Hai Bà Trưng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hai Bà Trưng là tôn danh của hai anh hùng dân tộc Việt NamTrưng TrắcTrưng Nhị. Nhiều địa danh tại Việt Nam được đặt theo tôn danh này để tỏ lòng tôn kinh hai bà như:

Địa danhSửa đổi

Trường họcSửa đổi

KhácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi