Pristimantis paulodutrai

(Đổi hướng từ Ischnocnema paulodutrai)

Pristimantis paulodutrai là một loài động vật lưỡng cư trong họ Strabomantidae, thuộc bộ Anura. Loài này được Bokermann mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.[1] Chúng là loài đặc hữu của Brasil. Môi trường sống tự nhiên của chúng là subtropical or tropical moist lowland (up to 130m above sea level) forests. Chúng được tìm thấy ở two Atlantic forest localities in miền nam Bahia and Alagoas.[2][3]

Pristimantis paulodutrai
Tình trạng bảo tồn
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Amphibia
Bộ (ordo)Anura
Họ (familia)Strabomantidae
Chi (genus)Pristimantis
Loài (species)P. paulodutrai
Danh pháp hai phần
Pristimantis paulodutrai
Bokermann, 1975
Danh pháp đồng nghĩa
  • Eleutherodactylus paulodutrai Bokermann, 1975
  • Ischnocnema paulodutrai Bokermann, 1975

Chú thích sửa

  1. ^ Frost, Darrel R. (ngày 9 tháng 1 năm 2013). “Amphibian Species of the World: an Online Reference”. American Museum of Natural History. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2013.
  2. ^ http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/references.php?id=1490#distribution
  3. ^ “Pristimantis paulodutrai”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 6 năm 2011. Truy cập 30 tháng 10 năm 2015.

Tham khảo sửa