Ga Baengmagoji là ga đường sắt trên Tuyến GyeongwonHàn Quốc.

Liên kếtSửa đổi

  Phương tiện liên quan tới Baengmagoji Station tại Wikimedia Commons

Tham khảoSửa đổi