#CC8899

Màu hồng đất nói chung được coi là các biến thái trong khoảng từ màu hồng xậm đến màu tía ánh nâu nhạt.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex = #CC8899

RGB (r, g, b) = (204, 136, 153)

CMYK (c, m, y, k) = (20, 47, 40, 0)

HSV (h, s, v) = (345, 33, 80)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi