Danh sách thị trưởng Paris

bài viết danh sách Wikimedia

Từ thế kỷ 13, thành phố Paris đã có chức vụ « prévôt des marchands », chủ tịch hội đồng thành phố. Nhưng phải đến thời kỳ Cách mạng Pháp, ngày 15 tháng 7 năm 1789, nhà toán học Jean Sylvain Bailly mới trở thành thị trưởng (maire) đầu tiên. Tiếp đó, do các lý do hành chính, lịch sử, có những giai đoạn thành phố Paris không có thị trưởng. Tới năm 1977, chính phủ chấp nhận một hội đồng thị thành phố độc lập và Jacques Chirac trở thành thị trưởng đầu tiên kể từ sau năm 1871.

Danh sáchSửa đổi

Chân dung Thị trưởng Nhiệm kỳ Ghi chú
  Jean Sylvain Bailly 15 tháng 7 năm 1789 18 tháng 11 năm 1791 Trúng cử
  Jérôme Pétion 18 tháng 11 năm 1791 15 tháng 10 năm 1792 Trúng cử
  Philibert Borie 7 tháng 7 năm 1792 13 tháng 7 năm 1792 Tạm quyền
  René Boucher 15 tháng 10 năm 1792 2 tháng 12 năm 1792 Tạm quyền
  Henri Lefèvre d'Ormesson 21 tháng 11 năm 1792 Trúng cử nhưng từ chối
  Nicolas Chambon 1 tháng 12 năm 1792 4 tháng 2 năm 1793 Trúng cử
  Jean Nicolas Pache 14 tháng 2 năm 1793 10 tháng 5 năm 1794 Trúng cử
  Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot 10 tháng 5 năm 1794 28 tháng 7 năm 1794 Chỉ định, tử hình 28 tháng 7 năm 1794
Từ 1794 đến 1848, Paris không có thị trưởng
  Louis-Antoine Garnier-Pages 24 tháng 2 năm 1848 5 tháng 3 năm 1848 Chỉ định
  Armand Marrast 9 tháng 3 năm 1848 19 tháng 7 năm 1848 Chỉ định
Từ 1848 đến 1870, Paris không có thị trưởng
  Étienne Arago 4 tháng 9 năm 1870 15 tháng 11 năm 1870 Chỉ định
  Jules Ferry 15 tháng 11 năm 1870 5 tháng 6 năm 1871 Chỉ định
Từ 1871 đến 1977, Paris không có thị trưởng
  Jacques Chirac 20 tháng 3 năm 1977 16 tháng 5 năm 1995 Trúng cử
  Jean Tiberi 22 tháng 5 năm 1995 24 tháng 3 năm 2001 Trúng cử
  Bertrand Delanoë 25 tháng 3 năm 2001 5 tháng 4 năm 2014 Trúng cử
  Anne Hidalgo 5 tháng 4 năm 2014 đương nhiệm Trúng cử

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi