Heosemys là một chi rùa nước ngọt trong họ Geoemydidae (trước đây gọi là Bataguridae). Chi Heosemys được tách ra khỏi chi Geoemyda bởi McDowell vào năm 1964.

Heosemys
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Reptilia
Bộ (ordo)Testudines
Phân bộ (subordo)Cryptodira
Họ (familia)Emydidae
Chi (genus)Heosemys
Loài
Xem bài
Danh pháp đồng nghĩa
Hieremys

Loài sửa

Có 4 loài thuộc chi Heosemys:[1][2]

Tham khảo sửa

  1. ^ Artner, H. (2008). “The World's Extant Turtle Species” (PDF). Emys. 15 (3). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 12 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2011.
  2. ^ Turtle taxonomy Working Group (Rhodin, A.G.J., van Dijk, P.P, Iverson, J.B., and Shaffer, H.B.).2010. Turtles of the world, 2010 update: annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution, and conservation status. In: Rhodin, A.G.J., Pritchard, P.C.H., van Dijk, P.P., Saumure, R.A., Buhlmann, K.A., Iverson, J.B., and Mittermeier, R.A. (Eds.). Conservation Biology of Freshwater Turtles and Tortoises: A Compilation Project of the IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group. Chelonian Research Monographs No. 5. pp. 000.85-000.164, doi:10.3854/crm.5.000.checklist.v3.2010

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Geoemydidae