Giản Tử (chữ Hán 簡子) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Xuân Thu Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa