Hymenogastraceae là một họ nấm trong bộ Agaricales với thể quả (fruitbody) bao gồm cả dạng nấm tán và nấm cục (truffle).[2]

Hymenogastraceae
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Ngành (divisio)Basidiomycota
Lớp (class)Agaricomycetes
Bộ (ordo)Agaricales
Họ (familia)Hymenogastraceae
Vittad. (1831)
Chi điển hình
Hymenogaster
Vittad. (1831)
Danh sách chi

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Yang, Zhu L.; Matheny, Patrick B.; Ge, Zai-Wei; Slot, Jason C.; Hibbett, David S. (2005). “New Asian species of the genus Anamika (euagarics, hebelomatoid clade) based on morphology and ribosomal DNA sequences” (PDF). Mycological Research. 109 (11). tr. 1259–67. doi:10.1017/S0953756205003758. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 18 tháng 9 năm 2017.
  2. ^ Matheny PB, Curtis JM, Hofstetter V, Aime MC, Moncalvo JM, Ge ZW, Slot JC, Ammirati JF, Baroni TJ, Bougher NL, Hughes KW, Lodge DJ, Kerrigan RW, Seidl MT, Aanen DK, DeNitis M, Daniele GM, Desjardin DE, Kropp BR, Norvell LL, Parker A, Vellinga EC, Vilgalys R, Hibbett DS (2006). “Major clades of Agaricales: a multilocus phylogenetic overview” (PDF). Mycologia. 98 (6). tr. 982–95. doi:10.3852/mycologia.98.6.982. PMID 17486974. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 3 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 18 tháng 9 năm 2017. Đã định rõ hơn một tham số trong |archiveurl=|archive-url= (trợ giúp)