Một hợp chất không no trong hóa học hữu cơ là một hợp chất hóa học chứa những liên kết pi giữa các nguyên tử cacbon - cacbon chẳng hạn như Anken hoặc Ankin.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi