Harry Partch (1901 – 1974) là một nhà soạn nhạc người Mỹ, người được coi là một trong những nhà soạn nhạc có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

Quadrangularus Reversum (Harry Partch).

Ngoài danh tiếng là một nhà soạn nhạc, Partch còn được biết đến như một người thợ xây loại nhạc cụ.

Harry Partch: Partch Kim cương

Các Album Sửa đổi

 • The World of Harry Partch (Columbia Masterworks MS 7207 & MQ 7207, 1969)
 • Delusion of the Fury (LP Columbia Masterworks M2 30576, 1971; CD Innova 406, 2001)
 • Enclosure II (early speech-music works) (Innova 401)
 • Enclosure V ("On a Greek Theme") (Innova 405)
 • Enclosure VI ("Delusion of the Fury") (Innova 406)
 • The Seventeen Lyrics of Li Po (Tzadik, 1995). ASIN B000003YSU.
 • Revelation In The Courthouse Park (Tomato Records TOM-3004, 2003)

Phim tài liệu Sửa đổi

 • Enclosure I (Innova 400, VHS)
 • Enclosure IV (Innova 404, VHS) "Delusion", "Music of HP"
 • Enclosure VII (Innova 407, DVD) "Delusion", "Dreamer", Bonus Album, "Revelation"
 • Enclosure VIII (Innova 399, DVD)
 • Musical Outsiders: An American Legacy - Harry Partch, Lou Harrison & Terry Riley

Tham khảo Sửa đổi

 • Blackburn, Philip (1998). Harry Partch: Enclosure III. Saint Paul: Innova. ISBN 096565690X.
 • Gilmore, Bob (1998). Harry Partch, A Biography, New Haven: Yale University Press.
 • Partch, Harry (1974). Genesis of a Music. New York: Da Capo Press. ISBN 030680106X.
 • Partch, Harry (1991). Bitter Music: Collected Journals, Essays, Introductions and Librettos, Champaign: University of Illinois Press.

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi