Mở trình đơn chính

François Paul Jules Grévy (sinh ngày 15 tháng 8 năm 1807 - mất ngày 9 tháng 9 năm 1891) là tổng thống Đệ tam cộng hòa Pháp từ ngày 30 tháng 1 năm 1879 đến ngày 2 tháng 12 năm 1887. Ông thuộc Đảng Cộng hoà. Ông đã từ chức khi chưa hết nhiệm kỳ tổng thống.

Jules Grévy
Jules Grevy.jpg
Tổng thống thứ tư của Pháp
Nhiệm kỳ
30 tháng 1 năm 1879 – 2 tháng 12 năm 1887
&0000000000000008.0000008 năm, &0000000000000306.000000306 ngày
Thủ tướngJules Armand Dufaure
William Henry Waddington
Charles de Freycinet
Jules Ferry
Léon Gambetta
Charles de Freycinet
Charles Duclerc
Armand Fallières
Jules Ferry
Henri Brisson
Charles de Freycinet
René Goblet
Maurice Rouvier
Tiền nhiệmPatrice de MacMahon
Kế nhiệmMarie François Sadi Carnot
Đồng Vương công Andorra
Nhiệm kỳ
30 tháng 1 năm 1879 – 2 tháng 12 năm 1887
&0000000000000008.0000008 năm, &0000000000000306.000000306 ngày
Cùng vớiSalvador Casañas y Pagés
Tiền nhiệmPatrice de MacMahon
Kế nhiệmMarie François Sadi Carnot
Thông tin cá nhân
Sinh15 tháng 8 năm 1807
Mont-sous-Vaudrey, Đệ nhất Đế chế Pháp
Mất9 tháng 9 năm 1891 (84 tuổi)
Mont-sous-Vaudrey, Đệ tam Cộng hoà Pháp

Tham khảoSửa đổi