Danh sách quốc gia không có sông

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các quốc gia không có sông.

Tham khảo

sửa
 1. ^ Creative Media Applications, Inc. (2004), The Middle East: Bahrain, Cyprus, Egypt, 1, Greenwood Press, tr. 7, ISBN 0-313-32923-0.
 2. ^ “Comoros”, water balance sheet com en.pdf [[Aquastat]] Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp) (PDF), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, ngày 10 tháng 4 năm 2012, truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2012 Tựa đề URL chứa liên kết wiki (trợ giúp).
 3. ^ Lal, Brij V.; Fortune, Kate (2000), The Pacific Islands: An Encyclopedia, 1, University of Hawaii Press, tr. 582, ISBN 978-0-8248-2265-1.
 4. ^ Weightman, Barbara A. (2011), Dragons and Tigers: A Geography of South, East, and Southeast Asia (ấn bản 3), John Wiley & Sons, tr. 266, ISBN 978-0-470-87628-2.
 5. ^ Ridgell, Reilly (1995), Pacific Nations and Territories: the Islands of Micronesia, Melanesia, and Polynesia (ấn bản 3), Bess Press, tr. 79, ISBN 1-57306-006-2.
 6. ^ Ridgell 1995, tr. 92.
 7. ^ Oxford Business Group (2007), The Report: Emerging Saudi Arabia 2007, Oxford Business Group, tr. 114, ISBN 978-1-902339-66-5 ("The Kingdom has no rivers, lakes or any permanent body of standing water...").
 8. ^ “Tuvalu”, [[The World Factbook]], Cơ quan Tình báo Trung ương (Hoa Kỳ), ngày 26 tháng 5 năm 2011, Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 7 năm 2016, truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2013 Đã định rõ hơn một tham số trong |accessdate=|access-date= (trợ giúp); Tựa đề URL chứa liên kết wiki (trợ giúp).
 9. ^ Green, Richard; Commonwealth Secretariat (2006), The Commonwealth Yearbook 2006, Nexus Strategic Partnerships Ltd., tr. 404, ISBN 978-0-9549629-4-4.
 10. ^ Green & Commonwealth Secretariat 2006, tr. 405.
 11. ^ Green & Commonwealth Secretariat 2006, tr. 414.
 12. ^ Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia (2006), Pub. 120 Sailing Directions (Planning Guide) Pacific Ocean and Southeast Ocean (ấn bản 4), ProStar Publications, tr. 307, ISBN 1-57785-663-5.

Liên kết khác

sửa