửa

Soạn thảo HTML sửa

Giáo dục sửa

Bộ phần mềm cho giáo dục sửa

 • eFront – Một hệ thống quản lý việc học tập dựa trên trang web web-based
 • GCompris
 • IUP Portfolio
 • Moodle
 • Tux Paint – Ứng dụng vẽ miễn phí đã đoạt giải dành cho lứa tuổi 3-12.
 • Sakai Project – Hệ thống quản lý việc học tập dựa trên trang web
 • Manhattan – Một ứng dụng web đơn giản & mạnh cho quản lý khóa học.

Hỗ trợ học tập sửa

Ngôn ngữ sửa

Đánh máy sửa

Địa lý học sửa

Những phần mềm giáo dục khác sửa

Quản lý tệp tin sửa

Chuyển đổi định dạng sửa

 • pdftohtml chuyển đổi pdf sang html – dùng dòng lệnh trong Windows download pdftohtml

Thần học sửa

Tra cứu thánh kinh sửa

Trò chơi sửa

Phả hệ sửa

Giao diện đồ họa cho người dùng sửa

Hệ thống cửa sổ – Windowing sửa

Môi trường bàn làm việc – Desktop sửa

Quản lý cửa số sửa

Phần mềm nhóm sửa

Hệ quản trị nội dung sửa

Phần mềm Wiki sửa

Luồng công việc sửa

Chăm sóc sức khỏe sửa

Phương tiện giải trí sửa

Bộ mã hóa giải mã/thư viện/phân loại đa phương tiện sửa

Biên tập âm thanh/quản lý âm thanh sửa

Xem Free audio software

Đồ họa sửa

Phòng trưng bày hình ảnh sửa

Xem ảnh sửa

 1. REDIRECT Tên trang* Gthumb

Chơi media sửa

Truyền thanh – Radio sửa

Truyền hình sửa

Hoạt hình 2D sửa

Hoạt hình Flash sửa

Biên tập hình động – Video sửa

Ghi CD sửa

Các phần mềm đa phương tiện khác sửa

Mạng & Internet sửa

Thư điện tử sửa

Mozilla Thunderbird

Tin nhắn sửa

Máy chủ tin nhắn – IM Robot Server sửa

 • RoYa is an instant messaging robot server.

Những máy chủ tin nhắn sửa

IRC Clients sửa

RSS/Atom readers/aggregators sửa

Thông tin liên lạc sửa

Truyền file sửa

P2P chia sẻ file sửa

Quản lý & truy cập từ xa sửa

Phần mềm định tuyến sửa

Trình duyệt web sửa

Webcam sửa

Phần mềm hỗ trợ download tập tin sửa

Phần mềm lấy toàn bộ trang Web (Webgrabber) sửa

Những phần liên quan đến Web sửa

Máy chủ cổng thông tin sửa

Phần mềm trung chuyển Middleware sửa

Những chương trình mạng khác sửa

Hệ điều hành sửa

Lưu ý rằng các bản phân phối có sẵn của các hệ thống này có thể chứa, hoặc cung cấp để xây dựng và cài đặt, thêm vào phần mềm mà không phải là phần mềm tự do mã nguồn mở.

Ảo hóa sửa

Quản lý mật khẩu sửa

Quản lý thông tin cá nhân sửa

Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình sửa

 • ArgoUML — ArgoUML is a modelling tool that helps you design using UML diagrams
 • CLISP — a Common Lisp interpreter and bytecode-compiler
 • DJGPP — a 32-bit DOS port of GCC and other GNU utilities
 • Eiffel
 • Erlang
 • Experix — command line and stack system for data acquisition and analysis and graphics
 • Forth
 • Free Pascal—Một trình biên dịch Pascal và là nền tảng của Lazarus RAD
 • GCC — một tập hợp các trình biên dịch cho nhiều ngôn ngữ lập trình và nền tảng, bao gồm cả
 • GT.M Một trình biên dịch MUMPS (còn gọi là. M) cho Linux
 • Harbour — trình biên dịch cho ngôn ngữ xBase thường được gọi là Clipper
 • Jikes — Trình biên dịch Java
 • LLVM — Optimizing compiler toolkit
 • Logo — Derivative of Lisp without parenthesis, for kids, with Turtle Graphics
 • Lua – a lightweight, reflective, imperative and procedural language, designed as a scripting language with extensible semantics as a primary goal.
 • MinGW — Windows port of +GCC
 • Mono development platform — Multi-platform.NET implementation (C#) based on the ECMA/ISO standards
 • MMIXware — simulator for MMIXAL language and MMIX processor
 • Objective CAML — a practical and fast functional OO language
 • OpenJDKJava Development Kit hòa toàn tự do nguồn mở của SUN
 • Parser — Một ngôn ngữ thết kế wweb động
 • Perl — một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ về xử lý văn bản
 • PHP — một ngôn ngữ kịch bản được thiết kế cho các ứng dụng web
 • Prolog — lập trình logic
 • Python — Một ngôn ngữ kịch bản cao cấp
 • Refal
 • Rexx
 • Ruby — Một ngôn ngữ kịch bản cao cấp
 • Ruby on Rails — Một framework phát triển web dựa trên Ruby
 • StarUML — a software modeling tool and also platform that is a compelling replacement of commercial UML tools such as Rational Rose
 • Tcl/Tk — A high-level scripting language with a graphical toolkit

Tìm lỗi sửa

Xây dựng mã sửa

Phần mềm cấu hình sửa

Môi trường phát triển tích hợp sửa

Phần mềm quản lý phiên bản sửa

Xuất bản sửa

Sách điện tử e-Book sửa

Screen savers sửa

An ninh. sửa

Chống Virus sửa

Chống phần mềm gián điệp sửa

Mã hóa sửa

Mã hóa ổ đĩa sửa

Tường lửa sửa

CD tổng hợp các phần mềm nguồn mở sửa

Xem thêm sửa

Danh mục chung sửa

Liên kết ngoài sửa

 • Open Source Group CD Lưu trữ 2009-03-02 tại Wayback Machine – CD các phần mềm nguồn mở của nhóm phát triển nguồn mở, trường ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội
 • SourceForge.net – kho mã nguồn và ứng dụng của Phần Mềm Nguồn Mở cho phát triển và tải về lớn nhất thế giới.