Diabrotica là một chi bọ cánh cứng trong họ Chrysomelidae.[2] Chi này được Chevrolat miêu tả khoa học năm 1837.

Diabrotica
Diabrotica virgifera
Phân loại khoa học e
Vực: Eukaryota
Giới: Animalia
Ngành: Arthropoda
Lớp: Insecta
Bộ: Coleoptera
Họ: Chrysomelidae
Phân họ: Galerucinae
Tông: Luperini
Phân tông: Diabroticina
Chi: Diabrotica
Chevrolat in Dejean, 1836 [1]

Các loài

sửa

Các loài trong chi này gồm:

Chú thích

sửa

Tham khảo

sửa