Gryllotalpa major là một loài dế trũi trong họ Gryllotalpidae có tên là dế trũi thảo nguyên. Đây là loài đặc hữu của Hoa Kỳ và là loài dế lớn nhất Bắc Mỹ. Môi trường sinh sống tự nhiên của nó là những vùng thảo nguyên ôn hòa. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống và hiện tại chỉ hiện diện ở vùng 4 góc Oklahoma, Kansas, MissouriArkansas.

Gryllotalpa major
Tình trạng bảo tồn
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Phân lớp (subclass)Pterygota
Phân thứ lớp (infraclass)Polyneoptera
Liên bộ (superordo)Orthopterida
Họ (familia)Gryllotalpidae
Chi (genus)Gryllotalpa
Loài (species)G. major
Danh pháp hai phần
Gryllotalpa major
Saussure, 1874
Danh pháp đồng nghĩa
Neocurtilla major (Saussure, 1874)

Chú thích sửa

Tham khảo sửa