Hi Tổ

trang định hướng Wikimedia

Hi Tổ (chữ Hán: 僖祖) cũng như Hy Tổ (熙祖 hoặc 禧祖) là miếu hiệu của một số vị vua chúa ở Việt Nam và Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa