HMS Invincible

trang định hướng Wikimedia

Bảy tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng được mang cái tên HMS Invincible: