Huyện (Campuchia)

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ Huyện của Campuchia)

Huyện của Campuchia (srŏk) là cấp hành chính địa phương thứ hai ở Campuchia. Phân cấp hành chính địa phương ở Campuchia theo hai hệ, hệ thứ nhất từ cao xuống thấp gồm tỉnh (khet)- huyện (srŏk)- xã (khum), và hệ thứ hai từ cao xuống thấp gồm thành phố trực thuộc trung ương ("autonomous municipality")- quận (khan)- phường (sankhat).Sangkat được chia ra thành Phum ( Khmer : ភូមិ ), thường được dịch là làng (villages). Mỗi tỉnh có một tỉnh lỵ (tương đương "Thành phố / Thị xã / Thị trấn", Khmer : ក្រុង , Krông ), ví dụ như tỉnh Siem Reap có tỉnh lỵ là Krong Siem Reap. Các trường hợp ngoại lệ là Banteay Meanchey, Kandal, Mondulkiri, Oddar Meanchey, Preah Viget và Rattanakiri, tỉnh và tỉnh lỵ không trùng tên. Như vậy, huyện cùng cấp với quận (nên thường được gọi chung là cấp huyện, hoặc cấp quận huyện) nhưng một đằng ở khu vực nông thôn và một đằng ở khu vực thành thị.

Campuchia có 171 huyện. Sau đây là danh sách các huyện xếp theo tỉnh. Các con số trong ngoặc đơn gồm hai phần: hai số đầu là mã số của tỉnh và hai số sau là mã số cho huyện.

Các vùng ở Campuchia
Bản đồ hành chính Campuchia

Banteay Meanchey[1] sửa

Battambang (tỉnh)[2] sửa

Kampong Cham[3] sửa

Kampong Chhnang[4] sửa

Kampong Speu[5] sửa

Kampong Thom[6] sửa

Kampot[7] sửa

Kandal[8] sửa

Kep[9] sửa

Koh Kong[10] sửa

Kratié[11] sửa

Mondulkiri[12] sửa

Oddar Meancheay[13] sửa

Preah Vihear[14] sửa

Pursat[15] sửa

Prey Veng[16] sửa

Ratanakiri[17] sửa

Siem Reap[18] sửa

Stung Treng (tỉnh)[19] sửa


Svay Rieng (tỉnh)[21] sửa

Takéo[22] sửa

Pailin[23] sửa

 1. Pailin (24-01) (tỉnh lị)
 2. Sala Krau (24-02)

Phnom Penh [24] sửa

 1. Chamkarmon (12-01)
 2. Daun Penh (12-02)
 3. Prampir Makara (12-03)
 4. Toul Kork (12-04)
 5. Dangkor (12-05)
 6. Meanchey (12-06)
 7. Russei Keo (12-07)
 8. Sen Sok (12-08)
 9. Pou SenChey (12-09)
 10. Chrouy Changvar (12-10)
 11. Prek Pnov (12-11)
 12. Chbar Ampov (12-12)
 13. Boeng Keng Kang (12-13)
 14. Kombol (12-14)

Preah Sihanouk [25] sửa

 1. Mittakpheap (18-01) (tỉnh lị)
 2. Prey Nob (18-02)
 3. Stueng Hav (18-03)
 4. Kampong Seila (18-04)

Tbong Khmum[26] sửa

 1. Dambae (ដំបែ) (25-04)
 2. Krouch Chhmar (ក្រូចឆ្មារ) (25-09)
 3. Memot (មេមត់) (25-10)
 4. Ou Reang Ov (អូរាំងឪ) (25-11)
 5. Ponhea Kraek (ពញ្ញាក្រែក) (25-12)
 6. Tbuong Khmum (ត្បូងឃ្មុំ) (25-16)
 7. Suong (ក្រុងសួង) (25-17) (tỉnh lị)

Tham khảo sửa

 1. ^ “Banteay Meanchey Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 2. ^ “BattamBang Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 3. ^ “Kampong Cham Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 4. ^ “Kampong Chhnang Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 5. ^ “Kampong Speu Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 6. ^ “Kampong Thom Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 7. ^ “Kampot Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 7 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 8. ^ “Kandal Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 9. ^ “Krong Kep Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 3 năm 2010. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 10. ^ “Koh Kong Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 11. ^ “Kratie Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 12. ^ “Mondol Kiri Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 13. ^ “Oudor MeanChey Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 14. ^ “Preah Vihear Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 15. ^ “Pursat Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 16. ^ “Prey Veng Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 17. ^ “RatanaKiri Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 6 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 18. ^ “Siem Reap Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 5 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 19. ^ “Stung Treng Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 20. ^ https://www.phnompenhpost.com/national/government-establishes-new-districts-town-better-management
 21. ^ “Svay Rieng Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 4 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 22. ^ “Takeo Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 23. ^ “Krong Pailin Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 1 năm 2010. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 24. ^ “Phnom Penh Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 6 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 25. ^ “Krong Preah Sihanouk Administration”. Royal Government of Cambodia. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2009.
 26. ^ “Index Map 2-25. Districts and Communes in Tboung Khmum Province” (PDF). National Institute of Statistics, Ministry of Planning (Cambodia). 31 tháng 12 năm 2013.