Tỉnh Thuận Hải trên bản đồ hành chính Việt Nam năm 1976

Thuận Hải là một tỉnh cũ ở khu vực Nam Trung Bộ Việt Nam. Tỉnh Thuận Hải được thành lập vào tháng 2 năm 1976, hợp nhất từ ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, và Bình Tuy. Tỉnh lị của tỉnh Thuận Hải là thị xã Phan Thiết. Đến ngày 26 tháng 12 năm 1991, tỉnh Thuận Hải lại chia ra thành hai tỉnh riêng là Bình Thuận và Ninh Thuận. Trong đó, tỉnh Bình Thuận mới bao gồm cả tỉnh Bình Tuy cũ. Hai tỉnh mới đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 1992.

Phía Bắc giáp tỉnh Phú Khánh, phía Nam và phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp 2 tỉnh Lâm ĐồngĐồng Nai.

Đơn vị hành chính của tỉnh Thuận Hải ban đầu bao gồm 2 thị xã: Phan Rang, Phan Thiết (tỉnh lị) và 7 huyện: An Phước, Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận, Ninh Hải, Ninh Sơn.

Năm 1977, hợp nhất thị xã Phan Rang và 2 huyện An Phước, Ninh Sơn thành huyện An Sơn; thành lập huyện Phú Quý trên cơ sở đảo Phú Quý.

Năm 1981, chia huyện An Sơn thành thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và 2 huyện Ninh Phước, Ninh Sơn.

Năm 1982, chia huyện Bắc Bình thành 2 huyện: Bắc Bình và Tuy Phong; chia huyện Đức Linh thành 2 huyện: Đức Linh và Tánh Linh; chia huyện Hàm Thuận thành 2 huyện: Hàm Thuận BắcHàm Thuận Nam.

Từ đó, đơn vị hành chính của tỉnh Thuận Hải bao gồm 2 thị xã: Phan Rang - Tháp Chàm, Phan Thiết (tỉnh lị) và 11 huyện: Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Phú Quý, Tánh Linh, Tuy Phong.

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết chia tỉnh Thuận Hải để tái lập tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh Thuận. Tỉnh Bình Thuận gồm thị xã Phan Thiết và 8 huyện: Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú Quý, Tánh Linh, Tuy Phong. Tỉnh Ninh Thuận gồm thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và 3 huyện: Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn.

Biển số 48 là Biển số tỉnh Thuận Hải (hiện nay đã tách ra thành tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận). Hiện nay biển số 48 là biển số tỉnh Đắk Nông (thành lập năm 2004

Diện tích và dân sốSửa đổi

  • 1979 (tháng 8 ?): 11.450 km², 909.500 người
  • 1981 (1 tháng 10) 11.374 km², 958.000 người
  • 1984 (31 tháng 12) 11.374 km², 1.084.600 người
  • 1990 (theo Sổ tay địa danh Việt Nam của Đinh Xuân Vịnh): 11.422 km², 1.169.930 người.

Tham khảoSửa đổi