Campuchia hiện sử dụng giờ UTC+07:00, tức là sớm hơn UTC bảy giờ vì nước này không áp dụng quy ước giờ mùa hè.[1] Giờ trung bình địa phương ở Phnôm Pênh ban đầu là UTC+7:19 vẫn được dùng cho đến năm 1920 thì mới đổi thành Giờ Đông Dương.[2] Campuchia có cùng múi giờ với miền Tây Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Đảo ChristmasLào.[2]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Nautical Almanac Office (U S ) (17 tháng 5 năm 2013). The Nautical Almanac for the Year 2014. Government Printing Office. tr. 262. ISBN 978-0-16-091756-1.
  2. ^ a b “Indochina Time – ICT Time Zone (Standard Time)”. Timeanddate. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2021.