Ithycythara là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Conidae, họ ốc cối.[1]

Ithycythara
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Mollusca
Lớp (class)Gastropoda
Liên họ (superfamilia)Conoidea
(không phân hạng)nhánh Caenogastropoda
nhánh Hypsogastropoda
nhánh Neogastropoda
Họ (familia)Conidae
Phân họ (subfamilia)Mangeliinae
Chi (genus)Ithycythara
Loài điển hình
Mangelia psila Bush, 1885

Các loàiSửa đổi

Các loài thuộc chi Ithycythara bao gồm:

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Ithycythara . World Register of Marine Species, truy cập 04/16/10.
 2. ^ Ithycythara acutangulus (Smith E. A., 1882). World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 3. ^ Ithycythara apicodenticulata Robba et al., 2003. World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 4. ^ Ithycythara auberiana (d’Orbigny, 1847). World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 5. ^ Ithycythara chechoi Espinosa & Ortea, 2004. World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 6. ^ Ithycythara cymella (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 7. ^ Ithycythara edithae Nowell-Usticke, 1971. World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 8. ^ Ithycythara funicostata Robba et al., 2006. World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 9. ^ Ithycythara hyperlepta Haas, 1953. World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 10. ^ Ithycythara lanceolata (C. B. Adams, 1850). World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 11. ^ Ithycythara muricoides (Adams C. B., 1850). World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 12. ^ Ithycythara parkeri Abbott, 1958. World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 13. ^ Ithycythara penelope (Dall, 1919). World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 14. ^ Ithycythara pentagonalis (Reeve, 1845). World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 15. ^ Ithycythara psila (Bush, 1885). World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.
 16. ^ Ithycythara septemcostata (Schepman, 1913). World Register of Marine Species, truy cập 16 tháng 4 năm 2010.

Tham khảoSửa đổi