Hạng Tha hay Hạng Đà (giản thể: 项他; phồn thể: 項他; bính âm: Xiàng Tā, ? - ?), quý tộc nước Sở, tướng lãnh nhà Tây Sở trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đời và sự nghiệpSửa đổi

Căn cứ vào sách "Lư Lăng[1] Hạng thị gia phả":

Cha của ông là Hạng Nhạc, con trai thứ ba của tướng Sở Hạng Yên (con trưởng là Hạng Vinh hay Siêu, cha của Hạng Vũ; con thứ là Hạng Lương). Nhạc có công trừ bỏ chánh sách khắc nghiệt của nhà Tần, được phong Tây Hàm Dương quân, Sở Vũ công vương. Nhạc lấy Bảo thị, sinh được một con trai là Hạng Tha. Hạng Tha được phong Tây Bình vương, Lỗ Tín quân.

Ban đầu, ông làm tướng nước Ngụy. Năm 206 TCN, Hán vương Lưu Bang khởi binh bình định Tam Tần, tướng Sở là Long Thư cùng tướng Ngụy là Hạng Tha giao chiến với tướng Hán là Quán Anh ở phía nam Định Đào, thất bại. Về sau ông giữ Bành Thành, quân Hán tập kích, Hạng Tha bị Quán Anh bắt sống. Không còn ghi chép nào về Hạng Tha nữa.

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Nay là phía nam huyện Cát An, thành phố Cát An, Giang Tây