Insuetophrynus acarpicus

(Đổi hướng từ Insuetophrynus)

Insuetophrynus acarpicus là một loài ếch trong họ Leptodactylidae. Nó là đại diện duy nhất của chi Insuetophrynus. Chúng là loài đặc hữu của Chile. Các môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ôn hòa và sông. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống.[2]

Insuetophrynus acarpicus
Tình trạng bảo tồn
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Amphibia
Bộ (ordo)Anura
Họ (familia)Leptodactylidae
Chi (genus)Insuetophrynus
Barrio, 1970
Loài (species)I. acarpicus
Danh pháp hai phần
Insuetophrynus acarpicus
Barrio, 1970

Chú thích sửa

  1. ^ IUCN SSC Amphibian Specialist Group (2018). Insuetophrynus acarpicus. Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. 2018: e.T10832A79809262. doi:10.2305/IUCN.UK.2018-1.RLTS.T10832A79809262.en. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2021.
  2. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 7 năm 2010. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012.

Tham khảo sửa