Giản bá

trang định hướng Wikimedia

Giản Bá (chữ Hán: 簡伯) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu nhà Chu hoặc khanh đại phu thời Xuân Thu Chiến Quốc và nhiều vị đại thần về sau trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa