Trưng Trắc (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trưng Trắc là chị cả trong hai chị em họ Trưng của lịch sử Việt Nam. Tên của bà được đặt cho các địa danh Việt Nam sau đây:

Xem thêmSửa đổi