Họ Ngao vỏ tím,[1] tên khoa học Psammobiidae, là một họ ngao nước mặn cỡ trung bình, thân mềm hai mảnh vỏ ở biển thuộc bộ Cardiida.

Họ Ngao vỏ tím
Các mảnh vỏ hóa thạch của Psammobia fervensis
Phân loại khoa học e
Vực: Eukaryota
Giới: Animalia
Ngành: Mollusca
Lớp: Bivalvia
Phân lớp: Heterodonta
Bộ: Cardiida
Liên họ: Tellinoidea
Họ: Psammobiidae
Fleming, 1828
Các đồng nghĩa
  • Asaphidae
  • Garidae
  • Sanguinolariidae

Phân loại

sửa

Các chi này được Cơ sở dữ liệu sinh vật biển chấp nhận:[2]

Chú thích

sửa
  1. ^ NGUỒN LỢI ĐỘNG VẬT THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ (BIVALVIA) TẠI MỘT SỐ VÙNG RỪNG NGẬP MẶN ĐIỂN HÌNH VEN BIỂN VIỆT NAM
  2. ^ Philippe Bouchet (2013). “Psammobiidae”. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2022.

Liên kết ngoài

sửa