Dermophiidae là một họ động vật lưỡng cư trong bộ Gymnophiona. Họ này có 14 loài.[1]

Dermophiidae
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Amphibia
Phân lớp (subclass)Lissamphibia
Bộ (ordo)Gymnophiona
Họ (familia)Dermophiidae
Laurent, 1984
Các chi
Danh pháp đồng nghĩa
  • Dermophiinae Taylor, 1969
  • Geotrypetoidae Lescure, Renous & Gasc, 1986
  • Gymnopiilae Lescure, Renous & Gasc, 1986

Phân loại học sửa

Họ Dermophiidae gồm các chi loài sau:

Chú thích sửa

  1. ^ “Dermophiidae”. AmphibiaWeb: Information on amphibian biology and conservation. 2013. Berkeley, California: AmphibiaWeb. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2013.

Tham khảo sửa