Folioceros là một chi rêu trong họ Anthocerotaceae.[2]

Folioceros
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Bryophyta
Lớp (class)Anthocerotopsida
Bộ (ordo)Anthocerotales
Họ (familia)Anthocerotaceae
Chi (genus)Folioceros
Bharad.[1]

Các loài

sửa

Folioceros appendiculatus
Folioceros assamicus
Folioceros dixitianus
Folioceros fuciformis
Folioceros glandulosus
Folioceros indicus
Folioceros kashyapii
Folioceros mamillisporus
Folioceros mangaloreus
Folioceros paliformis
Folioceros physocladus
Folioceros satpurensis
Folioceros spinisporus
Folioceros udarii
Folioceros vesiculosus

Chú thích

sửa
  1. ^ Bharadwaj, D. C. (1971). “On Folioceros, A New Genus of Anthocerotales”. Geophytology. 1 (1): 6–15.
  2. ^ The Plant List (2010). Folioceros. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2014.

Liên kết ngoài

sửa