Jules Grévy

Tổng thống thứ 4 của Pháp (1879–1887)

François Paul Jules Grévy (sinh ngày 15 tháng 8 năm 1807 - mất ngày 9 tháng 9 năm 1891) là tổng thống Đệ tam cộng hòa Pháp từ ngày 30 tháng 1 năm 1879 đến ngày 2 tháng 12 năm 1887. Ông cho rằng những người tiền nhiệm của ông là những người theo chế độ quân chủ đã cố gắng không thành công để khôi phục chế độ quân chủ Pháp, Grévy được coi là Tổng thống cộng hòa thực sự đầu tiên của Pháp. Ông thuộc Đảng Cộng hoà. Ông đã từ chức khi chưa hết nhiệm kỳ tổng thống.

Jules Grévy
Tổng thống thứ tư của Pháp
Nhiệm kỳ
30 tháng 1 năm 1879 – 2 tháng 12 năm 1887
8 năm, 306 ngày
Thủ tướngJules Armand Dufaure
William Henry Waddington
Charles de Freycinet
Jules Ferry
Léon Gambetta
Charles de Freycinet
Charles Duclerc
Armand Fallières
Jules Ferry
Henri Brisson
Charles de Freycinet
René Goblet
Maurice Rouvier
Tiền nhiệmPatrice de MacMahon
Kế nhiệmMarie François Sadi Carnot
Đồng Vương công Andorra
Nhiệm kỳ
30 tháng 1 năm 1879 – 2 tháng 12 năm 1887
8 năm, 306 ngày
Cùng vớiSalvador Casañas y Pagés
Tiền nhiệmPatrice de MacMahon
Kế nhiệmMarie François Sadi Carnot
Thông tin cá nhân
Sinh15 tháng 8 năm 1807
Mont-sous-Vaudrey, Đệ nhất Đế chế Pháp
Mất9 tháng 9 năm 1891 (84 tuổi)
Mont-sous-Vaudrey, Đệ tam Cộng hoà Pháp

Tham khảo

sửa


  Các tổng thống Cộng hòa Pháp  
18 48 18 52 18 71 18 73 18 79 18 87 18 94 18 95 18 99
Louis-Napoléon
Bonaparte
Adolphe
Thiers
Patrice
de Mac-Mahon
Jules
Grévy
Sadi
Carnot
Jean
Casimir-Perier
Félix
Faure
18 99 19 06 19 13 19 20 19 20 19 24 19 31 19 32 19 40 19 47
Émile
Loubet
Armand
Fallières
Raymond
Poincaré
Paul
Deschanel
Alexandre
Millerand
Gaston
Doumergue
Paul
Doumer
Albert
Lebrun
19 47 19 54 19 59 19 69 19 74 19 81 19 95 20 07 20 12 20 17 ...
Vincent
Auriol
René
Coty
Charles
de Gaulle
Georges
Pompidou
Valéry
Giscard d'Estaing
François
Mitterrand
Jacques
Chirac
Nicolas
Sarkozy
François
Hollande
Emmanuel
Macron
  

Lịch sử PhápDanh sách quân chủ PhápTổng thống Pháp