Tư Mã (họ)

(Đổi hướng từ Họ Tư Mã)

Tư Mã (chữ Hán: 司馬, Bính âm: Sima, Wade-Giles: Ssu-ma) là một họ của người Trung Quốc. Họ này là một trong 60 họ kép (gồm hai chữ) trong danh sách Bách gia tính.

Tư Mã
họ Tư Mã viết bằng chữ Hán
Tiếng Trung
Chữ Hán司馬
Trung Quốc đại lụcbính âmSima
Đài LoanWade–GilesSsu-ma

Nguồn gốc sửa

Ông tổ là Tư Mã Nhương Thư, vốn mang họ Điền- hoàng tộc nước Tề thời Xuân Thu- Chiến Quốc. Do Tư Mã Nhương Thư lập nhiều chiến công hiển hách, nên được vua Tề là Tề Cảnh Công phong làm đại tư mã - tương đương với thống soái. Từ đó, gia tộc ông lấy họ Tư Mã.

Người Trung Quốc họ Tư Mã nổi tiếng sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa