Danh sách trạm phát sóng phát thanh FM tại Việt Nam

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách trạm phát sóng các kênh phát thanh FM phát sóng tại Việt Nam, bao gồm các kênh đang phát sóng, đã từng phát sóng và các kênh ở tần số FM cũ, gồm các kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, đài địa phương và các Đài phát thanh cấp thành phố/huyện/quận/thị xã thuộc các tỉnh/thành, và được chia theo từng vùng miền.[1][2][3][4]

Tây Bắc Bộ sửa

Tỉnh thành Trạm phát Kênh tần số FM (MHz) Tên kênh Chú thích
Lào Cai Đài phát thanh huyện Mường Khương 88,0 Mường Khương + VOV1/VOV3
Đài phát thanh huyện Bảo Yên 88,3 Bảo Yên
Đài phát thanh huyện Bảo Thắng 90,2 (xã Phong Hải)

102,0 (xã Sơn Hà)

Bảo Thắng
Đài PT–TH Lào Cai 90,5 VOV1
Đài phát thanh huyện Si Ma Cai 90,5 Si Ma Cai
Đài PT–TH Lào Cai 91,0 Lào Cai Dân Tộc
Đài PT–TH Lào Cai 91,5 VOV Giao thông
Đài PT–TH Lào Cai 94,0 VOV1
Đài PT–TH Lào Cai 101,0 → 95,3 → 95,2 VOV3
Đài PT–TH Lào Cai 97,0 Lào Cai
Đài PT–TH Lào Cai 103,5 (cũ)
98,0
VOV2
Đài PT–TH Lào Cai 98,3 VOV1
Đài phát thanh huyện Bắc Hà 98,3 Bắc Hà/Lào Cai/VOV2
Đài PT–TH Lào Cai 99,1 VOV4
Đài phát thanh TX. Sa Pa 99,6 → 99,4 Sa Pa
Đài phát thanh huyện Văn Bàn 100,5 Văn Bàn
Đài PT–TH Lào Cai 102,5 VOV3
Đài phát thanh huyện Bát Xát 106,0 → 104,2 Bát Xát
Đài phát thanh TP. Lào Cai 105,0 TP. Lào Cai
Lai Châu Đài phát thanh huyện Tam Đường 88,0 Tam Đường
Đài phát thanh huyện Nậm Nhùn 89,0 Nậm Nhùn
Đài phát thanh huyện Than Uyên 89,0 (xã Mường Kim)

97,8 (thị trấn Than Uyên)

Than Uyên [5][6]
Đài phát thanh huyện Mường Tè 93,4 (thị trấn Mường Tè)

95,0 (xã Mường Tè)

Mường Tè
Đài PT–TH Lai Châu 94,1 Lai Châu
Đài phát thanh huyện Sìn Hồ 94,7 (thị trấn Sìn Hồ)

98,5 (xã Nậm Tăm)

Sìn Hồ
Đài phát thanh huyện Tân Uyên 95,5 (xã Pắc Ta)

99,0 (thị trấn Tân Uyên)

Tân Uyên
Trạm phát sóng FM Sìn Hồ 96,5 VOV2 (Sìn Hồ)
Đài phát thanh huyện Phong Thổ
Trạm phát sóng FM Mường Tè
97,0 Phong Thổ
VOV1 (Mường Tè)
Đài PT–TH Lai Châu 98,0 VOV1
Đài phát thanh TP. Lai Châu 98,0 TP. Lai Châu
Trạm phát sóng FM Sìn Hồ 100,0 VOV1, VOV4 (Sìn Hồ)
Đài PT–TH Lai Châu 101,5 VOV2 Mường Tè cũ
Trạm phát sóng FM Sìn Hồ 103,5 VOV1 (Sìn Hồ) [7]
Yên Bái Đài phát thanh huyện Lục Yên 88,0 (xã Phúc Lợi)

98,0 (thị trấn Yên Thế)

Lục Yên
Đài phát thanh huyện Văn Chấn 90,0 (xã Cát Thịnh)

96,0 (xã Sơn Thịnh)

Văn Chấn
Đài phát thanh huyện Trấn Yên 90,4 Trấn Yên
Đài PT–TH Yên Bái 92,1 Yên Bái
Đài phát thanh huyện Yên Bình 92,1 (xã Cẩm Nhân)

94,3 (thị trấn Yên Bình) 98,0 (xã Tân Hương)

Yên Bình
Trạm phát Đài PT–TH Yên Bái 93,0 (cũ) Yên Bái TP. Yên Bái[7]
Đài PT–TH Yên Bái 94,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Trạm Tấu 95,0 (thị trấn Trạm Tấu)

103,5 (xã Trạm Tấu)

Trạm Tấu
Đài phát thanh huyện Mù Cang Chải 95,0 (xã Púng Luông)

96,0 (xã Lao Chải) 96,7 (thị trấn Mù Cang Chải)

Mù Cang Chải
Đài phát thanh huyện Văn Yên 97,7 (xã Lâm Giang)

98,5 (thị trấn Mậu A)

Văn Yên
Đài phát thanh TX. Nghĩa Lộ 97,8 Nghĩa Lộ
Đài phát thanh TP. Yên Bái 98,0 TP. Yên Bái
Điện Biên Đài PT–TH Điện Biên 98,0[7]

102,7

VOV3
Đài PT–TH Điện Biên 90,5 VOV4
Đài phát thanh huyện Mường Chà 87,5 Mường Chà
Đài phát thanh TP. Điện Biên Phủ 89,6 Điện Biên Phủ
Đài phát thanh huyện Tủa Chùa 91,7 (xã Sính Phình)

98,9 (thị trấn Tủa Chùa)

Tủa Chùa
Đài phát thanh huyện Tuần Giáo 92,7 Điện Biên (Tuần Giáo)
Đài phát thanh huyện Điện Biên 93,0 Điện Biên
Đài phát thanh thị xã Mường Lay 93,7 Mường Lay
Đài phát thanh huyện Nậm Pồ 94,0 Nậm Pồ
Đài phát thanh huyện Điện Biên Đông 94,2 Điện Biên Đông
Trạm phát sóng FM Tuần Giáo 94,9 VOV1 (Tuần Giáo)
Đài phát thanh huyện Tuần Giáo 95,0 Tuần Giáo
Đài PT–TH Điện Biên 97,5 → 95,0 VOV1 Mường Nhé
Đài PT–TH Điện Biên 96,5 VOV2 Mường Nhé & TP. Điện Biên
Đài PT–TH Điện Biên 96,3 → 98,0 Điện Biên [7]
Đài PT–TH Điện Biên 98,0
100,5
VOV2, VOV4 TP. Điện Biên
Đài phát thanh huyện Mường Nhé 99,0 Mường Nhé
Đài PT–TH Điện Biên 100,0 VOV3 (cũ)
VOV1
Đài phát thanh huyện Mường Ảng 100,0

103,5

Mường Ảng
Sơn La Đài phát thanh huyện Sông Mã 88,4 Sông Mã
Đài phát thanh huyện Thuận Châu 89,1 (xã Khâu Tú)

103,1 (xã Co Mạ)

Thuận Châu
Đài phát thanh huyện Yên Châu 89,2, 91,0 (thị trấn Yên Châu)

100,0 (cũ)

106,0 (xã Tú Nang)

Yên Châu
Đài phát thanh huyện Mường La 89,6 Sơn La (Mường La)
Đài phát thanh huyện Mường La 91,5 (xã Chiềng Ân)

100,0 (xã Mường Chùm)

102,0 (thị trấn Ít Ong)

Mường La
Đài phát thanh huyện Phù Yên 92,0 (thị trấn Phù Yên, xã Mường Do)

100,0 (xã Mường Dơi)

104,4 (xã Tân Phong)

Phù Yên
Đài phát thanh huyện Vân Hồ 92,0 (xã Vân Hồ)

99,0 (xã Mường Tè) 101,0 (xã Xuân Nha)

Vân Hồ
Đài phát thanh huyện Bắc Yên 98,0 (cũ)

93,0

Bắc Yên
Đài phát thanh TP. Sơn La 94,0 → 93,3 TP. Sơn La Phát sóng từ 6h30–7h00, 17h30–18h00 hàng ngày[8]
Trạm phát sóng FM Sông Mã và Đèo Pha Đin 94,0 VOV1 Sông Mã & Đèo Pha Đin [9]
Trạm phát sóng huyện Phù Yên 95,0 VOV1 Phù Yên
Đài PT–TH Sơn La 96,0 Sơn La Phát sóng từ 9h00–13h00, 18h00–22h00 hàng ngày. Từ 4h45–9h00 và 22h00–24h00 tiếp âm VOV1.
Trạm phát sóng FM huyện Mai Sơn 96,2 VOV1, VOV2 (Mai Sơn)
Trạm phát sóng FM Sông Mã 96,5 VOV2 Sông Mã
Đài PT–TH Sơn La 97,0 VOV1, VOV4
Trạm phát sóng huyện Phù Yên 97,0 VOV4 Phù Yên
Trạm phát sóng Đèo Pha Đin 97,0 VOV4 Đèo Pha Đin
Đài phát thanh huyện Mộc Châu 97,2 (xã Chiềng Sơn)

97,6 (xã Nà Mường)

Mộc Châu
Đài phát thanh huyện Quỳnh Nhai 97,4 Quỳnh Nhai
Trạm phát sóng FM Mộc Châu 100,0 → 97,6 VOV1, VOV2 (Mộc Châu)
Đài phát thanh huyện Mai Sơn 97,7 Mai Sơn/Sơn La
Đài phát thanh huyện Mai Sơn 98,0 (xã Mường Chanh)

100,0 (xã Tà Hộc)

Mai Sơn
Đài PT–TH Sơn La 95,0 → 99,0 VOV1
Trạm phát sóng FM Sông Mã 100,0 VOV1 (Sông Mã)
Đài phát thanh huyện Mai Sơn 100,0 Mai Sơn
VOV1 (Sốp Cộp)
Đài PT–TH Sơn La 101,0 VOV3
Trạm phát sóng Đèo Pha Đin 101,0 VOV1 Đèo Pha Đin
Đài PT–TH Sơn La 104,3 (cũ)
103,5
VOV2, VOV4
Đài phát thanh huyện Sốp Cộp 107,1 → 104,9 Sốp Cộp
Hòa Bình Đài phát thanh huyện Lạc Thủy 89,5 (thị trấn Chi Nê)

89,8 (thị trấn Ba Hàng Đồi)

95,0 (xã Liên Hòa)

Lạc Thủy
Đài phát thanh huyện Tân Lạc 90,4 Tân Lạc
Đài phát thanh huyện Kim Bôi 91,6 Kim Bôi
Đài phát thanh huyện Cao Phong 93,7 Cao Phong
Đài phát thanh huyện Yên Thủy 93,9 Yên Thủy/VOV1
Đài PT–TH Hòa Bình 94,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Kỳ Sơn (cũ) 94,7 Kỳ Sơn (cũ) Hiện huyện đã sát nhập vào thành phố Hòa Bình
Đài phát thanh huyện Mai Châu 95,0 Mai Châu
Đài phát thanh TP. Hòa Bình 97,5 TP. Hòa Bình
Đài phát thanh huyện Lương Sơn 97,5 (xã Lâm Sơn)

104,8

Lương Sơn Tần số phát sóng chính là 104,8 MHz, trạm phát đặt tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình
Đài phát thanh huyện Đà Bắc 98,1 Đà Bắc
Đài PT–TH Hòa Bình 98,5 VOV2
Đài phát thanh huyện Lạc Sơn 98,7 Lạc Sơn
Đài PT–TH Hòa Bình 105,0 Hòa Bình TP. Hòa Bình[7]
Trạm phát sóng FM Lương Sơn 107,0 VOV1 (Lương Sơn)

Đông Bắc Bộ sửa

Tỉnh thành Trạm phát Kênh tần số FM (MHz) Tên kênh Chú thích
Hà Giang Đài phát thanh huyện Vị Xuyên 88,8 Vị Xuyên
Trạm phát sóng FM Quản Bạ 89,5 VOV3 Quản Bạ
Đài phát thanh huyện Quang Bình 90,0 Quang Bình
Trạm phát sóng FM Quản Bạ 90,5 VOV4/VOV2 cũ[7] Quản Bạ
Đài phát thanh huyện Hoàng Su Phì 90,5 Hoàng Su Phì
Đài phát thanh huyện Đồng Văn 91,0 Đồng Văn
Đài PT–TH Hà Giang – Trạm phát sóng núi Cấm + Trạm phát sóng Quản Bạ 95,5 → 92,0 Hà Giang Phát sóng từ 6h - 22h hằng ngày từ 1/10/2023
Đài phát thanh huyện Xín Mần 92,5 Xín Mần
Đài phát thanh huyện Quản Bạ 93,5 → 93,2 Quản Bạ
Trạm phát sóng FM Chiêu Lầu Thi 94,0 VOV1 (Chiêu Lầu Thi)
Trạm phát sóng FM Quản Bạ 95,0 VOV1, VOV4 (Quản Bạ)
Đài phát thanh huyện Bắc Quang 95,5 → 95,8 Bắc Quang
Trạm phát sóng FM Quản Bạ 88,5 → 90,5 → 96,5 VOV2 (cũ) Quản Bạ
Trạm phát sóng FM Quản Bạ và Hoàng Su Phì 97,0 VOV2, VOV4 (Quản Bạ)
VOV4 (Hoàng Su Phì)
[10]
Trạm phát sóng FM Chiêu Lầu Thi 97,0 VOV4 Chiêu Lầu Thi
Đài phát thanh huyện Yên Minh 98,1 Yên Minh
Trạm phát sóng FM Chiêu Lầu Thi 99,0 VOV2 Chiêu Lầu Thi[11]

[12]

Trạm phát sóng FM Hoàng Su Phì 99,5 VOV2, VOV4 (Hoàng Su Phì)
Đài phát thanh huyện Mèo Vạc 99,5 Mèo Vạc
Đài PT–TH Hà Giang – Trạm phát sóng Núi Cấm 100,0 VOV1/VOV2
Trạm phát sóng FM Đồng Văn 100,0 VOV1 (Đồng Văn)
Đài phát thanh huyện Bắc Mê 100,0 Bắc Mê
Trạm phát sóng FM Núi Cấm 101,0 VOV2
Trạm phát sóng FM Núi Cấm 102,0 VOV2
Trạm phát sóng FM Quản Bạ 103,0 VOV1 (cũ) Quản Bạ[7]
Cao Bằng Đài phát thanh huyện Thạch An 88,0 (thị trấn Hùng Quốc)

91,0 (thị trấn Đông Khê)

Thạch An
Đài phát thanh huyện Trà Lĩnh (cũ) 88,0 (thị trấn Trà Lĩnh)

96,0 (xã Quang Trung)

Trà Lĩnh (cũ) Hiện chỉ tiếp phát đài phát thanh huyện Trùng Khánh
Đài phát thanh huyện Bảo Lâm 88,4 (xã Thái Học)

107,5 → 104,5 (thị trấn Pác Miầu)
107,9 → 104,9 (xã Tân Việt)

Bảo Lâm
Trạm phát sóng FM Hà Quảng 90,6 VOV1 (Hà Quảng)
Đài phát thanh huyện Hòa An 90,8 (thị trấn Nước Hai)

96,0 (xã Dân Chủ)

97,7 (xã Nguyễn Huệ)

Hòa An
Đài phát thanh huyện Quảng Uyên (cũ) 89,1 (xã Phúc Sen)

91,5 (thị trấn Quảng Uyên)

Quảng Uyên (cũ) Hiện các tần số trên chỉ tiếp phát đài phát thanh huyện Quảng Hòa
Đài phát thanh huyện Hà Quảng 90,6 (xã Lũng Nặm)

92,0 (xã Tổng Cọt) 98,1 (cũ)

98,8 (thị trấn Xuân Hoà)

Hà Quảng [13]
Trạm phát sóng FM Phja Oắc – Nguyên Bình 94,0 VOV1 [14]
Đài phát thanh huyện Bảo Lạc 94,0 (xã Xuân Trường)

97,4 (thị trấn Bảo Lạc)

Bảo Lạc
Trạm phát sóng FM Phja Oắc (cũ) 97,0
94,1
VOV1
Trạm phát sóng FM Phja Oắc – Nguyên Bình 97,0 VOV4
Đài phát thanh huyện Phục Hòa → Quảng Hòa 94,5 (xã Cách Linh)

105,0 (thị trấn Hoà Thuận)

Phục Hòa → Quảng Hòa
Đài phát thanh huyện Hạ Lang 94,7 (xã Lý Quốc)

96,5 (thị trấn Thanh Nhật)

98,1 (cũ)

Hạ Lang
Đài phát thanh huyện Nguyên Bình 95,0 Nguyên Bình
Đài phát thanh huyện Thông Nông (cũ) 92,1 → 96,2 Thông Nông (cũ) Hiện chỉ tiếp phát đài phát thanh huyện Hà Quảng
Đài phát thanh huyện Trùng Khánh 97,7 Trùng Khánh
Đài PT–TH Cao Bằng 99,0 (cũ)

99,9

Cao Bằng
Trạm phát sóng FM Phja Oắc 100,5 VOV3
Trạm phát sóng FM Phja Oắc - Nguyên Bình 101,5 (cũ)
103,5
VOV2, VOV4 (Nguyên Bình) [15]
Đài phát thanh TP. Cao Bằng 104,0 TP. Cao Bằng
Bắc Kạn Đài phát thanh huyện Bạch Thông 89,1 Bạch Thông
Đài phát thanh huyện Na Rì 91,8 Na Rì
Đài phát thanh huyện Chợ Đồn 92,7 Chợ Đồn
Đài phát thanh huyện Chợ Mới 94,1 Chợ Mới
Đài phát thanh huyện Ngân Sơn 94,5 Ngân Sơn
Đài phát thanh TP. Bắc Kạn 95,0 TP. Bắc Kạn
Đài phát thanh huyện Ba Bể
Đài PT–TH Bắc Kạn
97,8 Ba Bể
VOV2-VOV4
Đài phát thanh huyện Pác Nặm 98,0 Pác Nặm
Đài PT–TH Bắc Kạn 99,3 Bắc Kạn
Đài PT–TH Bắc Kạn 96,0
99,5
VOV1-VOV4
VOV1
Đài PT–TH Bắc Kạn 102,1 Bắc Kạn/VOV1
Lạng Sơn Đài PT–TH Lạng Sơn
Trạm phát sóng FM Mẫu Sơn
88,2
88,6
89,3
101,0
Lạng Sơn Tần số phát sóng chính là 88,6 MHz, phát sóng từ 5h00–24h00 hàng ngày[16]
Đài phát thanh TP. Lạng Sơn 89,3 TP. Lạng Sơn
Trạm phát sóng FM Mẫu Sơn 91,5 VOV Giao thông
Đài phát thanh huyện Cao Lộc 92,0 (thị trấn Cao Lộc)

93,4 (xã Cao Lâu)

Cao Lộc
Đài phát thanh huyện Chi Lăng 93,2 (xã Hòa Bình)

93,7 (xã Chiến Thắng)

96,0 (thị trấn Chi Lăng)

Chi Lăng Phát sóng 17h00–17h30 thứ 2, 4, 6 và phát lại 6h30–7h00 thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Đài phát thanh huyện Bình Gia 93,5 (xã Hồng Phong)

95,3 (thị trấn Bình Gia)

Bình Gia [17]
Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thông huyện Hữu Lũng 93,9 Hữu Lũng Phát sóng từ 6h00–7h00, 17h00–19h00 thứ 2 đến thứ 7 và 6h00–8h00, 17h00–19h00 Chủ nhật
Đài phát thanh huyện Bắc Sơn 94,5 Bắc Sơn
Trạm phát sóng FM Mẫu Sơn 101,0 → 95,0 VOV1
Trạm phát sóng FM Mẫu Sơn 92,5
95,0
VOV1, VOV4 (Mẫu Sơn)
Đài phát thanh huyện Văn Lãng 95,5 Văn Lãng
Đài phát thanh huyện Văn Quan 95,7 Văn Quan
Đài phát thanh huyện Lộc Bình 96,7 Lộc Bình
Đài phát thanh huyện Tràng Định 97,0 Tràng Định
Trạm phát sóng FM Mẫu Sơn 93,5
99,5
VOV2, VOV4 (Mẫu Sơn)
Trạm phát sóng FM Mẫu Sơn 101,0 VOV3 [18]
Trạm phát sóng FM Mẫu Sơn 101,0 VOV1 Mẫu Sơn[7]
93,5 VOV2
92,5 VOV3
Tuyên Quang Đài PT–TH Tuyên Quang 88,0 VOV1, VOV4 (cũ) [19]
Đài PT–TH Tuyên Quang 91,0 VOV Giao thông
Đài phát thanh TP. Tuyên Quang 91,1 → 91,6 TP. Tuyên Quang
Đài phát thanh huyện Chiêm Hóa và Lâm Bình 92,1 VOV3 (Chiêm Hóa)
Lâm Bình
Đài phát thanh huyện Yên Sơn 92,6 Yên Sơn
Đài phát thanh huyện Na Hang 94,1 Na Hang
Đài PT–TH Tuyên Quang 95,6 Tuyên Quang [20]
Đài PT–TH Tuyên Quang 96,5 VOV2
Đài phát thanh huyện Hàm Yên và Na Hang 97,6 Hàm Yên
VOV2 (Na Hang)
Đài phát thanh huyện Sơn Dương 98,0 (thị trấn Sơn Dương)

102,0 (xã Tân Trào)

Sơn Dương
Đài phát thanh huyện Chiêm Hóa 99,6 Chiêm Hóa
Đài PT–TH Tuyên Quang 100,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Chiêm Hóa 100,1 VOV1 (Chiêm Hóa)
Đài PT–TH Tuyên Quang 102,7 VOV3
Thái Nguyên Đài phát thanh huyện Định Hóa 92,3 Định Hóa
Đài phát thanh TP. Thái Nguyên 93,1 TP. Thái Nguyên
Đài phát thanh TP. Phổ Yên 94,0 → 94,4 Phổ Yên
Đài phát thanh huyện Phú Lương 95,8 Phú Lương
Đài phát thanh huyện Võ Nhai 96,0 Võ Nhai
Đài phát thanh huyện Đồng Hỷ 97,3 Đồng Hỷ
Đài phát thanh huyện Đại Từ 96,0 → 97,6 Đại Từ
Đài phát thanh TP. Sông Công 104,0 → 103,2 Sông Công Phát sóng 6h00–7h00, 17h00–19h00 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Phú Bình 103,7 Phú Bình
Đài PT–TH Thái Nguyên 106,5 Thái Nguyên Phát sóng 6h00–24h00 hàng ngày[21][22]
Phú Thọ Đài phát thanh huyện Tân Sơn 87,9 Tân Sơn Đài đã đăng ký tần số 88,7 MHz, tuy nhiên trên thực tế vẫn dùng tần số cũ[23]
Đài phát thanh huyện Hạ Hòa 87,5 → 89,1 Hạ Hòa
Đài phát thanh huyện Đoan Hùng 98,5 → 89,5 Đoan Hùng
Đài phát thanh thị xã Phú Thọ 89,9 TX. Phú Thọ
Đài phát thanh huyện Thanh Ba 90,5 Thanh Ba
Đài phát thanh huyện Thanh Sơn 91,4 Thanh Sơn
Đài phát thanh huyện Cẩm Khê 91,5 Cẩm Khê
Đài phát thanh TP. Việt Trì 93,5 Việt Trì
Đài phát thanh huyện Tam Nông 94,5 → 95,2 Tam Nông
Đài phát thanh huyện Phù Ninh 95,9 Phù Ninh
Đài phát thanh huyện Thanh Thủy 97,0 → 97,2 Thanh Thủy Phát sóng chính từ 17h30–18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, phát lại 5h30–6h00 ngày tiếp theo
Đài phát thanh huyện Lâm Thao 98,2 Lâm Thao Phát sóng chính từ 16h30–17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, phát lại 5h30–6h00 ngày tiếp theo
Đài phát thanh huyện Yên Lập 94,0 → 104,7 Yên Lập Thay đổi tần số để tránh can nhiễu với trạm phát sóng VOV1 (Hòa Bình)
Đài PT–TH Phú Thọ 106,0 Phú Thọ Phát sóng 5h00–7h00, 11h00–14h30, 17h00–19h55 hàng ngày. Giữa các buổi đài tiếp âm VOV1.
Bắc Giang Đài phát thanh huyện Lạng Giang 87,5 → 88,2 Lạng Giang [24]
Đài phát thanh huyện Sơn Động 88,5 Sơn Động Phát sóng chính từ 16h30–17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, phát lại 6h30–7h00 và 11h30–12h00 ngày tiếp theo
Đài phát thanh huyện Hiệp Hòa 89,2 Hiệp Hòa
Đài phát thanh huyện Yên Dũng 90,4 Yên Dũng
Đài phát thanh huyện Lục Ngạn 91,8 Lục Ngạn
Đài phát thanh huyện Tân Yên 92,3 Tân Yên
Đài phát thanh huyện Lục Nam 93,3 Lục Nam
Đài phát thanh TX. Việt Yên 95,5 Việt Yên
Đài phát thanh huyện Yên Thế 95,6 Yên Thế
Đài phát thanh TP. Bắc Giang 96,0 TP. Bắc Giang
Đài PT–TH Bắc Giang 98,4 Bắc Giang Phát sóng 5h30–8h30, 10h30–13h00, 16h30–22h45 hàng ngày
Quảng Ninh Trạm phát sóng đồi cột 5 91,5 VOV Giao thông (cũ)
Trạm phát sóng đồi cột 5 101,5 VOV3
Trạm phát sóng đồi cột 5 94,0 VOV1
Trạm phát sóng đồi cột 5 94,0 VOV3 cũ TP. Hạ Long[7]
Đài phát thanh TX. Đông Triều 88,3 Đông Triều
Đài phát thanh huyện Hải Hà 89,0 Quảng Ninh 1 (Hải Hà)
Đài phát thanh huyện Cô Tô 89,2 Cô Tô
Đài phát thanh TP. Hạ Long 91,4 → 89,7 Hạ Long
Đài phát thanh huyện Bình Liêu 89,8 Bình Liêu
Đài phát thanh huyện Hải Hà 89,9 Hải Hà
Đài phát thanh huyện Đầm Hà 91,0 Đầm Hà/Quảng Ninh 1
Đài phát thanh huyện Vân Đồn 91,7 Vân Đồn
Đài phát thanh TP. Móng Cái 92,0 Móng Cái
Đài phát thanh huyện Ba Chẽ 92,0

96,7

Ba Chẽ
Đài phát thanh TX. Quảng Yên 92,1 Quảng Yên
Trạm phát sóng FM Than Cọc Sáu 92,5 Quảng Ninh 1 (Than Cọc Sáu)
Đài phát thanh huyện Bình Liêu
Trạm phát sóng đồi cột 5
94,0 Bình Liêu
VOV1
VOVGT
Đài PT–TH Quảng Ninh (thuộc Cơ quan chủ quản: Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh) - Trạm phát sóng đồi cột 5 94,7 Quảng Ninh 2

(Giai điệu Hạ Long)

Phát sóng 5h30–24h00 hàng ngày[25]
Đài phát thanh TP. Móng Cái 95,0 Móng Cái
Đài phát thanh huyện Hoành Bồ (cũ) 95,1 Hoành Bồ (cũ) Huyện đã sáp nhập vào thành phố Hạ Long
Đài phát thanh huyện Hải Hà 96,0 Hải Hà
Trạm phát sóng FM Đồi cột 5 93,0
96,5
VOV2, VOV4
Đài phát thanh huyện Tiên Yên 89,5 → 97,3 Tiên Yên
Đài PT–TH Quảng Ninh (thuộc Cơ quan chủ quản: Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh) - Trạm phát sóng đồi cột 5 97,8 Quảng Ninh 1 Phát sóng 5h30–24h00 hàng ngày[26]
Đài phát thanh TP. Cẩm Phả 99,0 Cẩm Phả
Trạm phát sóng đồi cột 5 99,5 VOV1 (cũ) [7]
Trạm phát sóng đồi cột 5
Đài phát thanh huyện Uông Bí
99,8 Quảng Ninh
Uông Bí
Đài phát thanh huyện Vân Đồn
Trạm phát sóng đồi cột 5
100,0 VOV1 Vân Đồn & Hạ Long
Đài phát thanh TP. Móng Cái 100,7 Quảng Ninh 1 (Móng Cái)
Trạm phát sóng đồi cột 5 104,0 VOV Tiếng Anh 24/7
VOV3 (cũ)
Trạm phát sóng đồi cột 5 105,0
105,7
VOV5
Đài phát thanh huyện Đầm Hà 105,1 → 104,9 Đầm Hà
Trạm phát sóng đồi cột 5 93,0 VOV5 (cũ) Hạ Long
Đài phát thanh TP. Móng Cái 103,5 → 95,0 VOV1 Móng Cái cũ
Đài phát thanh TP. Móng Cái 101,5 → 103,5 VOV2 Móng Cái cũ
Đài phát thanh TP. Móng Cái 100,5 → 101,5 VOV3 Móng Cái
Đài phát thanh TP. Móng Cái 91,0 VOVGT Móng Cái

Đồng bằng Sông Hồng sửa

Tỉnh thành Trạm phát Kênh tần số FM (MHz) Tên kênh Chú thích
Vĩnh Phúc Đài phát thanh huyện Tam Đảo 98,4 Tam Đảo
Đài phát thanh huyện Yên Lạc 95,4 Yên Lạc Phát sóng 6h00–6h30, 17h00–17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Đài phát thanh TP. Vĩnh Yên 95,0 Vĩnh Yên Phát sóng 5h00–5h40, 17h00–17h40 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Đài phát thanh TP. Phúc Yên 88,1 Phúc Yên
Đài phát thanh huyện Tam Dương 88,4 Tam Dương
Đài phát thanh huyện Lập Thạch 97,8 Lập Thạch Phát sóng 7h00–7h30, 16h30–17h00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
Đài PT–TH Vĩnh Phúc 100,7 Vĩnh Phúc Phát sóng 6h00–7h00, 11h00–12h00, 17h00–18h00 hàng ngày[27]
Đài phát thanh huyện Bình Xuyên 93,0 Bình Xuyên
Đài phát thanh huyện Vĩnh Tường 90,7 Vĩnh Tường Hiện tại đài rất hạn chế sử dụng máy phát FM. Phát sóng 6h30–6h45 và 16h30–16h45 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Đài phát thanh huyện Sông Lô 104,6 Sông Lô
Trạm phát sóng Tam Đảo 102,5 → 100 VOV1
Trạm phát sóng Tam Đảo 91,0 VOV Giao thông
Trạm phát sóng Tam Đảo 96,5 VOV2
Trạm phát sóng Tam Đảo 89,0 → 102,7 VOV3
Hà Nội Đài phát thanh huyện Hoài Đức 88,5 Hoài Đức Phát sóng 2 buổi từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Buổi sáng: 5h30–6h00 chương trình của đài, 6h00–6h30 tiếp âm VOV1. Buổi chiều: Phát sóng từ 16h55–17h25.

Đài phát thanh quốc gia Mễ Trì 89,0 VOV Sức khỏe Từ ngày 1/4/2023, kênh VOV Sức khỏe chính thức dừng phát sóng.
Đài PT–TH Hà Nội[28] 90,0 Hà Nội Phát sóng 5h00–23h00 hàng ngày. Từ ngày 6/6/2022, kênh FM90 trở thành kênh Tin tức và Giao thông Hà Nội.
Đài phát thanh quốc gia Mễ Trì[29] 91,0 VOV Giao thông Hà Nội[7] Phát sóng 24/24h. Trước đây tần số được dùng để phát VOV5.
Đài phát thanh huyện Gia Lâm 91,5 Gia Lâm Phát sóng 6h30–7h00, 17h30–18h00 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Từ Liêm (cũ) 91,8 Từ Liêm (cũ) Huyện đã được tách thành 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm
Đài phát thanh quốc gia Mễ Trì[7] 92,0 (cũ) VOV4
Đài phát thanh huyện Phúc Thọ 92,4 Phúc Thọ
Đài phát thanh TX. Sơn Tây 93,6 Sơn Tây
Đài phát thanh huyện Sóc Sơn 93,8 Sóc Sơn
Đài phát thanh huyện Ứng Hòa 92,0 → 94,1 Ứng Hòa Hiện tại đài không sử dụng máy phát FM
Đài phát thanh huyện Thanh Trì 94,3 Thanh Trì Phát sóng 6h30–7h00, 16h30–17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (từ giữa 4/2023). Trước thời điểm này, đài phát sóng hàng ngày.
Đài phát thanh huyện Ba Vì 94,6 Ba Vì
Đài phát thanh huyện Thạch Thất 95,1 Thạch Thất Phát sóng 5h30–6h30, 11h30–12h00, 17h00–19h00 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Phú Xuyên 95,8 → 95,5 Phú Xuyên Phát sóng 5h30–6h30, 11h00–11h30, 17h30–18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Đài PT–TH Hà Nội (cơ sở Hà Đông)[30] 96,0 Hà Nội (Hà Tây cũ) Phát sóng 5h00–23h00 hàng ngày. Từ ngày 1/9/2023, kênh FM96 trở thành kênh Thời sự và Âm nhạc Hà Nội.
Sóng từ Tam Đảo [31][32] 96,5 VOV2 Phát sóng từ 4h45–24h00 (19h15/24h)
Đài phát thanh huyện Mỹ Đức 96,7 Mỹ Đức Phát sóng 5h30–6h00, 11h00–11h30, 17h30–18h00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần[33]
Đài phát thanh huyện Chương Mỹ 98,0 Chương Mỹ
Đài phát thanh huyện Đan Phượng 98,2 Đan Phượng Phát sóng 6h00–6h15, 17h00–17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Đài PT–TH Hà Nội[34][35](hợp tác với VTVcab) 98,9 JOY FM Trước ngày 1/4/2022 là kênh JOY FM do STV Media và Đài PT-TH Hà Nội hợp tác sản xuất.

Từ ngày 1/4/2022 đến ngày 22/8/2022 là kênh ON 365FM (kênh Thông tin – Tương tác – Giải trí). Kênh do VTVcab và Đài PT–TH Hà Nội hợp tác sản xuất, trở thành kênh phát thanh thuộc thành viên hệ sinh thái nội dung số của VTVcab. Kênh đã tạm ngừng phát sóng từ ngày 23/8/2022 đến ngày 23/4/2023. Kênh thử nghiệm máy phát trở lại từ ngày 24/4/2023. Từ ngày 5/5/2023, kênh chính thức tái ra mắt trở lại với tên gọi cũ là JOY FM với định hướng là kênh phát thanh chuyên biệt về Sức khỏe & Giải trí, kênh vẫn do VTVcab & Đài PT–TH Hà Nội hợp tác sản xuất – thuộc thành viên hệ sinh thái nội dung số của VTVcab, được phát sóng liên tục 24/24h. Từ ngày 8/6/2023, kênh JOY FM đã có mặt trên hệ thống truyền hình số của VTVcab toàn quốc tại vị trí kênh 68.

Đài phát thanh huyện Đông Anh 96,6 → 99,4 Đông Anh
Sóng từ Tam Đảo [36][37] 100,0 VOV1 Phát sóng từ 4h45–24h00 (19h15/24h)
Đài phát thanh quốc gia Mễ Trì 101,0 VOV1
Đài phát thanh quận Hà Đông 106,4 → 101,4 Hà Đông [38]
Đài phát thanh huyện Quốc Oai 102,0 Quốc Oai Phát sóng 6h30–7h00, 17h00–17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
Sóng từ Tam Đảo 102,7 VOV3 Phát sóng 24/24h. Từ ngày 15/4/2023, VOV3 thay đổi khung chương trình mới, phát sóng toàn thời gian các chương trình âm nhạc do Ban Âm nhạc VOV3 sản xuất.
Đài phát thanh huyện Thanh Oai 103,7 → 103,1 Thanh Oai
Đài phát thanh huyện Mê Linh 103,5 → 103,6 Mê Linh Phát sóng 6h00–6h30, 17h30–18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Đài phát thanh quốc gia Mễ Trì[39] 104,0 VOV Tiếng Anh 24/7
Đài phát thanh huyện Thường Tín 67,13 → 104,9 Thường Tín [40]
Đài phát thanh quốc gia Mễ Trì[41] 105,5 VOV5
Bắc Ninh Đài phát thanh huyện Gia Bình 106,2 Gia Bình Đài đã đăng ký tần số 97,2 MHz, tuy nhiên trên thực tế vẫn dùng tần số cũ[42]
Đài phát thanh huyện Lương Tài 97,5 Lương Tài
Đài PT–TH Bắc Ninh 92,1 Bắc Ninh Phát sóng 5h30–22h00 hàng ngày
Đài phát thanh TP. Từ Sơn 103,7 Từ Sơn
Đài phát thanh TX. Thuận Thành 93,9 Thuận Thành Phát sóng 6h30–7h00, 18h30–19h00 hàng ngày
Đài phát thanh TX. Quế Võ 94,8 Quế Võ
Đài phát thanh TP. Bắc Ninh 107,0 TP. Bắc Ninh Phát sóng 6h30–7h00, 17h00–17h30 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Yên Phong 101,3 Yên Phong Hiện tại đài chỉ phát trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, đang tạm ngừng trên sóng FM
Đài phát thanh huyện Tiên Du 89,0 → 88,3 Tiên Du Phát sóng 6h30–7h00, 17h00–17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
Hải Dương Đài phát thanh TP. Hải Dương 93,4 TP. Hải Dương
Đài phát thanh huyện Tứ Kỳ 89,6 Tứ Kỳ
Đài phát thanh huyện Gia Lộc 97,8 Gia Lộc
Đài phát thanh TP. Chí Linh 93,1 Chí Linh
Đài PT–TH Hải Dương 104,5 Hải Dương Phát sóng 6h00–18h00 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Nam Sách 90,2 Nam Sách
Đài phát thanh TX. Kinh Môn 101,5 Kinh Môn
Đài phát thanh huyện Cẩm Giàng 99,0 Cẩm Giàng
Đài phát thanh huyện Bình Giang 101,2 Bình Giang
Đài phát thanh huyện Kim Thành 98,5 → 94,2 Kim Thành Phát sóng 5h30–6h00, 17h30–18h00 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Ninh Giang 92,3 → 91,9 Ninh Giang
Đài phát thanh huyện Thanh Hà 95,4 Thanh Hà
Đài phát thanh huyện Thanh Miện 96,8 Thanh Miện
Hưng Yên Đài phát thanh TP. Hưng Yên 89,5 TP. Hưng Yên
Đài phát thanh huyện Kim Động 103,0 Kim Động
Đài phát thanh huyện Yên Mỹ 95,3 Yên Mỹ Phát sóng 5h30–7h00, 17h00–19h00 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Khoái Châu 100,5 Khoái Châu
Đài PT–TH Hưng Yên 92,7 Hưng Yên Phát sóng 24/24h hàng ngày từ 5/4/2023 - 31/7/2023 (từ 1/10/2021 đến 4/4/2023, đài tiếp âm VOV3 từ 0h00 đến 4h45). Tiếp âm chương trình thời sự VOV1: 6h00 đến 6h30, 12h00 đến 13h00, 18h00 đến 19h00. Từ ngày 1/8/2023, đài phát từ 5h30 - 24h hằng ngày.
Đài phát thanh huyện Tiên Lữ 90,6 Tiên Lữ
Đài phát thanh huyện Văn Lâm 93,8 → 101,7 Văn Lâm
Đài phát thanh TX. Mỹ Hào 88,6 Mỹ Hào
Đài phát thanh huyện Ân Thi 91,3 Ân Thi
Đài phát thanh huyện Phù Cừ 91,4 Phù Cừ
Đài phát thanh huyện Văn Giang 103,3 Văn Giang
Hải Phòng Đài phát thanh huyện Bạch Long Vĩ 88,4 Bạch Long Vĩ
Đài phát thanh huyện Thủy Nguyên 88,5 Thủy Nguyên
Đài phát thanh huyện An Dương 89,8 An Dương
Đồi Thiên Văn 90,5 VOV5 [7]
Đài phát thanh huyện Cát Hải 90,6 Cát Hải
Đài phát thanh huyện An Lão 92,8 An Lão
Đài phát thanh quận Kiến An 93,3 Kiến An
Đài PT–TH Hải Phòng 93,7 Hải Phòng 1 (Kênh phát thanh Tổng hợp) Phát sóng 5h15–23h30 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Kiến Thụy 94,3 Kiến Thụy
Trạm phát sóng Cát Bà 95,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Vĩnh Bảo 87,9 → 97,4 Vĩnh Bảo [43]
Đài phát thanh quận Hải An 99,2 Hải An
Đài PT–TH Hải Phòng 102,2 Hải Phòng 2 (Kênh phát thanh Giao thông) Phát sóng 5h45–20h00 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Tiên Lãng 103,0 Tiên Lãng
Đài phát thanh quận Đồ Sơn 105,0 Đồ Sơn
Hà Nam Đài phát thanh huyện Lý Nhân 88,6 Lý Nhân
Đài phát thanh huyện Kim Bảng 90,2 Kim Bảng
Đài phát thanh huyện Thanh Liêm 91,8 Thanh Liêm
Đài phát thanh huyện Bình Lục 92,2 Bình Lục [44]
Đài PT–TH Hà Nam 93,3 Hà Nam Phát sóng 5h00–19h00 hàng ngày
Đài phát thanh TP. Phủ Lý 92,0 → 94,6 Phủ Lý
Đài phát thanh TX. Duy Tiên 97,8 → 97,6 Duy Tiên
Nam Định Đài phát thanh huyện Nghĩa Hưng 92,4 → 88,4 Nghĩa Hưng
Đài phát thanh huyện Ý Yên 90,6 Ý Yên
Đài phát thanh huyện Hải Hậu 92,8 Hải Hậu [45]
Đài phát thanh huyện Vụ Bản 94,2 Vụ Bản
Đài phát thanh huyện Xuân Trường 94,5 Xuân Trường
Đài phát thanh huyện Trực Ninh 94,8 Trực Ninh
Đài PT–TH Nam Định 95,1 Nam Định [46]
Đài phát thanh TP. Nam Định 96,3 TP. Nam Định
Đài phát thanh huyện Nam Trực 97,5 Nam Trực
Đài phát thanh huyện Mỹ Lộc 98,2 Mỹ Lộc Phát sóng 4h45–6h30, 11h00–12h00, 17h00–19h00 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Giao Thủy 100,4 Giao Thủy
Thái Bình Đài phát thanh huyện Vũ Thư 88,4 Vũ Thư
Đài phát thanh TP. Thái Bình 88,8 TP. Thái Bình
Đài phát thanh huyện Quỳnh Phụ 89,3 Quỳnh Phụ
Đài phát thanh huyện Hưng Hà 93,0 Hưng Hà
Đài PT–TH Thái Bình 97,0 Thái Bình [47]
Đài phát thanh huyện Thái Thụy 97,7 Thái Thụy
Đài phát thanh huyện Đông Hưng 91,7 → 102,4 Đông Hưng
Đài phát thanh huyện Tiền Hải 103,2 Tiền Hải
Đài phát thanh huyện Kiến Xương 104,2 Kiến Xương
Ninh Bình Đài phát thanh huyện Yên Khánh 88,1 Yên Khánh
Đài phát thanh huyện Kim Sơn 93,2 Kim Sơn
Đài phát thanh huyện Nho Quan 97,1 → 94,4 Nho Quan
Đài phát thanh huyện Hoa Lư 95,7 Hoa Lư Phát sóng 5h00–7h00, 10h30–12h00, 16h00–19h00 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Gia Viễn 96,2 Gia Viễn
Đài PT–TH Ninh Bình 98,1 Ninh Bình Phát sóng 4h45–19h00 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Yên Mô 99,3 Yên Mô
Đài phát thanh TP. Tam Điệp 100,2 TP. Tam Điệp
Đài phát thanh TP. Ninh Bình 105,8 → 104,7 TP. Ninh Bình Phát sóng 5h00–7h30, 11h00–12h00, 16h30–19h00 hàng ngày

Bắc Trung Bộ sửa

Tỉnh thành Trạm phát Kênh tần số FM (MHz) Tên kênh Chú thích
Thanh Hóa Đài phát thanh huyện Cẩm Thủy 88,2 (thị trấn Cẩm Thủy)
90,9 (xã Cẩm Thạch)

92,8 (xã Cẩm Tân)

Cẩm Thủy
Đài phát thanh huyện Yên Định 88,6 Yên Định
Đài phát thanh huyện Như Xuân 89,0 (thị trấn Yên Cát)

94,5 (xã Thanh Phong)

98,3 (xã Xuân Bình)

Như Xuân
Đài phát thanh huyện Bá Thước 89,3 (xã Điền Lư)

94,5 (xã Cổ Lũng)

97,7 (xã Thiết Ống)

102,4 (thị trấn Cành Nàng)

Bá Thước
Đài phát thanh huyện Mường Lát 89,6 Mường Lát
Đài phát thanh huyện Hoằng Hóa 90,3 Hoằng Hóa
Đài phát thanh huyện Hà Trung 90,8 Hà Trung
Đài phát thanh huyện Quan Sơn 91,4 Quan Sơn
Đài phát thanh huyện Lang Chánh 91,5 Lang Chánh
Trạm phát sóng Đồi Quyết Thắng 91,5 VOV Giao thông [48][49]
Trạm phát sóng FM Đồi Quyết Thắng - Đài PT–TH Thanh Hóa 92,3 Thanh Hóa Phát sóng 5h00–21h00 hàng ngày[50]
Đài phát thanh huyện Đông Sơn 92,6 Đông Sơn
Đài phát thanh TP. Thanh Hóa 94,2 → 93,1 TP. Thanh Hóa
Đài phát thanh TX. Bỉm Sơn 93,6 Bỉm Sơn
Trạm phát sóng đồi Quyết Thắng 89,5 (cũ)
94,0
VOV1
Đài phát thanh huyện Hậu Lộc 94,6 Hậu Lộc
Trạm phát sóng FM Bá Thước 94,9 (cũ) VOV3 [7]
Đài phát thanh huyện Quảng Xương 95,4 Quảng Xương
Đài phát thanh huyện Thiệu Hóa 95,5 Thiệu Hóa
Đài phát thanh huyện Quan Hóa 95,8 (thị trấn Hồi Xuân)

97,0 (xã Nam Tiến)

Quan Hóa [51]
Đài phát thanh huyện Thạch Thành 95,8 Thạch Thành
Đài phát thanh TX. Nghi Sơn 96,0 Nghi Sơn
Đài phát thanh huyện Vĩnh Lộc 96,1 Vĩnh Lộc
Đài phát thanh huyện Nông Cống 96,8 Nông Cống
Đài phát thanh huyện Thọ Xuân 97,0 Thọ Xuân
Đài phát thanh huyện Nga Sơn 97,6 Nga Sơn
Đài phát thanh huyện Triệu Sơn 97,8 Triệu Sơn
Đài phát thanh huyện Thường Xuân 98,4 Thường Xuân
Trạm phát sóng FM Ngọc Lặc 98,6 VOV1, VOV4
Đài phát thanh huyện Như Thanh 98,9 Như Thanh
Trạm phát sóng FM Hòn Mê 100,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Ngọc Lặc 101,3 → 100,7 Ngọc Lặc
Đài phát thanh TP. Sầm Sơn 101,1 Sầm Sơn
Trạm phát sóng FM Bá Thước 93,1 (cũ)
101,5
VOV4 [7]
Đài phát thanh huyện Bá Thước 102,0 Thanh Hóa (Bá Thước)
Trạm phát sóng FM Đồi Quyết Thắng 103,0 VOV3 (cũ)
Trạm phát sóng Đồi Quyết Thắng 105,1 (cũ)
103,5
VOV2
Nghệ An Đài phát thanh huyện Quế Phong 87,5 (xã Châu Thôn)

93,2 (thị trấn Kim Sơn)

Quế Phong
Đài phát thanh thị xã Thái Hòa 88,0 Thái Hòa
Đài phát thanh huyện Kỳ Sơn 88,0 Kỳ Sơn
Đài phát thanh huyện Quỳnh Lưu 88,4 Quỳnh Lưu
Đài phát thanh huyện Nam Đàn 89,3 Nam Đàn
Đài phát thanh huyện Quỳ Châu 89,9 (thị trấn Quỳ Châu)

90,1 (xã Châu Bình) 98,9 (xã Châu Bính)

Quỳ Châu
Trạm phát sóng FM Đô Lương 90,2 VOV2, VOV4 Đô Lương cũ
Đài phát thanh huyện Nghĩa Đàn 90,5 Nghĩa Đàn
Đài phát thanh huyện Quỳ Hợp 92,4 Quỳ Hợp
Đài phát thanh huyện Yên Thành 92,8 Yên Thành
Đài phát thanh huyện Diễn Châu 93,4 Diễn Châu
Đài PT–TH Nghệ An 93,5 VOV2
Đài phát thanh huyện Con Cuông 93,5 Con Cuông
Trạm phát sóng FM Quế Phong 94,0 VOV1, VOV4
Đài phát thanh huyện Thanh Chương 94,1 Thanh Chương
Đài PT–TH Nghệ An 94,2 VOV3
Đài phát thanh huyện Tân Kỳ 94,5 Tân Kỳ
Đài phát thanh huyện Tương Dương 94,6 Tương Dương
Trạm phát sóng FM Quỳ Hợp và Kỳ Sơn 95,0 VOV1
Trạm phát sóng FM Quỳ Hợp 95,5 VOV3 Quỳ Hợp cũ[7]
Đài phát thanh huyện Anh Sơn 96,2 Anh Sơn
Trạm phát sóng FM Huồi Tụ, Kỳ Sơn 97,0 VOV2, VOV4
Đài phát thanh huyện Đô Lương 97,2 Đô Lương
Trạm phát sóng FM Nghĩa Đàn 97,3 VOV2, VOV4 Nghĩa Đàn cũ
Đài phát thanh huyện Nghi Lộc 98,7 Nghi Lộc
Đài PT–TH Nghệ An 98,3 → 99,6 Nghệ An [52]
Trạm phát sóng FM Con Cuông 100,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Hưng Nguyên 100,2 Hưng Nguyên
Trạm phát sóng FM Quỳ Hợp 100,5 VOV2 (cũ) [7]
Đài phát thanh thị xã Cửa Lò 100,7 Cửa Lò
Trạm phát sóng FM Quỳ Hợp 101,5 VOV1 Quỳ Hợp (cũ)
Trạm phát sóng FM Quỳ Hợp 103,0 VOV4 Quỳ Hợp cũ
Trạm phát sóng FM Tương Dương 103,5 VOV2
Trạm phát sóng FM Tương Dương 104,0 VOV2 (Tương Dương cũ)
VOV3 (Tây Nghệ An)[7]
Đài phát thanh TP. Vinh 104,6 Vinh
Hà Tĩnh Trạm phát sóng FM Hương Khê 94,0 VOV1
Đài PT–TH Hà Tĩnh 95,0 VOV1 TP. Hà Tĩnh
Đài PT–TH Hà Tĩnh 92,5 VOV2 (cũ) TP. Hà Tĩnh
Trạm phát sóng FM Hương Khê 100,2 VOV2 (cũ) Hương Khê
Đài phát thanh huyện Lộc Hà 94,0 Lộc Hà
Đài PT–TH Hà Tĩnh 97,8 Hà Tĩnh [53][54]
Đài phát thanh TP. Hà Tĩnh 92,6 TP. Hà Tĩnh
Đài phát thanh huyện Can Lộc 91,0 Can Lộc
Đài phát thanh huyện Nghi Xuân 90,5 Nghi Xuân
Đài phát thanh TX. Hồng Lĩnh 91,5 Hồng Lĩnh
Đài phát thanh huyện Hương Khê 97,4 Hương Khê
Trạm phát sóng FM Hương Khê 99,0 VOV1 Hương Khê[7]
Trạm phát sóng Núi Thiên Tượng 101,0 VOV3 (cũ) Hồng Lĩnh[7]
Đài phát thanh huyện Cẩm Xuyên 95,3 Cẩm Xuyên
Đài phát thanh huyện Thạch Hà 96,2 Thạch Hà
Đài phát thanh TX. Kỳ Anh & huyện Hương Sơn 99,0 Kỳ Anh
Hương Sơn
Đài phát thanh huyện Vũ Quang 106,0 → 104,9 Vũ Quang
Trạm phát sóng FM Núi Thiên Tượng 91,0 VOV Giao thông
Trạm phát sóng Núi Thiên Tượng 96,5 VOV2
Trạm phát sóng Núi Thiên Tượng 103,5 → 95,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Đức Thọ 94,4 Đức Thọ
Trạm phát sóng FM Núi Thiên Tượng 102,7 VOV3
Quảng Bình Đài PT–TH Quảng Bình 91,5 VOV Giao thông (cũ) TP. Đồng Hới
Trạm phát sóng FM Minh Hóa 95,0 VOV1
Đài phát thanh TP. Đồng Hới 91,0 Đồng Hới
Trạm phát sóng FM Đài PT–TH Quảng Bình 94,0 VOV3 Đồng Hới[7]
Đài phát thanh huyện Quảng Ninh 98,8 Quảng Ninh
Đài phát thanh TX. Ba Đồn 88,0 Ba Đồn + Quảng Bình [55]
Đài phát thanh huyện Tuyên Hóa 92,0 Tuyên Hóa + Quảng Bình
Đài PT–TH Quảng Bình 96,1 Quảng Bình [56]
Đài phát thanh huyện Minh Hóa 94,1 Minh Hóa + Quảng Bình
Đài phát thanh huyện Lệ Thủy 92,0 Lệ Thủy
Đài phát thanh huyện Quảng Trạch 90,2 Quảng Trạch
Đài phát thanh huyện Bố Trạch 93,9 Bố Trạch [57]
Đài PT–TH Quảng Bình 93,0 → 100,0 VOV1 Đồng Hới
Đài PT–TH Quảng Bình 99,0 → 103,5 VOV2 Đồng Hới
Đài PT–TH Quảng Bình 101,5 VOV3 Đồng Hới
Quảng Trị Trạm phát sóng FM Đài PT–TH Quảng Trị 88,5 VOVGT
Đài phát thanh huyện Cam Lộ 88,6 Cam Lộ
Đài PT–TH Quảng Trị 89,5 VOV3/VOH + Quảng Trị
Đài PT–TH Quảng Trị 92,2 → 92,5 (tần số chính) Quảng Trị [58]
Đài phát thanh huyện Cồn Cỏ 93,5 Cồn Cỏ
Đài PT–TH Quảng Trị 102,0[7] → 94,0 VOV1 TP. Đông Hà
Đài PT–TH Quảng Trị 96,5 VOV2
Đài phát thanh huyện Vĩnh Linh 96,8 Vĩnh Linh
Đài phát thanh huyện Đakrông 96,9 Đakrông
Đài phát thanh huyện Hướng Hóa 97,2 Hướng Hóa Trạm phát đặt tại thị trấn Khe Sanh
Đài phát thanh TP. Đông Hà 97,8 Đông Hà
Đài phát thanh huyện Hải Lăng 98,0 Hải Lăng
Đài phát thanh TX. Quảng Trị 99,2 TX. Quảng Trị
Trạm phát sóng FM Khe Sanh 100,0 VOV1
Đài PT–TH Quảng Trị 101,0 VOV3
Trạm phát sóng FM Thị trấn Lao Bảo 101,5 VOV4 (khu vực miền Trung)
Đài phát thanh huyện Gio Linh 104,0 Gio Linh
Đài phát thanh huyện Triệu Phong 105,6 → 104,9 Triệu Phong [59]
Thừa Thiên Huế Trạm phát sóng FM Núi Bạch Mã 87,4 (cũ)
99,5
VOV2
Đài phát thanh huyện Phong Điền 88,0 Phong Điền
Đài PT–TH Thừa Thiên Huế 93,3 → 93,0

106,1

Thừa Thiên Huế [60][61]
Đài PT–TH Thừa Thiên Huế 96,0 Thừa Thiên Huế
Đài phát thanh TP. Huế 90,7 Huế
Đài phát thanh huyện Phú Vang 91,9 Phú Vang
Đài phát thanh huyện Phú Lộc 98,0 Phú Lộc [62]
Trạm phát sóng FM Núi Bạch Mã 104,5 VOV 24/7
Trạm phát sóng FM A Lưới 100,0 VOV1
Trạm phát sóng FM Núi Bạch Mã 103,0 (cũ)
101,5
VOV3
Đài phát thanh TX. Hương Thủy 95,3 Hương Thủy
Đài phát thanh huyện Nam Đông 93,5 Nam Đông
Đài phát thanh huyện Quảng Điền 94,3 Quảng Điền
Đài phát thanh huyện A Lưới 96,0 A Lưới
Trạm phát sóng FM A Lưới 90,0 VOV4 (khu vực miền Trung [7]
Trạm phát sóng FM Núi Bạch Mã 87,4 (cũ)
95,0
VOV1
Đài phát thanh TX. Hương Trà 91,5 Hương Trà

Nam Trung Bộ sửa

Tỉnh thành Trạm phát Kênh tần số FM (MHz) Tên kênh Chú thích
Đà Nẵng Trạm phát sóng núi Sơn Trà 89,0 VOV FM89
Đài phát thanh quận Liên Chiểu 90,5 Liên Chiểu
Trạm phát sóng núi Sơn Trà 91,0 VOV Giao thông (cũ)

VOV5

Đài phát thanh quận Cẩm Lệ 92,7 Cẩm Lệ
Đài phát thanh quận Ngũ Hành Sơn 93,2 Ngũ Hành Sơn
Đài phát thanh quận Ngũ Hành Sơn 93,4 Ngũ Hành Sơn (chương trình ATGT)
Đài phát thanh quận Sơn Trà 94,5 Sơn Trà
Đài phát thanh huyện Hòa Vang 95,8 Hòa Vang
Trạm phát sóng núi Sơn Trà 96,5 VOV2
Núi Sơn Trà 96,3 → 98,5 Đà Nẵng/VOH 99,9 [63][64]
Trạm phát sóng núi Sơn Trà 100,0 VOV1, VOV4, VOV3 (cũ)[7]
Trạm phát sóng núi Bà Nà 102,5 VOV1 [7]
Trạm phát sóng núi Sơn Trà 102,7 VOV3
Trạm phát sóng núi Sơn Trà 104,0 VOV Tiếng Anh 24/7 [65][66]
Trạm phát sóng núi Sơn Trà 105,5 VOV5 [67]
Quảng Nam Đài phát thanh huyện Nam Giang 88,9 Nam Giang
Đài phát thanh huyện Phú Ninh 89,6 Phú Ninh
Đài phát thanh huyện Phước Sơn 89,8 Phước Sơn
Đài phát thanh TP. Hội An 91,2 Hội An [68]
Đài phát thanh huyện Tiên Phước 91,4 Tiên Phước
Đài phát thanh huyện Hiệp Đức 92,2 Hiệp Đức
Đài phát thanh huyện Tây Giang 92,9 Tây Giang
Đài phát thanh huyện Đại Lộc 92,9 Đại Lộc
Trạm phát sóng FM Cù Lao Chàm 94,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Thăng Bình 94,6 Thăng Bình
Đài phát thanh huyện Nam Trà My 94,7 Nam Trà My
Trạm phát sóng FM Đông Giang 95,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Nông Sơn 95,0 Nông Sơn
Đài phát thanh huyện Duy Xuyên 95,2 Duy Xuyên
Đài phát thanh huyện Đông Giang 96,0

98,9

Đông Giang
Trạm phát sóng FM Đỉnh Quế - Tây Giang 100,0 → 97,0 VOV1, VOV4 (khu vực Miền Trung) [69][70]
Đài PT–TH Quảng Nam – đồi Tam Kỳ, phường An Phú – TP. Tam Kỳ 97,6 Quảng Nam [71]
Đài phát thanh huyện Quế Sơn 98,3 Quế Sơn
Đài phát thanh TX. Điện Bàn 100,7 Điện Bàn
Đài phát thanh TP. Tam Kỳ 101,7 Tam Kỳ
Đài phát thanh huyện Bắc Trà My 103,0 Bắc Trà My
Đài phát thanh huyện Núi Thành 104,5 Núi Thành
Quảng Ngãi Đài phát thanh huyện Sơn Tây 88,8 Sơn Tây
Đài phát thanh huyện Tây Trà (cũ) 90,5 Tây Trà (cũ) Huyện chỉ tiếp phát đài phát thanh huyện Trà Bồng
Đài phát thanh huyện Mộ Đức 91,0 Mộ Đức
Đài PT–TH Quảng Ngãi 91,5 VOV Giao thông (cũ)
Đài phát thanh huyện Sơn Hà 87,9 → 91,9 Sơn Hà [72]
Đài phát thanh huyện Lý Sơn 93,3 Lý Sơn [73]
Đài PT–TH Quảng Ngãi 95,5 → 94,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Trà Bồng 94,6 Trà Bồng
Đài phát thanh huyện Lý Sơn 95,0 VOV1 [74]
Đài phát thanh TP. Quảng Ngãi 95,0 TP. Quảng Ngãi
Đài PT–TH Quảng Ngãi 95,5 (tần số chính) Quảng Ngãi [75][76]
Đài phát thanh huyện Minh Long 96,0 Minh Long
Đài phát thanh huyện Sơn Tịnh 96,8 Sơn Tịnh
Đài phát thanh TX. Đức Phổ 97,4 Đức Phổ [77]
Đài PT–TH Quảng Ngãi 92,5 → 99,5 VOV2 [78]
Đài PT–TH Quảng Ngãi 93,5 → 101,0 VOV3
Đài PT–TH Quảng Ngãi 102,9 Quảng Ngãi
Đài phát thanh huyện Bình Sơn 103,3 Bình Sơn
Đài phát thanh huyện Nghĩa Hành 103,7 Nghĩa Hành
Đài phát thanh huyện Tư Nghĩa 104,0 Tư Nghĩa
Đài phát thanh huyện Ba Tơ 104,5 Ba Tơ
Bình Định Núi Vũng Chua 103,5 →100,5 → 95,0 VOV1
Núi Vũng Chua 103,4 → 103,5 VOV2
Núi Vũng Chua 101,4 → 101,5 VOV3
Núi Vũng Chua 91,0 VOV Giao thông
Đài phát thanh huyện Phù Cát 92,7 Phù Cát
Đài phát thanh huyện Phù Mỹ 93,1 Phù Mỹ
Đài PT–TH Bình Định 100,9 Bình Định
Núi Vũng Chua 97,0 Bình Định [79]
Đài phát thanh huyện Hoài Nhơn 99,9 Bình Định (Hoài Nhơn) [80]
Đài phát thanh huyện An Lão 95,1 An Lão
Đài phát thanh TP. Quy Nhơn 92,2 Quy Nhơn
Đài phát thanh TX. Hoài Nhơn 105,0 Hoài Nhơn
Đài phát thanh huyện Vân Canh 96,4 Vân Canh
Đài phát thanh TX. An Nhơn 94,5 An Nhơn
Đài phát thanh huyện Vĩnh Thạnh 91,7 Vĩnh Thạnh
Đài phát thanh huyện Tây Sơn 105,0 Tây Sơn [81]
Đài phát thanh huyện Hoài Ân 90,4 Hoài Ân
Đài phát thanh huyện Tuy Phước 90,1 Tuy Phước [82]
Phú Yên Trạm phát sóng FM núi Chóp Chài 94,0 → 100,0 VOV1 [83][84]
Trạm phát sóng FM núi Chóp Chài 88,0 → 96,5 VOV2
Trạm phát sóng FM núi Chóp Chài 102,7 VOV3, VOV4 (khu vực miền Trung)
Trạm phát sóng FM núi Chóp Chài 90,0 → 90,5 VOV4 (khu vực Tây Nguyên)
Trạm phát sóng FM núi Chóp Chài 91,5 VOV Giao thông (cũ)
Trạm phát sóng FM Hầm đường bộ Đèo Cả 102,7 VOV3, VOV4 (khu vực miền Trung)
Đài phát thanh TX. Đông Hòa 99,0 Đông Hòa
Đài phát thanh huyện Sông Hinh 98,0 Sông Hinh
Đài phát thanh huyện Tuy An 101,4 Tuy An
Đài phát thanh huyện Tây Hòa 100,5 Tây Hòa
Đài phát thanh huyện Đồng Xuân 97,3 Đồng Xuân
Đài phát thanh huyện Phú Hòa 88,7 Phú Hòa
Đài phát thanh huyện Sơn Hòa 94,0 Sơn Hòa [85]
Đài phát thanh TX. Sông Cầu 99,0 Sông Cầu
Đài phát thanh TP. Tuy Hòa 91,0 → 89,8 Tuy Hòa
Đài PT–TH Phú Yên – Trạm phát sóng FM Núi Chóp Chài 96,0 Phú Yên Phát sóng từ 5h15–24h00 hàng ngày, tiếp âm VOV1 3 buổi: 6h00–7h00, 12h00–13h00 và 18h00–19h00, tiếp âm VOV2 các buổi: 8h00–8h30, 9h00–11h00, 14h00–15h00, 16h00–17h00, 20h00–21h00 và 22h30–24h00[86]
Khánh Hòa Đài phát sóng Đồng Đế 97,8 → 95,0 VOV1
Đài phát sóng Đồng Đế 104,0 → 96,5 VOV2
Đài phát sóng Đồng Đế 101,0 VOV3 [87]
Trạm phát sóng núi Hòn Bà 101,0 VOV4 (cũ) [7]
Đài phát sóng Đồng Đế 104,0 VOV TA 24/7
Đài phát sóng Đồng Đế 91,0 VOVGT
Trạm phát sóng đảo Trường Sa Lớn 100,0 VOV1
Trạm phát sóng Hầm đường bộ Đèo Cả 102,7 VOV3, VOV4 (khu vực miền Trung)
Đài PT–TH Khánh Hòa - Trung tâm truyền dẫn phát sóng 101,7 → 106,5 Khánh Hòa Phát sóng từ 5h30–24h hàng ngày [88][89]
Đài PT–TH Khánh Hòa 103,3 VOV1
Đài phát thanh huyện Khánh Sơn 94,2 Khánh Hòa
Trạm phát sóng xã Ninh Sơn 94,9 Khánh Hòa
Đài phát thanh huyện Khánh Vĩnh 98,5 Khánh Vĩnh
Đài phát thanh huyện Cam Lâm 91,0 Cam Lâm
Đài phát thanh huyện Khánh Sơn 96,5 Khánh Sơn
Đài phát thanh huyện Vạn Ninh 96,4 Vạn Ninh
Đài phát thanh TP. Cam Ranh 101,0 Cam Ranh
Trạm phát sóng Núi Hòn Bà 101,0 VOV4 [7]
Đài phát thanh TX. Ninh Hòa 106,8 Ninh Hòa
Đài phát thanh huyện Diên Khánh 96,7 Diên Khánh
Đài phát thanh TP. Nha Trang 105,5 → 104,8 Nha Trang
Ninh Thuận Đài PT–TH Ninh Thuận 88,5 → 100,0 VOV1
Đài PT–TH Ninh Thuận 93,0 → 96,5 VOV2
Đài PT–TH Ninh Thuận 102,7 VOV3
Đài PT–TH Ninh Thuận 89,5 → 90,5 VOV2, VOV4 (khu vực Miền Trung)
Đài PT–TH Ninh Thuận 91,5 VOV Giao thông
Đài PT–TH Ninh Thuận 99,6 → 95,0 Ninh Thuận Phát sóng từ 5h00–23h00 hàng ngày
Đài phát thanh TP. Phan Rang – Tháp Chàm 88,0 Phan Rang – Tháp Chàm
Đài PT–TH Ninh Thuận 89,5 VOV4
Đài phát thanh huyện Thuận Nam 93,6 Thuận Nam
Đài phát thanh huyện Ninh Sơn 92,2 Ninh Sơn
Đài phát thanh huyện Ninh Hải 89,0 Ninh Hải
Đài phát thanh huyện Ninh Phước 92,0 Ninh Phước
Đài phát thanh huyện Bác Ái 93,0 Bác Ái [90]
Đài phát thanh huyện Thuận Bắc 106,0 Thuận Bắc
Bình Thuận Đài PT–TH Bình Thuận 91,5 VOV Giao thông
Đài PT–TH Bình Thuận 92,3 Bình Thuận Phát sóng từ 5h00–23h00 hàng ngày, tiếp âm VOV1 3 buổi 6h00–7h00, 12h00–15h00 và 18h00–19h00.
Đài PT–TH Bình Thuận 94,5 → 94,0 VOV1, VOV3, VOV4 (khu vực miền Trung)
Đài phát thanh huyện Phú Quý 95,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Bắc Bình 95,3 Bắc Bình
Đài phát thanh TP. Phan Thiết 95,8 Phan Thiết
Đài PT–TH Bình Thuận 96,5 VOV4 (cũ) TP. Phan Thiết
Đài phát thanh huyện Tánh Linh 96,5 Tánh Linh
Đài PT–TH Bình Thuận 103,0 → 97,0 VOV4 (khu vực TP.HCM)
Đài phát thanh huyện Tuy Phong 97,5 Tuy Phong
Đài phát thanh huyện Hàm Thuận Bắc 99,0 Hàm Thuận Bắc
Đài phát thanh huyện Hàm Tân 99,2 Hàm Tân
Đài PT–TH Bình Thuận 102,0 → 101,5 VOV3
Đài phát thanh huyện Hàm Thuận Nam 102,5 Hàm Thuận Nam
Đài PT–TH Bình Thuận 90,5 → 103,5 VOV2
Đài phát thanh huyện Đức Linh 105,5 Đức Linh Đài đã đăng ký tần số 104,9 MHz, tuy nhiên trên thực tế vẫn dùng tần số cũ[91]
Đài phát thanh TX. La Gi 107,0 La Gi Đài đã đăng ký tần số 103,0 MHz, tuy nhiên trên thực tế vẫn dùng tần số cũ

Tây Nguyên sửa

Tỉnh thành Trạm phát Kênh tần số FM (MHz) Tên kênh Chú thích
Kon Tum Đài PT–TH Kon Tum 103,5 VOV2
Đài PT–TH Kon Tum 101,5 VOV3
Đài phát thanh TP. Kon Tum 97,5 TP. Kon Tum
Đài PT–TH Kon Tum 95,1 Kon Tum Phát sóng từ 5h30 - 24h hằng ngày, tiếp âm VOV1 từ 6h-6h30 và 18h-19h, tiếp âm VOV3 từ 9h30-11h, 12h-14h và 21h30-24h
Đài phát thanh huyện Kon Plông 99,0 Kon Plông
Đài phát thanh huyện Đắk Glei 96,5 Đắk Glei
Đài phát thanh huyện Kon Rẫy 88,8 Kon Rẫy
Đài phát thanh huyện Ngọc Hồi 92,0 Ngọc Hồi
Đài phát sóng FM Ngọc Hồi 94,0 VOV1-VOV4 (khu vực miền Trung)
Đài phát thanh huyện Sa Thầy 96,2 Sa Thầy
Đài PT–TH Kon Tum 90,5 VOV4 (khu vực Tây Nguyên)
Đài PT–TH Kon Tum 91,5 (cũ)
100,0
VOV1
Đài phát thanh huyện Tu Mơ Rông 100,0 (xã Tu Mơ Rông)

102,2 (xã Đắc Hà)

Tu Mơ Rông
Đài phát thanh huyện Đắk Tô 99,7 Đắk Tô
Đài phát thanh huyện Ia H'Drai 98,4 Ia H'Drai
Đài phát thanh huyện Đắk Hà 93,2 Đắk Hà
Đài PT–TH Kon Tum 89,5 VOV3
Đài PT–TH Kon Tum 88,5 VOV4
Trạm phát sóng FM Đắk Glei 101,5 (cũ) VOV1-VOV4 (Đắk Glei)
Đài PT–TH Kon Tum 91,5 VOV2 [7]
Gia Lai Đài phát thanh TX. Ayun Pa 89,1 Ayun Pa
Đài phát thanh huyện Kbang 90,0 Kbang
Đài phát thanh huyện Krông Pa 90,1 Krông Pa/VOV1 Phát sóng từ 5h00–23h00 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Kông Chro 90,2 Kông Chro
Đài PT–TH Gia Lai – Núi Hàm Rồng 90,5 VOV4 (khu vực Tây Nguyên) [92]
Đài phát thanh huyện Đức Cơ 90,8 Đức Cơ
Đài phát thanh huyện Đắk Pơ 91,5 Đắk Pơ
Đài phát thanh huyện Phú Thiện 91,7 Phú Thiện
Đài PT–TH Gia Lai – Núi Hàm Rồng 93,7 VOV1 [93]
Đài phát thanh huyện Chư Păh 94,2 Chư Păh [94]
Đài phát thanh huyện Chư Prông 95,0 Chư Prông
Đài phát thanh huyện Ia Grai 95,0 Ia Grai
Đài phát thanh huyện Chư Sê 95,5 VOV1, 4 (khu vực Miền Trung)
Đài phát thanh huyện Krông Pa 95,7 Krông Pa
Trạm phát sóng Ayun, Chư Sê 96,0 Gia Lai [95]
Đài phát thanh TP. Pleiku 96,1 Pleiku
Trạm phát sóng núi Hàm Rồng 97,5 → 96,5 VOV2
Đài phát thanh huyện Chư Sê 97,0 Chư Sê
Đài phát thanh TX. An Khê 98,5 An Khê
Đài phát thanh huyện Ia Pa 99,0 Ia Pa
Đài phát thanh huyện Đắk Đoa 99,5 Đắk Đoa
Trạm phát sóng núi Hàm Rồng 96,5 → 100,0 VOV1 (cũ)
Đài PT–TH Gia Lai – Núi Hàm Rồng 102,0 Gia Lai Phát sóng từ 5h-23h hằng ngày[96]
Trạm phát sóng núi Hàm Rồng 98,5 → 97,5 → 102,7 VOV3
Đài phát thanh huyện Mang Yang 106,0 → 103,8 Mang Yang [97]
Đài phát thanh huyện Chư Pưh 106,3 Chư Pưh
Đắk Lắk Trạm phát sóng Đèo Hà Lan 102,7 → 88,0 VOV4 (khu vực Tây Nguyên)
Trạm phát sóng Đèo Hà Lan 90,0 VOV1
Đài PT-TH Đắk Lắk 90,5 VOV4 (khu vực Tây Nguyên) [98]
Trạm phát sóng đèo Hà Lan 91,0 VOV Giao thông
Đài phát thanh huyện Krông Bông 91,0 Krông Bông/VOV1
Đài phát thanh TP. Buôn Ma Thuột 91,3 → 91,9 Buôn Ma Thuột
Đài PT-TH Đắk Lắk 92,4 Đắk Lắk [99]
Đài phát thanh huyện Lắk 93,0 Lắk
Đài phát thanh TX. Buôn Hồ 93,2 Buôn Hồ
Đài phát thanh huyện Ea Súp 93,4 Ea Súp
Đài phát thanh huyện Krông Bông 93,5 (thị trấn Krông Kmar)

100,7 (xã Cư Đrăm)

Krông Bông
Trạm phát sóng đèo Hà Lan 94,7 Đắk Lắk Phát sóng từ 5h-24h hằng ngày, tiếp âm đài Tiếng nói Việt Nam VOV1 4 buổi : 4h45 - 5h00, 6h - 6h30, 12h - 16h và 18h - 18h45[100]
Đài phát thanh huyện Cư Kuin 98,0 → 95,3 Cư Kuin
Đài phát thanh huyện Buôn Đôn 96,0 Buôn Đôn
Đài phát thanh huyện Krông Búk 97,7 Krông Búk [101]
Đài phát thanh huyện Krông Pắc 98,1 Krông Pắc
Đài phát thanh huyện Ea H'Leo 98,3 Ea H'leo
Đài phát thanh huyện Cư M'gar 98,5 Cư M'gar
Đài phát thanh huyện Krong Ana 99,1 Krong Ana
Đài phát thanh huyện M'Đrăk 99,2 M'Đrăk
Đài PT-TH Đắk Lắk 102,7 → 100,0 VOV3 [7][102]
Trạm phát sóng đèo Hà Lan 92,7 → 102,7 VOV2, VOV4 (khu vực miền Trung)
Đài phát thanh huyện Krông Năng 103,5 Krông Năng
Đài phát thanh huyện Ea Kar 104,0 Eakar
Đài PT-TH Đắk Lắk 94,0 → 104,5 VOV1 [103]
Đắk Nông Đài PT–TH Đắk Nông 88,6 VOV3
Đài PT–TH Đắk Nông 98,2 → 88,8

96,6

Đắk Nông Phát sóng từ 5h30–21h00 hằng ngày (chương trình của đài), tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam VOV1 5 buổi: 4h45–5h30, 6h00–6h30, 12h00–15h00, 18h00–18h45 và 21h00–24h00.
Đài PT–TH Đắk Nông 90,5 VOV4 (khu vực Tây Nguyên)
Đài phát thanh huyện Đắk Mil 92,7 Đắk Mil
Đài phát thanh huyện Đắk R'lấp 92,2 → 92,8 Đắk R'lấp
Đài PT–TH Đắk Nông 95,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Đắk Mil 95,5 Đắk Nông (Đắk Mil)
Đài phát thanh huyện Cư Jút 97,5 Cư Jút
Đài phát thanh huyện Đắk Song 97,5 Đắk Song
Đài phát thanh huyện Tuy Đức 99,0 Tuy Đức
Đài PT–TH Đắk Nông 99,5 VOV2
Đài PT–TH Đắk Nông 99,5 VOV1, VOV4 (khu vực miền Trung) [104]
Đài phát thanh huyện Đắk Mil 99,5 VOV1 (Đắk Mill cũ)
Trạm phát sóng FM Đài PT–TH Đắk Nông 101,0 (cũ) VOV3
Đài PT–TH Đắk Nông 101,5 VOV1/VOV4 (cũ)
Đài phát thanh huyện Krông Nô 94,0 → 101,7 Krông Nô
Đài phát thanh huyện Đắk Glong 103,5 Đắk Glong
Đài phát thanh TP. Gia Nghĩa 106,0 → 104,9 Gia Nghĩa
Lâm Đồng Đài phát thanh huyện Đam Rông 92,0 Đam Rông + Lâm Đồng
Đài phát thanh huyện Đức Trọng 92,0 Đức Trọng
Đài phát thanh huyện Đạ Tẻh 93,0 Đạ Tẻh + Lâm Đồng
Đài phát thanh huyện Đam Rông 93,3 Đam Rông Tiếp sóng VOV3
Trạm phát sóng FM Cầu Đất 88,0 → 93,5 VOV4 (khu vực Tây Nguyên)
Đài phát thanh huyện Đơn Dương 94,0 Đơn Dương
Đài phát thanh huyện Di Linh 94,5 Di Linh
Đài phát thanh huyện Đạ Huoai 96,2 Đạ Huoai
Đài phát thanh huyện Bảo Lâm 97,0 Lâm Đồng [105]
Đài phát thanh huyện Đạ Tẻh 97,0 Lâm Đồng [106]
Đài phát thanh Truyền hình Lâm Đồng 97,0 Lâm Đồng Phát sóng từ 5h25–24h00 hàng ngày
Trạm phát sóng FM Cầu Đất 97,0 Lâm Đồng (Xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt)
Đài phát thanh huyện Đạ Tẻh 98,0 Đạ Tẻh [107]
Đài phát thanh huyện Bảo Lâm 98,0 Bảo Lâm + Lâm Đồng [108]
Đài phát thanh huyện Bảo Lộc 98,6 Bảo Lộc
Đài phát thanh huyện Lâm Hà 98,7 Lâm Hà
Trạm phát sóng FM Cầu Đất 100,0 VOV1, VOV4 (khu vực miền Trung) [109]
Trạm phát sóng FM Cầu Đất 101,5 VOV3
Đài phát thanh huyện Bảo Lâm 102,0 Bảo Lâm
Trạm phát sóng FM Cầu Đất 103,5 VOV1 (cũ)
Đài phát thanh TP. Đà Lạt 102,0 → 107,5 → 104,8 Đà Lạt
Đài phát thanh huyện Cát Tiên 105,5 → 104,8 Cát Tiên

Đông Nam Bộ sửa

Tỉnh thành Trạm phát Kênh tần số FM (MHz) Tên kênh Chú thích
Bình Phước Trạm phát sóng núi Bà Rá 87,7 VOH
Đài phát thanh huyện Bù Gia Mập 102,5 Bù Gia Mập
Đài phát thanh TP. Đồng Xoài 98,6 Đồng Xoài
Đài phát thanh huyện Bù Đốp 95,1 Bù Đốp
Đài phát thanh Bù Đăng 102,0 Bù Đăng
Đài phát thanh TX. Bình Long 98,1 Bình Long
Đài phát thanh TX Phước Long 94,7 Phước Long
Đài phát thanh huyện Hớn Quản 91,8 Hớn Quản
Đài phát thanh huyện Đồng Phú 97,1 Đồng Phú
Đài phát thanh TX. Chơn Thành 95,5 Chơn Thành
Đài phát thanh huyện Phú Riềng 100,6 Phú Riềng
Đài phát thanh huyện Lộc Ninh 94,4 Lộc Ninh
Đài PT–TH & Báo Bình Phước – Núi Bà Rá 89,4 Bình Phước Phát sóng từ 5h00–23h30 hàng ngày
Tây Ninh Trạm phát sóng núi Bà Đen cũ 99,0 VOV Giao thông
Đài phát thanh huyện Dương Minh Châu 99,4 Dương Minh Châu
Đài phát thanh huyện Châu Thành 89,6 Châu Thành
Đài phát thanh huyện Tân Châu 106,1 → 93,3 Tân Châu
Đài phát thanh huyện Tân Biên 91,3 Tân Biên
Đài PT–TH Tây Ninh 103,1 Tây Ninh Phát sóng từ 5h00–23h00 hàng ngày
Đài phát thanh TX. Hòa Thành 96,7 Hòa Thành
Đài phát thanh huyện Bến Cầu 96,3 Bến Cầu [110]
Đài phát thanh TX. Trảng Bàng 94,9 Trảng Bàng
Đài phát thanh TP. Tây Ninh 95,1 TP. Tây Ninh
Đài phát thanh huyện Gò Dầu 100,4 Gò Dầu
Trạm phát sóng Núi Bà Đen 101,0 VOV3
Trạm phát sóng núi Bà Đen 101,0 VOV1/Núi Bà Đen (cũ) [7]
Bình Dương Đài phát thanh huyện Bắc Tân Uyên 88,2 Bắc Tân Uyên
Đài phát thanh TP. Dĩ An 89,9 Dĩ An [111]
Đài phát thanh TP. Thủ Dầu Một 90,4 Thủ Dầu Một
Đài PT–TH Bình Dương 92,5 Bình Dương Phát sóng từ 4h00–1h00 rạng sáng ngày hôm sau[112][113][114][115]
Đài phát thanh TP. Thuận An 93,6 Thuận An
Đài phát thanh TX. Bến Cát 94,6 Bến Cát
Đài phát thanh TP. Tân Uyên 98,2 Tân Uyên
Đài phát thanh huyện Dầu Tiếng 98,4 Dầu Tiếng
Đài phát thanh huyện Bàu Bàng 106,8 → 98,9 Bàu Bàng [116][117]
Đài phát thanh huyện Phú Giáo 99,5 Phú Giáo
Đài PT–TH Bình Dương 101,7 JOYFM (cũ) → ON 365FM Ngừng phủ sóng tại các khu vực phía Nam từ ngày 23/8/2022.
Đồng Nai Đài phát thanh huyện Nhơn Trạch 88,4 Nhơn Trạch
Đài phát thanh huyện Thống Nhất 88,6 Thống Nhất
Núi Chứa Chan, Xuân Lộc 89,7 Đồng Nai
Đài phát thanh huyện Tân Phú 90,6 Tân Phú
Đài phát thanh TP. Biên Hòa 106,0 → 92,8 Biên Hòa
Đài phát thanh huyện Cẩm Mỹ 93,3 Cẩm Mỹ
Đài phát thanh huyện Định Quán 93,4 Định Quán
Đài phát thanh huyện Vĩnh Cửu 94,5 Vĩnh Cửu
Đài phát thanh huyện Xuân Lộc 94,6 Xuân Lộc
Đài PT–TH Đồng Nai 95,0 VOV5
Đài phát thanh TP. Long Khánh 95,3 Long Khánh
Đài PT–TH Đồng Nai 97,5 Đồng Nai Phát sóng từ 4h30 - 23h00 hằng ngày[118]
Đài phát thanh huyện Long Thành 103,1 Long Thành
Đài phát thanh huyện Trảng Bom 103,8 Trảng Bom
Bà Rịa – Vũng Tàu Đài phát thanh huyện Châu Đức 90,7 Châu Đức
Đài phát thanh huyện Long Điền 90,0 Long Điền
Đài phát thanh TX. Phú Mỹ 105,0 Phú Mỹ Trước đây là huyện Tân Thành
Đài phát thanh TP. Bà Rịa 88,0 Bà Rịa
Đài phát thanh huyện Xuyên Mộc 87,5 → 89,3 Xuyên Mộc
Núi Nhỏ (cũ) → Đài PT–TH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 102,5 → 92,0 Bà Rịa – Vũng Tàu Phát sóng từ 5h00–23h00 hàng ngày[119]
Trạm phát sóng Bến Dầm 88,3 Bà Rịa – Vũng Tàu (Bến Đầm, Côn Đảo)
Trạm phát sóng Cỏ Ống 95,0 Bà Rịa – Vũng Tàu (Cỏ Ống, Côn Đảo)
Trạm phát sóng Núi Thánh Giá 96,0 VOH (Côn Đảo)
Đài phát thanh huyện Châu Đức 100,6 Bà Rịa – Vũng Tàu (Châu Đức)
Đài phát thanh huyện Đất Đỏ 88,5 Đất Đỏ
Trạm phát sóng FM Núi Lớn 102,0 VOV3
Trạm phát sóng FM Núi Lớn 102,0 VOV5
Đài phát thanh TX. Phú Mỹ 102,2 Bà Rịa – Vũng Tàu (Phú Mỹ)
Đài phát thanh huyện Côn Đảo 101,0 VOV1 (Côn Đảo)
Đài phát thanh huyện Côn Đảo 97,0 Côn Đảo [120]
TP. Hồ Chí Minh Đài phát thanh huyện Củ Chi 106,5 → 99,2 Củ Chi [121]
Đài phát thanh huyện Hóc Môn 93,0 Hóc Môn
Đài TNND TP. HCM 99,9 VOH 99,9 Phát sóng 24/24h[122][123]
Đài TNND TP. HCM 95,6 VOH 95,6 Phát sóng từ 5h00–23h00 hàng ngày[124]
Đài phát thanh huyện Bình Chánh 103,4 Bình Chánh
Đài phát thanh huyện Cần Giờ 105,0 → 104,6 Cần Giờ
Đài phát thanh huyện Nhà Bè 98,3 Nhà Bè
Trạm phát sóng Quán Tre 91,0 VOV Giao thông TP. HCM [125][126]
Trạm phát sóng Quán Tre 104,0 VOV Tiếng Anh 24/7
Trạm phát sóng Quán Tre 94,0 VOV1
Trạm phát sóng Quán Tre 104,5 (cũ)

102,7

VOV3
Trạm phát sóng Quán Tre 89,0 VOV3 (cũ) [7]
Đài TNND TP. HCM 87,7 VOH 87,7 Phát sóng từ 5h00–23h00 hàng ngày[127][128][129]
Đài phát sóng Quán Tre 91,0 → 105,7 VOV5
Đài phát sóng Quán Tre 89,0 VOV Sức khỏe [130]
Đài phát sóng Quán Tre 96,5 VOV2 [131]
Đài Truyền hình TP. HCM 103,0 VOH (cũ) [132]
Đài phát sóng Quán Tre 104,5 VOV2 (cũ)

Tây Nam Bộ sửa

Tỉnh thành Trạm phát Kênh tần số FM (MHz) Tên Kênh Chú thích
Long An Đài phát thanh huyện Tân Hưng 89,2 Tân Hưng
Đài phát thanh huyện Tân Trụ 89,4 Tân Trụ
Đài phát thanh huyện Đức Huệ 91,7 Đức Huệ
Đài phát thanh huyện Vĩnh Hưng 92,9 Vĩnh Hưng
Đài phát thanh huyện Cần Giuộc 93,2 Cần Giuộc
Đài phát thanh TX. Kiến Tường 94,4 TX. Kiến Tường
Đài phát thanh huyện Châu Thành 106,2 → 94,7 Châu Thành
Đài phát thanh huyện Thạnh Hóa 95,4 Thạnh Hóa
Đài PT–TH Long An 96,9 Long An Phát sóng từ 5h00–21h00 hàng ngày[133]
Đài phát thanh huyện Cần Đước 98,8 Cần Đước
Đài phát thanh huyện Tân Thạnh 99,3 Tân Thạnh
Đài phát thanh huyện Bến Lức 100,5 Bến Lức
Đài phát thanh TP. Tân An 103,7 Tân An
Đài phát thanh huyện Mộc Hóa 104,9 Mộc Hóa
Đài phát thanh huyện Đức Hòa 105,2 Đức Hòa [134]
Đài phát thanh huyện Thủ Thừa 107,2 Thủ Thừa
Tiền Giang Đài phát thanh huyện Chợ Gạo 88,8 Chợ Gạo
Đài phát thanh huyện Tân Phước 92,2 Tân Phước
Đài phát thanh huyện Cái Bè 94,8 Cái Bè
Đài phát thanh huyện Gò Công Đông 95,0 Gò Công Đông
Đài PT–TH Tiền Giang 102,7 → 96,2 Tiền Giang Phát sóng từ 5h00–23h00 hàng ngày, phát nhạc không lời từ 23h00–5h00 sáng hôm sau, riêng máy phát analog tắt sóng từ 23h00 đến khoảng 4h40 sáng hôm sau[135]
Đài phát thanh TX. Gò Công 98,5 Gò Công
Đài phát thanh TP. Mỹ Tho 99,1 Mỹ Tho
Đài phát thanh huyện Cai Lậy 102,1 Cai Lậy
Đài phát thanh TX. Cai Lậy 103,5 TX. Cai Lậy
Đài phát thanh huyện Gò Công Tây 103,6 Gò Công Tây
Đài phát thanh huyện Tân Phú Đông 106,7 Tân Phú Đông
Đài phát thanh huyện Châu Thành 107,5 Châu Thành Đài đã đăng ký tần số 104,4 MHz, tuy nhiên trên thực tế vẫn dùng tần số cũ
Bến Tre Đài phát thanh huyện Chợ Lách 88,5 Chợ Lách
Đài phát thanh TP. Bến Tre 107,0 → 91,6 TP. Bến Tre
Đài phát thanh huyện Châu Thành 94,5 Châu Thành
Đài phát thanh huyện Giồng Trôm 95,2 Giồng Trôm
Đài phát thanh huyện Thạnh Phú 96,6 Thạnh Phú [136]
Đài phát thanh huyện Mỏ Cày Nam 97,6 Mỏ Cày Nam
Đài PT–TH Bến Tre 97,9 Bến Tre Phát sóng từ 5h00–22h30 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Ba Tri 98,1 Ba Tri
Đài phát thanh huyện Bình Đại 101,7 Bình Đại
Đài phát thanh huyện Mỏ Cày Bắc 105,3 → 104,8 Mỏ Cày Bắc
Đồng Tháp Đài phát thanh huyện Thanh Bình 89,9 Thanh Bình
Đài phát thanh huyện Lai Vung 95,0 → 91,4 Lai Vung
Đài phát thanh huyện Lấp Vò 92,0 Lấp Vò
Đài phát thanh huyện Tân Hồng 92,4 Tân Hồng
Đài phát thanh TP. Sa Đéc 95,8 TP. Sa Đéc
Đài phát thanh TP. Cao Lãnh 96,4 TP. Cao Lãnh
Đài phát thanh TP. Hồng Ngự 96,5 TP. Hồng Ngự
Đài phát thanh huyện Tháp Mười 97,6 Tháp Mười
Đài PT–TH Đồng Tháp 98,4 Đồng Tháp Phát sóng từ 5h00–8h00, 11h30–13h00 và từ 16h00–20h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 5h00–20h30 vào 2 ngày thứ 7 và CN
Đài phát thanh huyện Tam Nông 100,2 Tam Nông
Đài phát thanh huyện Châu Thành 100,8 Châu Thành
Đài phát thanh huyện Hồng Ngự 101,7 Hồng Ngự
Đài phát thanh huyện Cao Lãnh 102,9 Cao Lãnh
Vĩnh Long Đài PT–TH Vĩnh Long 90,2 Vĩnh Long Phát sóng 24/24h
Đài phát thanh huyện Vũng Liêm 90,7 Vũng Liêm
Đài phát thanh huyện Trà Ôn 93,2 Trà Ôn
Đài phát thanh TP. Vĩnh Long 93,5 TP. Vĩnh Long
Đài phát thanh huyện Mang Thít 95,5 Mang Thít
Đài phát thanh TX. Bình Minh 96,0 Bình Minh
Đài phát thanh huyện Long Hồ 98,7 Long Hồ
Đài phát thanh huyện Bình Tân 106,4 → 98,9 Bình Tân
Đài phát thanh huyện Tam Bình 99,7 Tam Bình
Cần Thơ Đài phát sóng phát thanh VN2 88,0 VOV4 (khu vực TP.HCM) Phát chương trình tiếng Chăm và tiếp sóng VOV1
Đài phát sóng phát thanh VN2 89,0 VOV Sức khỏe Ngừng sóng từ 4/6/2023
Đài phát thanh huyện Vĩnh Thạnh 89,2 Vĩnh Thạnh
Đài phát sóng phát thanh VN2 90,0 VOV Giao thông – Mekong FM Phát sóng 24/24h hằng ngày, từ 6h - 9h, 10h30 - 12h và 14h30 - 19h (hoặc 20h) là chương trình của Mekong FM, còn lại tiếp sóng VOV GT TP.HCM[137][138][139]
Đài phát thanh quận Ô Môn 90,8 → 91,0 Ô Môn
Đài phát thanh huyện Cờ Đỏ 88,8 → 92,5 Cờ Đỏ
Đài phát sóng phát thanh VN2 90,0 → 102,5 → 94,0 VOV1
Đài phát thanh quận Thốt Nốt 94,0 → 95,3 Thốt Nốt
Đài phát sóng phát thanh VN2 96,5 VOV2 [140]
Đài PT–TH Cần Thơ 97,3 Cần Thơ Phát sóng 24/24h[141]
Đài phát thanh quận Bình Thủy 105,7 → 101,3 Bình Thủy [142]
Đài phát thanh huyện Thới Lai 104,1 → 102,2 Thới Lai
Đài phát sóng phát thanh VN2 102,2 VOV3 (cũ)
Đài phát thanh huyện Phong Điền 105,2 → 102,4 Phong Điền
Đài phát thanh quận Cái Răng 103,8 Cái Răng
Đài phát sóng phát thanh VN2 104,0 VOV Tiếng Anh 24/7
Đài phát thanh quận Ninh Kiều 104,7 Ninh Kiều
Hậu Giang Đài phát thanh huyện Châu Thành 88,6 Châu Thành
Đài PT–TH Hậu Giang 89,6 Hậu Giang Phát sóng từ 5h00–24h00 hàng ngày[143]
Đài phát thanh huyện Vị Thủy 91,1 Vị Thủy
Đài phát thanh TX. Long Mỹ 94,3 Long Mỹ
Đài phát thanh TP. Vị Thanh 95,4 Vị Thanh
Đài phát thanh TP. Ngã Bảy 95,8 Ngã Bảy
Đài phát thanh huyện Long Mỹ 97,7 Long Mỹ
Đài phát thanh huyện Châu Thành A 101,7 → 101,6 Châu Thành A
Đài phát thanh huyện Phụng Hiệp 106,6 → 104,9 Phụng Hiệp
Trà Vinh Đài PT–TH Trà Vinh 88,0 (cũ) VOV1
Đài phát thanh huyện Cầu Ngang 88,7 Cầu Ngang
Đài phát thanh huyện Trà Cú 90,6 Trà Cú
Đài PT–TH Trà Vinh 92,7 Trà Vinh Phát sóng từ 5h00–22h00 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Châu Thành 93,7 Châu Thành
Đài PT–TH Trà Vinh 95,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Duyên Hải 95,9 Duyên Hải
Đài phát thanh huyện Tiểu Cần 99,3 Tiểu Cần [144]
Đài phát thanh TP. Trà Vinh 106,0 → 98,9 TP. Trà Vinh
Đài phát thanh huyện Cầu Kè 101,4 Cầu Kè
Đài phát thanh TX. Duyên Hải 101,5 TX. Duyên Hải
Đài phát thanh huyện Càng Long 102,3 Càng Long
Đài PT–TH Trà Vinh 102,5 → 103,0 VOV2
Sóc Trăng Đài phát thanh huyện Kế Sách 92,1 Kế Sách
Đài phát thanh huyện Thạnh Trị 93,4 Thạnh Trị
Đài phát thanh TX. Vĩnh Châu 94,6 Vĩnh Châu
Đài phát thanh huyện Long Phú 98,0 Long Phú
Đài phát thanh huyện Mỹ Tú 98,6 Mỹ Tú
Đài phát thanh huyện Châu Thành 99,0 Châu Thành
Đài phát thanh TX. Ngã Năm 100,1 Ngã Năm
Đài PT–TH Sóc Trăng 100,4 Sóc Trăng Phát sóng từ 5h00–22h00 hàng ngày[145]
Đài phát thanh huyện Cù Lao Dung 100,7 Cù Lao Dung
Đài phát thanh TP. Sóc Trăng 102 TP. Sóc Trăng
Đài PT–TH Sóc Trăng 103,2 VOH
Đài phát thanh huyện Mỹ Xuyên 105,4 → 104,3 Mỹ Xuyên
Đài phát thanh huyện Trần Đề 106,9 → 104,8 Trần Đề
Bạc Liêu Đài phát thanh TP. Bạc Liêu 88,0 → 89,3 TP. Bạc Liêu
Đài phát thanh TX. Giá Rai 88,9 Giá Rai
Đài phát thanh huyện Phước Long 92,4 Phước Long
Đài PT–TH Bạc Liêu 93,8 Bạc Liêu Phát sóng từ 5h00–13h00 và từ 17h00–23h00 hàng ngày
Đài phát thanh huyện Hòa Bình 94,7 Hòa Bình
Đài phát thanh huyện Đông Hải 95,4 Đông Hải
Đài phát thanh huyện Hồng Dân 96,7 Hồng Dân
Đài phát thanh huyện Vĩnh Lợi 98,8 Vĩnh Lợi
Cà Mau Đài phát thanh huyện Đầm Dơi 90,8 Đầm Dơi
Đài phát thanh huyện Năm Căn 92,7 Năm Căn
Đài phát thanh huyện U Minh 92,8 U Minh
Đài phát thanh huyện Trần Văn Thời 93,3 Trần Văn Thời
Đài PT–TH Cà Mau 94,6 Cà Mau Phát sóng từ 5h00–22h00 hàng ngày[146]
Đài phát thanh huyện Cái Nước 95,0 Cái Nước
Đài phát thanh huyện Thới Bình 95,5 Thới Bình
Đài PT–TH Cà Mau 95,9 VOV1
Đài PT–TH Cà Mau 97,8 VOV1
Đài phát thanh TP. Cà Mau 98,5 TP. Cà Mau
Đài phát thanh huyện Ngọc Hiển 99,2 Ngọc Hiển
Đài phát thanh huyện Phú Tân 99,6 Phú Tân
Đài PT–TH Cà Mau 101,5 VOV3
Đài PT–TH Cà Mau 107,0 VOV1
Kiên Giang Đài phát thanh huyện Kiên Lương 88,0 Kiên Lương
Đài phát thanh huyện Châu Thành 89,1 Châu Thành
Đài phát thanh huyện Giồng Riềng 90,5 Giồng Riềng
Đài phát thanh TP. Hà Tiên 90,6 Hà Tiên
Đài phát thanh huyện Vĩnh Thuận 91,0 Vĩnh Thuận
Đài phát thanh huyện Gò Quao 94,9 Gò Quao
Đài phát thanh TP. Phú Quốc 95,0 VOV1
Đài phát thanh huyện Hòn Đất 95,1 Hòn Đất
Đài phát thanh TP. Phú Quốc 95,7 Phú Quốc
Đài phát thanh huyện An Biên 96,0 An Biên
Đài PT–TH Kiên Giang – Trạm phát sóng Hòn Me 99,4 Kiên Giang Phát sóng từ 5h25–19h45 hàng ngày[147]
Đài phát thanh huyện An Minh 100,3 An Minh
Đài phát thanh TP. Phú Quốc 101,0 VOV1 (cũ) [148]
Đài phát thanh huyện Gò Quao 88,5
101,0
VOV3
Đài phát thanh huyện Tân Hiệp 101,9 Tân Hiệp
Trạm phát sóng FM Đảo Thổ Chu 102,0 VOV1
Đài phát thanh huyện U Minh Thượng 105,5 →102,1 U Minh Thượng
Đài phát thanh TP. Phú Quốc 103,5 VOV2
Đài phát thanh TP. Phú Quốc 103,5 (cũ) VOV3
Đài phát thanh TP. Rạch Giá 104,3 Rạch Giá
Đài phát thanh TP. Phú Quốc 104,5 VOV Tiếng Anh 24/7
Đài phát thanh huyện Giang Thành 104,5 Giang Thành
An Giang Đài phát thanh huyện Tri Tôn 87,5 → 88,7 Tri Tôn
Đài phát thanh huyện Châu Phú 107,6 → 91,3 Châu Phú
Trạm phát sóng FM Núi Cấm 91,5 (cũ) VOV3 [149]
Đài phát thanh huyện Châu Thành 106,1 → 91,8 Châu Thành
Đài phát thanh TP. Châu Đốc 92,1 Châu Đốc
Đài PT–TH An Giang – Núi Cấm 93,1 An Giang Phát sóng từ 5h00–22h00 hàng ngày[150]
Đài phát thanh TX. Tịnh Biên 93,6 Tịnh Biên
Đài phát thanh huyện An Phú 96,0 An Phú
Trạm phát sóng FM Núi Cấm 96,5 VOV2
Đài phát thanh TP. Long Xuyên 97,8 Long Xuyên
Đài phát thanh TX. Tân Châu 99,0 Tân Châu
Đài phát thanh huyện Chợ Mới 101,5 Chợ Mới
Trạm phát sóng FM Núi Cấm 102,7 VOV4 (khu vực ĐBSCL) Phát chương trình tiếng Khmer và các nội dung khai thác bên VOV2
Đài phát thanh huyện Phú Tân 103,4 Phú Tân [151]
Đài phát thanh huyện Thoại Sơn 104,8 Thoại Sơn

Truyền thanh không dây sửa

Truyền thanh không dây, hay còn có tên gọi khác là "loa phường, truyền thanh cơ sở", là những Đài phát thanh ở cấp xã/phường/thị trấn, do Ủy ban nhân dân của các /phường/thị trấn đảm nhiệm (cũng được sử dụng bởi một số công ty hoặc các đơn vị nhỏ khác). Các trạm phát đặt tại các UBND xã/phường/thị trấn,… có công suất phát sóng thấp (thường là 10–30W, một số trường hợp phát với công suất 5W, 37W hoặc 50W), phát sóng trên dải tần số FM từ 54–68 MHz. Với các đài này chỉ có 1 số thiết bị FM mới có thể thu sóng và nghe được, tuy nhiên đa số vẫn phải nghe trực tiếp từ loa phát thanh của xã/phường/thị trấn (hoặc nơi đặt trạm phát sóng). Ngoài ra có một số lượng đài phát thanh trên dải FM 87–108 MHz.[152][153][154][155][156][157] Do số lượng đài do xã/phường/thị trấn/công ty… khá lớn, danh sách này không đề cập đến các đài phát thanh nói trên.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ “Tần số vô tuyến điện - Cấp phép tàu cá & PTTH”. www.mic.gov.vn. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2021.
  • Bản Google Drive:[1]
 2. ^ https://www.asiawaves.net/vietnam-radio.htm
 3. ^ “Quyết định 35/2005/QĐ”. Truy cập 25 tháng 5 năm 2023.
 4. ^ “Bản sao đã lưu trữ” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 29 tháng 9 năm 2021. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2021.
 5. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu (trạm phát sóng chính).
 6. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu (trạm phát sóng xã Mường Kim).
 7. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae “Quyết định 35/2005/QĐ-BBCVT Quy hoạch phân bổ kênh tần số cho phát thanh FM băng tần 87-108 MHz đến năm 2010”. thuvienphapluat.vn. Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2021.
 8. ^ “Giới thiệu Đài Phát thanh TP Sơn La”.
 9. ^ “Tần số các kênh chương trình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tại Sơn La”.
 10. ^ “VOV công bố phát sóng FM kênh phát t quốc gia”. line feed character trong |tiêu đề= tại ký tự số 37 (trợ giúp)
 11. ^ {{chú thích web|url=https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/cong-nghe-thong-tin/tan-so-cac-kenh-chuong-trinh-thuoc-dai-tieng-noi-viet-nam-tai-ha-giang-218870%7Ctiêu[liên kết hỏng] đề=Tần số các kênh chương trình
 12. ^ “Chiêu Lầu Thi - Chuyện về trung tâm phát sóng phát thanh giữa dải ngàn mây trắng”.
 13. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm văn hóa và truyền thông huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (trạm phát sóng xã Lũng Nặm).
 14. ^ “Những cư dân trên cổng trời Phja Oắc”.
 15. ^ Bản mẫu:Chú UBND tỉnh
 16. ^ http://fmstream.org/index.php?c=VTN&o=top
 17. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (trạm phát sóng xã Hồng Phong).
 18. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2021.
 19. ^ “VOV phát sóng FM 88mhz tại Tuyên Quang và khu vực lân cận”.
 20. ^ “Thông tin kỹ thuật Đài PTTH Tuyên Quang”.
 21. ^ “Giờ cao điểm giao thông - Người bạn đường tin cậy”.
 22. ^ “Giờ cao điểm giao thông trên sóng FM 106.5”. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2021.
 23. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
 24. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
 25. ^ https://fmscan.org/transmitter.php?r=f&t=33201041
 26. ^ https://www.quangninh.gov.vn/pInChiTiet.aspx?nid=93820
 27. ^ “Đài PTTH Vĩnh Phúc - 65 năm một chặng đường phát triển”.
 28. ^ “Ra mắt kênh phát thanh giao thông đô thị FM 90”.
 29. ^ “Lên xe là nghe VOV giao thông”.
 30. ^ “Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội thay đổi giờ phát sóng”.
 31. ^ https://www.britishcouncil.vn/gioi-thieu/bao-chi/bai-viet-ban-tin/gioi-thieu-chuong-trinh-hoc-tieng-anh-tren-dai-phat-thanh
 32. ^ “Phát sóng trở lại VOV1, VOV2, VOV3 tại trạm phát sóng Tam Đảo”.
 33. ^ “Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện - đa dạng hình thức tuyên truyền phòng chống COVID 19”.
 34. ^ “Ra mắt kênh 3 phát thanh JoyFM của Đài PTTH Hà Nội”.
 35. ^ “Ra mắt JoyFM kênh radio chuyên biệt về Sức khỏe”.
 36. ^ “Đài Tiếng nói Việt Nam điều chỉnh công suất phát sóng kênh VOV1, VOV2, VOV3”.
 37. ^ http://www.cuctanso.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/2268/KL%20Thanh%20tra%20VOV.pdf
 38. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
 39. ^ “Vùng phủ sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam”.
 40. ^ “Đài truyền thanh huyện 52 năm xây dựng và phát triển”.
 41. ^ “Giới thiệu VOV5”.
 42. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Đài Phát thanh huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
 43. ^ “Giấy phép cấp tần số FM của Đài truyền thanh huyện Vĩnh Bảo”.
 44. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Đài truyền thanh huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 45. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
 46. ^ https://radiovietnam.com.vn/dai-phat-thanh-truyen-hinh-nam-dinh-a367.html
 47. ^ “Giới thiệu Đài PTTH Thái Bình”. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2021.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 48. ^ “Thông tư 37 2017 Sử dụng kênh tần số phát thanh FM”.
 49. ^ “Thông tư 37-2018 quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM”.
 50. ^ “Đài PTTH Thanh Hóa chính thức phát sóng FM”.
 51. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện Quan Hóa – tỉnh Thanh Hóa (trạm phát sóng xã Nam Tiến).
 52. ^ http://www.rfd.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/2186/KLTTra%20374-TT6.pdf
 53. ^ “Quy hoạch sử dụng kênh tần số FM đến năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh”.
 54. ^ “Giới thiệu Đài PTTH Hà Tĩnh”.
 55. ^ “Thông tin Đài truyền thanh TX Ba Đồn”.
 56. ^ “Sở thông tin truyền thông Quảng Bình”. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 9 năm 2021. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2021.
 57. ^ “Thông tin mạng phát thanh - truyền hình ở Quảng Bình”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 7 năm 2021. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2021.
 58. ^ “Giới thiệu Đài PTTH Quảng Trị”.
 59. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm văn hóa thông tin thể dục thể thao huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
 60. ^ “Giới thiệu Đài PTTH Thừa Thiên Huế”.
 61. ^ “Lịch phát sóng phát thanh của Đài PTTH Thừa Thiên Huế”.
 62. ^ “Đến lược Đài Phát thanh ở Huế cũng bị nhiễu sóng tiếng Trung Quốc”.
 63. ^ “Đà Nẵng phối hợp phát sóng truyền thanh VOH”. Tuổi Trẻ Online.
 64. ^ “Báo chính phủ”. Báo điện tử Chính phủ. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2021.
 65. ^ “Trùng tần số, Đài truyền thanh Hòa Khương phát tiếng Pháp”.
 66. ^ “VOV chính thức phát sóng kênh Tiếng anh 247 trên tần số 104mhz”.
 67. ^ “Diện mạo của phát thanh Việt Nam hiện nay”. toc.123docz.net.
 68. ^ “Giấy phép cấp tần số FM của Đài truyền thanh TP Hội An”.
 69. ^ “Phát sóng thử nghiệm chương trình phát thanh tiếng Cơ Tu”. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 9 năm 2021. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2021.
 70. ^ “VOV khánh thành trạm phát sóng FM tự động tại Đỉnh Quế tỉnh Quảng Nam”.
 71. ^ “Giới thiệu chung về Đài PTTH Quảng Nam”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 29 tháng 10 năm 2021.
 72. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
 73. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
 74. ^ “Vận hành trạm phát sóng FM Đài TNVN tại huyện đảo Lý Sơn”.
 75. ^ “Giới thiệu Đài PTTH Quảng Ngãi”.
 76. ^ “Giấy phép phát sóng tần số FM của Đài PTTH Quảng Ngãi”.
 77. ^ “Giấy phép cấp tần số FM của Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ”.
 78. ^ “Giấy phép phát sóng tần số FM của Đài Tiếng nói Việt Nam - kênh VOV2 tại Quảng Ngãi”.
 79. ^ “15 năm chương trình phát thanh trực tiếp Quà tặng âm nhạc - Những kỷ niệm không quên”.
 80. ^ https://fmscan.org/net.php?r=f&m=s&itu=VTN&pxf=B%ECnh+%26%23272%3B%26%237883%3Bnh+Radio
 81. ^ “Giấy phép cấp tần số FM của Đài truyền thanh huyện Tây Sơn”.
 82. ^ Bản mẫu:Https://www.asiawaves.net/vietnam-radio.htm
 83. ^ “VOV công bố phát sóng các chương trình trên sóng Đài PTTH Phú Yên”.
 84. ^ “Giấy phép phát sóng tần số FM của Đài Tiếng nói Việt Nam - kênh VOV1 tại Phú Yên”.
 85. ^ “Giấy phép phát sóng tần số FM của Đài truyền thanh huyện Sơn Hòa”.
 86. ^ “Đài Phát thanh Phú Yên kỷ niệm 22 năm phát sóng”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2021.
 87. ^ “Đài Tiếng nói Việt Nam khánh thành trạm phát sóng FM tại Đài phát sóng phát thanh Đồng Đế”.
 88. ^ “Có miễn phí truyền hình số VTV và nghe thời sự Đài TNVN không?”. khanhhoa.gov.vn.
 89. ^ “Giấy phép cấp tần số FM của Đài PTTH Khánh Hòa do Cục tần số vô tuyến điện cấp”. cappuepquamang.rfd.gov.vn.
 90. ^ “Giấy phép phát sóng tần số FM của Đài truyền thanh huyện Bác Ái”.
 91. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm Truyền thông Văn hóa và Thể thao huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
 92. ^ “Tần số các kênh chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Gia Lai”.
 93. ^ “Canh sóng trên đỉnh Hàm Rồng”.
 94. ^ “Giấy phép cấp tần số FM của Đài truyền thanh huyện Chư Păh”.
 95. ^ https://www.asiawaves.net/vietnam-radio.htm. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 96. ^ “Giới thiệu Đài PTTH Gia Lai”.
 97. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
 98. ^ https://www.asiawaves.net/vietnam-radio.htm. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 99. ^ https://www.asiawaves.net/vietnam-radio.htm. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 100. ^ https://www.asiawaves.net/vietnam-radio.htm. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 101. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Đài Truyền thanh truyền hình huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.
 102. ^ https://www.asiawaves.net/vietnam-radio.htm. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 103. ^ https://www.asiawaves.net/vietnam-radio.htm. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 104. ^ https://www.asiawaves.net/vietnam-radio.htm. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 105. ^ https://www.asiawaves.net/vietnam-radio.htm. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 106. ^ https://www.asiawaves.net/vietnam-radio.htm. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 107. ^ https://www.radio-asia.org/fm/fm.php?itu=Vietnam&region=ldg
 108. ^ “Phát thanh truyền hình phục vụ sự nghiệp đổi mới và phát triển”. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 9 năm 2012. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2021.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 109. ^ “Tần số các kênh chương trình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lâm Đồng”.
 110. ^ “Giấy phép phát sóng tần số FM của Đài truyền thanh huyện Bến Cầu”.
 111. ^ “Đài truyền thanh Dĩ An tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam”.
 112. ^ “Quà tặng âm nhạc FM 92.5mhz”.
 113. ^ “Chương trình trò chơi tìm hiểu về du lịch Bình Dương - Ai nhanh hơn”.
 114. ^ “Quà tặng âm nhạc trên FM Bình Dương 92.5mhz”.
 115. ^ “Phát thanh viên Phát thanh - Cầu nối yêu thương”.
 116. ^ “Đài truyền thanh huyện Bàu Bàng chính thức phát sóng trên tần số FM 106.8mhz”.
 117. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
 118. ^ “Giới thiệu chung Đài PTTH Đồng Nai”.
 119. ^ “Đài Phát thanh truyền hình tỉnh chuyển sóng FM sang tần số 92mhz”.
 120. ^ https://www.asiawaves.net/vietnam-radio.htm. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 121. ^ “ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN CỦ CHI HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TỪ 02 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH”.
 122. ^ “Kỷ niệm 50 năm thành lập đài phát thanh giải phóng Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM”.
 123. ^ “Nghệ sĩ đến chúc mừng Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 20 năm thành lập FM 99.9 mhz”.
 124. ^ “VOH là nhịp cầu nối người dân với chính quyền”.
 125. ^ “VOV Giao thông TP.HCM chính thức phát sóng thử nghiệm”.
 126. ^ “VOV giao thông đến TPHCM”.
 127. ^ “Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (VOH) tiếp tục khẳng định là kênh truyền thông quan trọng của Đảng bộ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh”.
 128. ^ “VOH tăng cường tuyên truyền quảng bá các tác phẩm văn hóa nghệ thuật”.
 129. ^ “VOH FM 87.7mhz Thông tin kinh tế thị trường dân sinh”.
 130. ^ “Ra mắt kênh sức khỏe và an toàn thực phẩm trên VOV FM 89”.
 131. ^ “VOV2 chính thức phát sóng trên tần số FM 96.5 tại TPHCM”.
 132. ^ “Transdiffusion All Talk : Broadcasting History https://www.facebook.com/thedinhonline/videos/10210803168549279/”. Truy cập 25 tháng 5 năm 2023. Liên kết ngoài trong |title= (trợ giúp)
 133. ^ “Giới thiệu Đài PT-TH Long An”. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 27 tháng 9 năm 2021.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 134. ^ “Giấy phép phát sóng tần số FM của Đài truyền thanh huyện Đức Hòa”.
 135. ^ “Sóng phát thanh - Đài PTTH Tiền Giang”.
 136. ^ “Hệ thống truyền thanh huyện Thạnh Phú nỗ lực trong công tác tuyên truyền”.
 137. ^ “Người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường”.
 138. ^ “VOV phủ sóng Đồng bằng Sông Cửu Long kênh Mekong FM 90mhz”.
 139. ^ “VOV chính thức phát sóng kênh Mekong FM90 tại khu vực ĐBSCL”.
 140. ^ “Tần số các kênh chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Cần Thơ”.
 141. ^ “Giới thiệu Đài PTTH Cần Thơ”.
 142. ^ Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
 143. ^ “Giới thiệu Đài PT-TH Hậu Giang”.
 144. ^ https://www.asiawaves.net/vietnam-radio.htm. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 145. ^ “Giới thiệu Đài PTTH Sóc Trăng”.
 146. ^ “Sẽ ngừng sóng phát thanh AM tần số 909khz”.
 147. ^ “Kiên Giang đầu tư 35 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị sản xuất phát sóng truyền hình”.
 148. ^ “Đài Tiếng nói Việt Nam khánh thành trạm phát sóng FM 10kw tại Phú Quốc”.
 149. ^ “Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng FM 91.5mhz tại ĐBSCL”.
 150. ^ https://radiovietnam.com.vn/dai-phat-thanh-truyen-hinh-an-giang-a373.html
 151. ^ “Đài Phát thanh huyện Phú Tân và những bước phát triển”. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 11 năm 2021.
 152. ^ Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM.
 153. ^ Những thông tin cần biết khi sử dụng đài truyền thanh không dây.
 154. ^ “binhdinh.gov.vn”.
 155. ^ “Đạ Huoai phát huy vai trò đài truyền thanh cơ sở trong phòng chống dịch bệnh”.
 156. ^ “Đài truyền thanh thông minh nâng cao hiệu quả tuyên truyền”.
 157. ^ “Quy hoạch sử dụng tần số phát thanh FM đến năm 2020”. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Tham khảo thêm sửa