Hongikingan (Hangul홍익인간; Hanja弘益人間) là khẩu hiệu quốc gia chính thức của Hàn Quốc. Nó có ý nghĩa là "Hoằng Ích Nhân Gian (Cống hiến cho hạnh phúc của nhân loại)". Khẩu hiệu này được biết đến có từ thời vương quốc Cổ Triều Tiên, Phù Dư Quốc, được kế tục bởi vương quốc Cao Cấu Ly của Jumong[1]

Hongik Ingan
Hangul
Hanja
Hán-ViệtHoằng Ích Nhân Gian

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “A New Way of Seeing Country Social Responsibility” (PDF). Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences (Alexandru Ioan Cuza University): 6. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 16 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2014.