Duy Nghĩa là tên một xã thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Xã Duy Nghĩa có thôn Hồng Triều (Thành Triều bây giờ), cái nôi cách mạng của xã Duy Nghĩa. Hồng Triều có sông Thu Bồn xinh đẹp chảy qua. "Hồng Triều rợp mát bóng dừa".

Xã Duy Nghĩa gồm có 5 thôn: Thành Triều (thôn 1 Tây Thành cũ + thôn 2 Hồng Triều cũ), Hội Sơn (thôn 3 cũ), Thuận An (thôn 4 cũ), Lệ Sơn (thôn 5 cũ), Sơn Viên (thôn 6 cũ).

Duy Nghĩa cách thị trấn huyện lỵ Nam Phước khoảng 10 km. Vì thế mà trước đây đời sống ở đây chưa được cải thiện nhiều. Sau khi cầu Cửa Đại khánh thành nối Duy Nghĩa với Thành phố Hội An, đã kéo theo nhiều dự án và khu đô thị mới mọc lên tại Duy Nghĩa, đời sống nhân dân được cải thiện. Những năm gần đây ủy ban nhân dân xã Duy Nghĩa đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân nơi đây. Phong trào thể dục thể thao nơi đây ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tham khảoSửa đổi