Euthria là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Buccinidae.[1]

Euthria
Euthria
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Mollusca
Lớp (class)Gastropoda
Liên họ (superfamilia)Buccinoidea
(không phân hạng)nhánh Caenogastropoda
nhánh Hypsogastropoda
nhánh Neogastropoda
Họ (familia)Buccinidae
Chi (genus)Euthria
Gray, 1850

Các loài Sửa đổi

Các loài trong chi Euthria gồm có:[1]

Hình ảnh Sửa đổi

Chú thích Sửa đổi

 1. ^ a b Euthria Gray, 1850. World Register of Marine Species, truy cập 31 tháng 8 năm 2010.
 2. ^ Euthria abrotona Fraussen & Rolán, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 3. ^ Euthria adeles Dautzenberg & Fisher, 1906. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 4. ^ Euthria amorimi Fraussen, 2004. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 5. ^ Euthria bernardi Rolán, Monteiro & Fraussen, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 6. ^ Euthria boavistensis Cosel, 1982. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 7. ^ Euthria calderoni Rolán, 1985. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 8. ^ Euthria calypso Cosel & Burnay, 1983. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 9. ^ Euthria candidata Mabille & Rochebrune. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 10. ^ Euthria cecilea Fraussen & Rolán, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 11. ^ Euthria cesari Monteiro & Rolan, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 12. ^ Euthria cornea (Linnaeus, 1758). World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 13. ^ Euthria cumulata Fraussen & Hadorn, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 14. ^ Euthria darwini Monteiro & Rolan, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 15. ^ Euthria effendyi Fraussen & Dharma, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 16. ^ Euthria fernandesi Rolán, Monteiro & Fraussen, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 17. ^ Euthria fuscata Bruguiere. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 18. ^ Euthria helenae Rolán, Monteiro & Fraussen, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 19. ^ Euthria insulabris Fraussen & Rolan, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 20. ^ Euthria javanica Fraussen & Dekker, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 21. ^ Euthria josepedroi Rolan & Monteiro, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 22. ^ Euthria marianae Rolán, Monteiro & Fraussen, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 23. ^ Euthria noligomesi Rolan & Monteiro, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 24. ^ Euthria philpoppei Fraussen, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 25. ^ Euthria pulicaria Dautzenberg & Fisher, 1906. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 26. ^ Euthria rolani Cosel, 1982. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 27. ^ Euthria rosea Hombron & Jacquinot, 1853. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 28. ^ Euthria scepta Fraussen & Hadorn, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 29. ^ Euthria solifer Fraussen & Hadorn, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 30. ^ Euthria soniae Rolán, Monteiro & Fraussen, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 31. ^ Euthria taeniopsoides Fraussen & Afonso, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 32. ^ Euthria vandae Rolan & Monteiro, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.
 33. ^ Euthria vokesi Fraussen & Garcia, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 17 tháng 4 năm 2010.

Tham khảo Sửa đổi

 •   Tư liệu liên quan tới Euthria tại Wikimedia Commons