Hợp chất không no

Một hợp chất không no trong hóa học hữu cơ là một hợp chất hóa học chứa những liên kết pi chẳng hạn như Anken, Ankin hoặc Andehit, Xeton.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi