Hợp chất dị vòng

Hợp chất dị vòng là hợp chất vòng chứa ít nhất một nguyên tử không phải là cacbon.[1] Nguyên tố lạ trong vòng được gọi là dị nguyên tử. Thông thường nó là nitơ, oxy hoặc lưu huỳnh.

Pyridine, một hợp chất dị vòng

Các hình ảnhSửa đổi

Tên in nghiêng được giữ lại bởi IUPAC và chúng không theo Hantzsch-Widman nomenclature
Bão hòa Không bão hòa
Nguyên tử dị Nitơ Ôxy Lưu huỳnh Nitơ Ôxy Lưu huỳnh
Vòng 3 nguyên tử Aziridine Oxirane Thiirane Azirine Oxirene Thiirene
           
Vòng 4 nguyên tử Azetidine Oxetane Thietane Azete Oxete Thiete
           
Vòng 5 nguyên tử Pyrrolidine Oxolane Thiolane Pyrrole Furan Thiophene
           
Vòng 6 nguyên tử Piperidine Oxane Thiane Pyridine Pyran Thiopyran
           
Vòng 7 nguyên tử Azepane Oxepane Thiepane Azepine Oxepine Thiepine
           

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi