Kamalaśīla (Liên Hoa Giới, 713-763) là một cao tăng Ấn Độ, người đã đi theo thầy mình là Śāntarakṣita (Tịch Hộ) sang Tây Tạng theo lời mời của Trhisongdetsen để truyền đạo. Ông cùng với thầy của mình là đại biểu của dòng Trung quán Duy thức.

kamalaśīla
པདྨའི་ངང་ཚུལ་
Hoạt động tôn giáo
Tôn giáoPhật giáo
Tông pháiTrung quán tông
Sư phụŚāntarakṣita
Thông tin cá nhân
Sinh 
Ngày sinh740
Nơi sinhĐông Ấn
Mất 
Ngày mất795
Nơi mấtTây Tạng
 Cổng thông tin Phật giáo

Kamalaśīla nổi tiếng với ba tác phẩm gọi chung là Bhāvanākrama được xem là tác phẩm kinh điển hướng dẫn thiền định, tạo thành nền tảng cho các loại thực hành thiền định ở Tây Tạng.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Tucci, G. and Heissig, W. (1970). Die Religionen Tibets und der Mongolei. Stuttgart.