Junkers Ju 390 là một loại máy bay của Đức, dự định dùng làm máy bay vận tải, tuần tra biển và ném bom tầm xa. Ju 390 bắt nguồn từ loại máy bay Ju 290.

Ju 390
Junkers Ju 390
Kiểu Máy bay ném bom/vận tải/trinh sát biển tầm xa
Hãng sản xuất Junkers
Chuyến bay đầu tiên 20 tháng 10 năm 1943
Bắt đầu
được trang bị
vào lúc
1943
Ngừng hoạt động 1945
Trang bị cho Luftwaffe
Số lượng sản xuất 2
Phát triển từ Junkers Ju 290

Biến thể

sửa
Ju 390 V1
Ju 390 V2
Ju 390 A-1
Ju 390 B
Ju 390 C

Quốc gia sử dụng

sửa
  Germany

Tính năng kỹ chiến thuật (Ju 390 V1)

sửa
 

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

Xem thêm

sửa

Máy bay liên quan
Máy bay tương tự

Danh sách liên quan

Tham khảo

sửa

Ghi chú

sửa

Tài liệu

sửa
  • Duffy, James P. Target America: Hitler's Plan to Attack the United States. Santa Barbara, California: Greenwood Publishing Group, 2004. ISBN 0-275-96684-4.
  • Green, William. Warplanes of the Third Reich. London: Macdonald and Jane's Publishers Ltd., 1970. ISBN 0-356-02382-6.
  • Griehl, Manfred and Joachim Dressel. Heinkel: He 177, 277, 274. London: Stackpole Books, 1998, p. 191. ISBN 1-85310-364-0.
  • Horn, Steve. The Second Attack on Pearl Harbor: Operation K And Other Japanese Attempts. Annapolis, Maryland: US Naval Institute Press, 2005. ISBN 978-1-59114-388-8.
  • Nowarra, Heinz J. Junkers Ju 290, Ju 390 etc.. Atglen, Pennsylvania: Schiffer Military History, 1997. ISBN 0-7643-0297-3.
  • O'Donnell, James P. The Bunker. New York: da Capo Press, 2001. ISBN 978-0-306-80958-3.
  • Speer, Albert. Inside the Third Reich. New York: Simon & Schuster, 1997. ISBN 978-0-684-82949-4.
  • Staerck, Christopher, Paul Sinnott and Anton Gill. Luftwaffe: The Allied Intelligence Files. London: Brassey's, 2002. ISBN 1-57488-387-9.
  • Sweeting, C.G. Hitler's Personal Pilot: The Life and Times of Hans Baur. London: Brassey's, 2001. ISBN 1-57488-402-6.
  • Wagner, Ray and Heinz Nowarra. German Combat Planes: A Comprehensive Survey and History of the Development of German Military Aircraft from 1914 to 1945. Garden City, New York: Doubleday, 1971.

Liên kết ngoài

sửa