Hàm Thuận là một huyện cũ thuộc tỉnh Thuận Hải, huyện lỵ là thị trấn Mũi Né. Địa bàn huyện Hàm Thuận gần tương ứng với hai huyện Hàm Thuận BắcHàm Thuận Nam thuộc tỉnh Bình Thuận ngày nay.

Lịch sửSửa đổi

Một số địa danh xã, phường nằm trong khu vực Hàm Thuận ngày nay vẫn mang tiền tố "Hàm": Hàm Cần, Hàm Kiệm, Hàm Liêm, Hàm Chính, Hàm Trí, Hàm Đức, Hàm Tiến, Hàm Thắng, Hàm Phú, Hàm Thạnh, Hàm Mỹ, Hàm Cường, Hàm Hiệp, Hàm Minh, Hàm Tân, Hàm Nhơn.

Tham khảoSửa đổi