Giờ tiêu chuẩn Nhật Bản

(Đổi hướng từ JST)

Giờ tiêu chuẩn Nhật Bản hay JST (tiếng Anh: Japan Standard Time) là múi giờ tiêu chuẩn của Nhật Bản, thuộc múi giờ UTC+09:00. Giờ tiêu chuẩn của Nhật không có giờ mùa hè. Giờ chuẩn Nhật Bản giống với giờ chuẩn Triều Tiên, giờ chuẩn Đông Indonesia và giờ Yakutsk. Trong thế chiến II, giờ tiêu chuẩn Nhật Bản thường được gọi là Giờ tiêu chuẩn Tokyo trong các văn bản của phương Tây.[1]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Time and Date (13 tháng 9 năm 2020). “Current Local Time in Japan”. Truy cập ngày 12 tháng 9 năm 2020. There is a difference between GMT and UTC which can be as much as 0.9 seconds. Japan now legally uses an atomic clock synchronized to UTC.