Futalognkosaurus (/ˌftəlɒŋk[invalid input: 'ɵ']ˈsɔːrəs/;[1] nghĩa là ""thằn lằn thủ lĩnh khổng lồ") là một chi khủng long titanosaurian.

Futalognkosaurus
Thời điểm hóa thạch: Late Cretaceous, 87 triệu năm trước đây
Futalognkosaurus displayed at the Royal Ontario Museum, Toronto, Canada
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Reptilia
Nhánh Dinosauria
Bộ (ordo)Saurischia
Phân bộ (subordo)Sauropodomorpha
Nhánh Titanosauria
Nhánh Lognkosauria
Chi (genus)Futalognkosaurus
Calvo, Porfiri, González-Riga, & Kellner, 2007
Loài
F. dukei Calvo et al., 2007 (loài điển hình)

Phát hiện sửa

Hóa thạch của nó được tìm thấy trong tỉnh Neuquén của Argentina vào năm 2000, và được mô tả khoa học vào năm 2007. Tên chi có nguồn gốc từ ngôn ngữ bản địa Mapudungun và được phát âm là foo-ta-long-koh-sohr-us: "futa" có nghĩa là "khổng lồ" và "lognko" có nghĩa là "thủ lĩnh".[2] Nó được căn cứ vào ba mẫu vật hóa thạch, ước tính khoảng 70% tổng số bộ xương. Nhóm nghiên cứu hóa thạch mô tả phát hiện là "con khủng long khổng lồ đầy đủ nhất được biết đến cho đến nay".

Tham khảo sửa

  1. ^ AP Pronunciation Guide D–K
  2. ^ Calvo, J.O., Porfiri, J.D., González-Riga, B.J., and Kellner, A.W. (2007) "A new Cretaceous terrestrial ecosystem from Gondwana with the description of a new sauropod dinosaur". Anais Academia Brasileira Ciencia, 79(3): 529-41.[1]