Hoàng Sơn (xã)

(đổi hướng từ Hoàng Sơn, Nông Cống)

Hoàng Sơn là một thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Hoàng Sơn

Hành chính
TỉnhThanh Hóa
HuyệnNông Cống
Địa lý
Dân số
Khác

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi