Giải Mâm xôi vàng cho nữ diễn viên phụ tồi nhất

Giải Quả Mâm xôi vàng cho nữ diễn viên phụ tồi nhất là một trong các Giải Quả Mâm xôi vàng dành cho các nữ diễn viên phụ bị đánh giá là diễn xuất dở nhất trong một phim.

Dưới đây là danh sách các người (bị) nhận giải và các người (bị) đề cử cùng tên phim, theo từng năm:

Thập niên 1980Sửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổi

Bản mẫu:Golden Raspberry Award Years

Tham khảoSửa đổi