Halleorchis là một chi phong lan (họ Orchidaceae) thuộc phân họ Orchidoideae.

Halleorchis
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Orchidoideae
Tông (tribus)Cranichideae
Phân tông (subtribus)Goodyerinae
Chi (genus)Halleorchis
Các loài
Xem trong bài.

Tham khảoSửa đổi