Diễn viên

người nghệ sĩ biểu diễn, trình bày một vai diễn nhất định
(Đổi hướng từ Diễn viên truyền hình)

Diễn viên là người nghệ sĩ biểu diễn, trình bày một vai diễn nhất định. Diễn viên có thể biểu diễn tại nhà hát, trong phim, trên tivi, đài phát thanh... Diễn viên trình bày vai diễn của mình (bằng cách sử dụng giọng nói, cử động và nét mặt... của mình) theo kịch bản đã được viết sẵn hoặc có thể ứng khẩu vai diễn của mình. Phương pháp diễn viên bày tỏ vai diễn của mình tùy thuộc vào thể loại, phong cách và hoàn cảnh của phim. Người diễn viên có thể được mời đi đóng phim, hay trúng tuyển qua những cuộc thi tuyển diễn viên.

Antoine Watteau - Diễn viên từ Comédie Française

Phân loại diễn viên sửa

Danh sách các trường đào tạo diễn viên tại Việt Nam sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa