Mở trình đơn chính

Gecarcinucoidea là một liên họ cua nước ngọt. Các loài trong liên họ này từng được gộp nhóm thành các họ khác nhau theo nhiều kiểu phân loại, với một số các nhà khoa học công nhận các họ như "Deckeniidae", "Sundathelphusidae", nhưng hiện nay người ta chỉ công nhận 1 tới 2 họ là: GecarcinucidaeParathelphusidae (có thể gộp vào Gecarcinucidae)[2].

Gecarcinucoidea
Gecarcinus quadratus (Nosara).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Phân ngành (subphylum)Crustacea
Lớp (class)Malacostraca
Bộ (ordo)Decapoda
Phân thứ bộ (infraordo)Brachyura
Nhánh động vật (zoosectio)Eubrachyura
Phân nhánh động vật (subsectio)Heterotremata
Liên họ (superfamilia)Gecarcinucoidea
Rathbun, 1904 [1]
Các họ
Xem bài.

Các họSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Gecarcinucoidea Rathbun, 1904 (TSN 621205) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  2. ^ Peter K. L. Ng, Danièle Guinot & Peter J. F. Davie (2008). “Systema Brachyurorum: Part I. An annotated checklist of extant Brachyuran crabs of the world” (pdf). Raffles Bulletin of Zoology 17: 1–286.