Gliese 1132 b

ngoại hành tinh

Gliese 1132 b (còn được gọi là GJ 1132 b) là một ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao lùn đỏ Gliese 1132 cách Trái Đất 40 năm ánh sáng (13 parsec), trong chòm sao Thuyền Phàm.[2] Hành tinh này được coi là không thể ở được nhưng đủ mát để sở hữu bầu khí quyển. Gliese 1132 b được phát hiện bởi mảng MEarth-South ở Chile.[5]

GJ 1132 b
Khám phá[4]
Khám phá bởiMEarth-South Array Team
Nơi khám pháChile
Ngày phát hiện10 Tháng 5, 2015 (công bố)[2] 12 Tháng 11, 2015 (đã xác nhận)[3]
Kĩ thuật quan sát
Transit
Đặc trưng quỹ đạo
1.6 ngày
SaoGliese 1132
Đặc trưng vật lý
Bán kính trung bình
1.2 R🜨
Khối lượng1.6 M🜨
Nhiệt độ410 K (137 °C; 278 °F)

Thay vào đó, vào năm 2021, việc phát hiện một bầu khí quyển hydro mờ không có heli nhưng với hỗn hợp metan và hydro xyanua (ngụ ý hàm lượng nitơ tự do cơ bản đáng kể trong hỗn hợp, chiếm khoảng 8,9% bầu khí quyển).[6]

Tham khảo sửa

  1. ^ “Hubble Sees New Atmosphere Forming on a Rocky Exoplanet”. esahubble.org. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2021.
  2. ^ a b Chu, Jennifer (ngày 11 tháng 11 năm 2015). “New exoplanet in our neighborhood”. MIT News. Truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2015.
  3. ^ NASA Exoplanet Archive New ticker slide 1
  4. ^ Berta-Thompson, Zachory K.; và đồng nghiệp (2015). “A rocky planet transiting a nearby low-mass star”. Nature. 527 (7577): 204–207. arXiv:1511.03550. Bibcode:2015Natur.527..204B. doi:10.1038/nature15762. PMID 26560298. S2CID 4385619.
  5. ^ Diamond-Lowe, Hannah; và đồng nghiệp (2018). “Ground-based Optical Transmission Spectroscopy of the Small, Rocky Exoplanet GJ 1132b”. The Astronomical Journal. 156 (2). 42. arXiv:1805.07328. Bibcode:2018AJ....156...42D. doi:10.3847/1538-3881/aac6dd. S2CID 119061941.
  6. ^ Southworth, John; và đồng nghiệp (2017). “Detection of the Atmosphere of the 1.6 M ⊕ Exoplanet GJ 1132 b”. The Astronomical Journal. 153 (4): 191. arXiv:1612.02425. Bibcode:2017AJ....153..191S. doi:10.3847/1538-3881/aa6477. S2CID 119049452.