Trong hóa hữu cơ, một hợp chất hữu cơ được gọi là no nếu nó có số lượng nguyên tử hydro lớn nhất có thể, nghĩa là không có liên kết đôi cacbon-cacbon, hay trong một mạch hydrocarbon, mỗi nguyên tử cacbon được liên kết với hai nguyên tử hydro.

Ví dụ, trong các hydrocarbon đơn giản, ankan là no, còn anken là không no. Các hợp chất không no được đặc trưng bởi các hệ electron pi. Khái niệm này được dùng một cách tương tự đối với các thành phần axít béo của lipid, ở đó chất béo được mô tả là no hay không no phụ thuộc vào việc thành phần axít béo có chứa liên kết đôi cacbon-cacbon hay không. Với hợp chất không no, cấu trúc cacbon chứa liên kết đôi hoặc đôi khi là liên kết ba. Nhiều loại dầu thực vật chứa các axít béo với một hay nhiều liên kết đôi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi